Spring til indhold

Info for sundheds-, voksenspecial- og ældreområdet vedr. corona

En masse tiltag er iværksat for at afbøde og forsinke udbredelsen af coronasmitte i Danmark. Det påvirker sundheds-, voksenspecial- og ældreområdet.
15.12.2020

På sundheds-, ældre- og det specialiserede voksenområde er der iværksat en række tiltag i Holbæk Kommune, der skal hindre spredningen af coronavirus.

  • Fremmøde i Sundhedscentret sker under hensyntagen til de nødvendige sundhedsfaglige retningslinjer. Man kontaktes løbende af Sundhedscentrets personale for konkrete anvisninger.
  • Der er indført midlertidige besøgsrestriktioner på plejecentrene i Holbæk Kommune. Påbuddet vil løbende blive vurderet og senest blive revurderet den 1. februar 2021. Påbuddet er udstedt af Styrelsen for Patientsikkerhed.
  • Påbuddet betyder, at vores caféer lukker for muligheden for at spise i caféerne og over går til take-away pr. 11. november. De enkelte borgere bliver kontaktet i forhold til det praktiske.
  • De Aktive Centre lukker også, og sygeplejeklinikkerne lukker som følge af, at de Aktive Centre lukker. For sygeplejeklinikkerne vil de enkelte borgere blive kontaktet for nærmere aftaler.
  • Visiterede borgere til et dagcenter vil fortsat få et tilbud.

Lister over medarbejdere, som tilbydes vaccine

Kommunen/arbejdsgiver har en opgave med at udarbejde lister over personale, der er beskæftiget i de funktioner, der prioriteres til tilbud om vaccination. Det drejer sig om frontpersonale på ældre-, sundheds- og socialområdet.

På sundheds- og ældreområdet er målgruppen al personale som har nær borgerkontakt. På socialområdet er målgruppen personale på sociale tilbud og institutioner, hvor borgere bor (primært SEL §§66, 107, 108, 110, ABL §105) og hvor der er beboere i særlig risiko for alvorlige forløb med COVID-19.

Medarbejdere vil, som det ser ud nu, blive tilbudt vaccination i et af regionale vaccinationscentre. For alle medarbejdere gælder det, at tilbud om vaccination er frivilligt som for alle andre borgere.
For medarbejdere, der tilbydes vaccination på et af de regionale vaccinationscentre gælder som tidligere beskrevet, at vil der være tale om fritid, og der skal ikke betales økonomisk kompensation – uanset om vaccinationstidspunktet ligger indenfor eller udenfor arbejdstid. Det er vigtigt at understrege, at selv om medarbejdere i visse funktioner prioriteres ift. tilbud om vaccination, kan dette ikke betragtes som et pålæg fra arbejdsgiver.

Frist for indsendelse af lister over medarbejdere er løbende og senest den 15. januar 2021.

Det skal understreges, at sårbare borgere vil blive prioriteret over personale, og det derfor ikke kan garanteres, hvornår ovennævnte grupper af medarbejdere kan tilbydes en vaccination. Når arbejdet bliver igangsat nu er det for at være klar, når der åbnes bredt op for vaccination af medarbejderne i den nævnte målgruppe.

Listerne skal indsendes til SSI i dette Excel-ark.
– Der er tre faneblade i templaten. I skal udfylde oplysninger i to faneblade, og der er en vejledning i det bagerste faneblad.
– Indsendelse sker fra en sikker mailboks til en sikker mailboks COVIDVAC@ssi.dk hos SSI/Testcenter Danmark.
– SSI/Testcenter Danmark vil gerne have anført en kontaktperson (gerne i form af en personlig autosignatur) i de indsendte mails. Dette er udelukkende til brug, hvis Testcenter Danmark har brug for at kontakte indsenderen, hvis der opleves et teknisk problem med mail eller fil.
– Der en teknisk grænse: Der kan maksimalt være 50.000 cpr-numre pr. Excel ark.
– Ved problemer kan SSI kontaktes ved Cyril Jean-Marie Martel, mobilnr. 5191 9979, e-mail: CRM@ssi.dk

Formålet med, at arbejdsgiverne indsender listerne, er, at Statens Seruminstitut kan forhåndsoprette medarbejdere i DDV, hvormed der opnås større effektivitet i vaccinesituationen.

Besøg på botilbud mm.

Det er fortsat nødvendigt at følge sundhedsmyndighedernes retningslinjer for håndtering af Covid-19, herunder at holde afstand, rengøring og hygiejne. Der henstilles til, at besøgene ikke foregår i fællesarealerne.

Ledelsen af de sociale tilbud har lokalt mulighed for undtagelsesvist at begrænse/helt afskære besøgende adgang til tilbuddet, når følgende betingelser er opfyldt:
a) Hvis det er nødvendigt for at minimere risiko for smitte med Covid-19 for en eller flere borgere eller medarbejdere på grund af konkret smitteudbrud, eller
b) hvis en borger eller en medarbejder på tilbuddet tilhører en risikogruppe.

Hvis ledelsen på tilbuddet beslutter besøgsrestriktioner, kan du alligevel få besøg, hvis du er:

  • over 18 år og har et helt særligt behov, fx hvis du er kritisk syg
  • over 18 år men ikke har et helt særligt behov. Her kan du stadigvæk få besøg af 1-2 faste besøgspersoner blandt dine nære pårørende.

Kontakt til andre ældre

Ældre Sagen i Holbæk Kommune har oprettet en telefonlinje, hvor man kan ringe til dem. Her er der mulighed for at få en snak om løst og fast med en af vores frivillige.

Du kan ringe til en fra Ældre Sagen på telefonnumrene nedenfor. For at fordele opkaldene foreslår de, at du helst vælger en person i nærheden af det område, hvor du bor. De frivillige, som svarer på opkaldet, er for det meste også pensionister. Telefonerne er åbne alle ugens dage kl. 10-16, indtil coronakrisen er overstået. 

Holbæk/Jernløse
Lene Jensen, telefon 81 92 29 37
Bjørn Andersen, telefon 50 19 91 47
Jan Capell, telefon 40 31 01 58

Tølløse
Bente Lykke, telefon 23 46 74 25

Tornved/Svinninge
Solveig Nielsen, telefon 27 21 08 10
Anete Larsen, telefon 21 27 76 57
Ruth Hansen, telefon 41 41 96 20
Lise Jensen, telefon 20 12 41 42Feedback

Sidst opdateret

11.01.2021

Ansvarlig redaktør

Mette Wallin