Spring til indhold

Info for sundheds-, voksenspecial- og ældreområdet vedr. corona

En masse tiltag er iværksat for at afbøde og forsinke udbredelsen af coronasmitte i Danmark. Det påvirker sundheds-, voksenspecial- og ældreområdet.
15.12.2020

På sundheds-, ældre- og det specialiserede voksenområde er der iværksat en række tiltag i Holbæk Kommune, der skal hindre spredningen af coronavirus.

 • Fremmøde i Sundhedscentret sker under hensyntagen til de nødvendige sundhedsfaglige retningslinjer. Man kontaktes løbende af Sundhedscentrets personale for konkrete anvisninger.
 • De midlertidige besøgsrestriktioner på plejecentrene i Holbæk Kommune er ophævet af Styrelsen for Patientsikkerhed.
 • Vores caféer er lukket for muligheden for at spise i caféerne, men leverer take-away. De enkelte borgere bliver kontaktet i forhold til det praktiske.
 • De Aktive Centre er fortsat lukket, og som følge heraf er sygeplejeklinikkerne også fortsat lukket. For sygeplejeklinikkerne vil de enkelte borgere blive kontaktet for nærmere aftaler.
 • Visiterede borgere til et dagcenter vil fortsat få et tilbud.

Generelt forbud mod besøg på indendørs arealer på sociale tilbud

Styrelsen for Patientsikkerhed har indført besøgsrestriktioner, der er gældende fra 3. februar, og vil blive ophævet, når Styrelsen for Patientsikkerhed ikke længere vurderer, at det er nødvendigt. Besøgsrestriktionerne omfatter alle de kommunale tilbud, da de alle har borgere i en risikogruppe.

Følgende typer af tilbud, der har borgere i en risikogruppe på tilbuddet, er omfattet af besøgsrestriktionerne:

 • Særlige dagtilbud efter § 32 i lov om social service.
 • Særlige klubtilbud efter § 36 i lov om social service.
 • Egne værelser, kollegier eller kollegielignende opholdssteder efter § 66, stk. 1, nr. 5, i lov om social service.
 • Opholdssteder for børn og unge efter § 66, stk. 1, nr. 6, i lov om social service.
 • Døgninstitutioner, herunder delvis lukkede døgninstitutioner og delvis lukkede afdelinger på døgninstitutioner samt sikrede døgninstitutioner og særligt sikrede afdelinger efter § 66, stk. 1, nr. 7, i lov om social service.
 • Midlertidige botilbud til voksne efter § 107 i lov om social service.
 • Længerevarende botilbud efter § 108 i lov om social service.
 • Kvindekrisecentre efter § 109 i lov om social service.
 • Forsorgshjem, herberger m.v. efter § 110 i lov om social service.
 • Botilbudslignende tilbud omfattet af § 4, stk. 1, nr. 3, i lov om socialtilsyn.

Hvorvidt der på det enkelte tilbud er borgere, der er i en risikogruppe, vurderes af det enkelte tilbuds ledelse ud fra sundhedsfaglige retningslinjer.

På tilbud, der er omfattet af disse besøgsrestriktioner, vil det fortsat være muligt at foretage besøg i såkaldte kritiske situationer, herunder bl.a. forældres besøg hos børn. Det samme gælder for besøg af den nære pårørende og besøg af op til to faste besøgspersoner.

Læs hele påbuddet fra Styrelsen for Patientsikkerhed.

Besøg på botilbud mm.

Det er fortsat nødvendigt at følge sundhedsmyndighedernes retningslinjer for håndtering af Covid-19, herunder at holde afstand, rengøring og hygiejne. Der henstilles til, at besøgene ikke foregår i fællesarealerne.

Ledelsen af de sociale tilbud har lokalt mulighed for undtagelsesvist at begrænse/helt afskære besøgende adgang til tilbuddet, når følgende betingelser er opfyldt:
a) Hvis det er nødvendigt for at minimere risiko for smitte med Covid-19 for en eller flere borgere eller medarbejdere på grund af konkret smitteudbrud, eller
b) hvis en borger eller en medarbejder på tilbuddet tilhører en risikogruppe.

Hvis ledelsen på tilbuddet beslutter besøgsrestriktioner, kan du alligevel få besøg, hvis du er:

 • over 18 år og har et helt særligt behov, fx hvis du er kritisk syg
 • over 18 år men ikke har et helt særligt behov. Her kan du stadigvæk få besøg af 1-2 faste besøgspersoner blandt dine nære pårørende.

Kontakt til andre ældre

Ældre Sagen i Holbæk Kommune har oprettet en telefonlinje, hvor man kan ringe til dem. Her er der mulighed for at få en snak om løst og fast med en af vores frivillige.

Du kan ringe til en fra Ældre Sagen på telefonnumrene nedenfor. For at fordele opkaldene foreslår de, at du helst vælger en person i nærheden af det område, hvor du bor. De frivillige, som svarer på opkaldet, er for det meste også pensionister. Telefonerne er åbne alle ugens dage kl. 10-16, indtil coronakrisen er overstået. 

Holbæk/Jernløse
Lene Jensen, telefon 81 92 29 37
Bjørn Andersen, telefon 50 19 91 47
Jan Capell, telefon 40 31 01 58

Tølløse
Bente Lykke, telefon 23 46 74 25

Tornved/Svinninge
Solveig Nielsen, telefon 27 21 08 10
Anete Larsen, telefon 21 27 76 57
Ruth Hansen, telefon 41 41 96 20
Lise Jensen, telefon 20 12 41 42Feedback

Sidst opdateret

19.03.2021

Ansvarlig redaktør

Mette Wallin