Spring til indhold

Coronainfo fra Ungeindsatsen

Ungeindsatsen er i gang med åbne for personligt fremmøde igen. Det sker med små skridt, for vi følger naturligvis regeringens genåbningsplan og sundhedsmyndighedernes anbefalinger.
12.05.2020

Vi træffes på telefon og mail, og nogle af os kan du også møde personligt.

Her kan du se, hvordan du kommer i kontakt med Ungeindsatsen:

 • Sagsbehandlere er til rådighed på mail og telefon. Du kan kontakte dem direkte, hvis du har deres direkte telefonnummer og ellers ring til Holbæk Kommunes hovednummer 72 36 36 36, og en medarbejder i vores kontaktcenter vil hjælpe dig videre.
 • Telefontiden er den samme som ellers: Ring på telefon 72 36 36 36 på alle hverdagen mellem kl. 8.00-13.00.
 • Møder og samtaler herunder partshøringer vil blive afholdt telefonisk, via videomøder eller ved personligt fremmøde, alt efter hvad du aftaler med din sagsbehandler.
 • Underretninger/akutte henvendelser vedrørende unge under 18 år bedes sendt til sikunderret@holb.dk.
 • Øvrige henvendelser bedes fremsendt til sikkerpost@holb.dk, hvorfra de vil blive fordelt til korrekte modtager.
 • Har du akut brug for hjælp i forhold til et barns trivsel uden for kommunens åbningstid, skal du ringe til Midt- og Vestsjællands Politi på telefon 46 35 14 48. Politiet sætter dig i forbindelse med den sociale døgnvagt.
 • Hvis du er anbragt udenfor hjemmet eller bor på et botilbud, ændrer dette sig ikke. Du skal fortsat opholde dig der.
 • Hvis dit barn/ung har en fast kontaktperson bevilget efter Serviceloven, skal denne fortsat levere støtten. Hvis du ikke oplever, at du modtager den støtte, du har behov for, skal du tale med din faste kontaktperson herom eller kontakte din sagsbehandler.
 • Transitten (Ungeindsatsens interne mentor- og kontaktpersonkorps) er en del af den gradvise genåbning på socialområdet. En del støtte leveres igen ved fremmøde. Der vil også fortsat være støtte der leveres på tlf. eller virtuelt. Det vurderes i samråd med sagsbehandler og ung alt efter støttens formål og indhold.
 • Følgende gruppetilbud er genåbnet for fremmøde: SFT (Social FærdighedsTræning i grupper), Ungeforum, Fællestid i Ungeboliger.
 • Åben Rådgivning torsdage kl. 15-17 på Seminarieparken 2, 4300 Holbæk er ligeledes genåbnet.
 • En del af Ungeindsatsens gruppetilbud er indtil videre fortsat lukket for fremmøde. Det drejer sig, indenfor beskæftigelsesområdet om, Mod til uddannelse, Ungebasen og Motion og Mestring. Desuden er Pitstop, Forældreforum, Frivillig mentorindsats og Frivillig gældsrådgivning fortsat lukket for fremmøde. Alle kan kontaktes på telefon.
 • Uddannelsesvejledningen arbejder fortsat hjemmefra og er ikke en del af fase 2, hvor bl.a. udskolingen igen kan møde ind. Det er muligt for unge, forældre, grundskoler, uddannelsesinstitutioner og øvrige samarbejdspartnere at kontakte vejlederne på telefon, sms, mail og via videomøder.
 • Er du modtager af uddannelseshjælp, så find information om, hvordan du er stillet på Information om job, beskæftigelse og ydelser.

Til private leverandører på det sociale område

Regeringen har besluttet, at ansatte, der varetager kritiske funktioner, fortsætter deres arbejde. Det gælder det sociale område og betyder bl.a., at døgntilbud, anbringelsessteder for børn og unge og botilbud for voksne opretholdes. For regeringen er det afgørende, at vi passer ligeså godt på anbragte børn, som vi passer på alle andre danske børn. Det er et vitalt hensyn at skærme anbringelserne i størst muligt omfang, så børn og unge kan forblive på deres anbringelsessted i trygge rammer og under Sundhedsstyrelsens anbefaling.

Social- og Indenrigsministeriet har tilkendegivet, at borgere med særlige behov fortsat sikres den mest nødvendige hjælp, og derfor må anbragte børn og unge ikke hjemsendes fra et opholdssted. Du kan læse nyhedsbrevet på Social- og Indenrigsministeriets hjemmeside.

Det er derfor helt naturligt Holbæk Kommunes forventning, at børn og unge i den kommende periode fortsat opholder sig på opholdsstederne, medmindre der er lavet en klar aftale om andet med den kommunale sagsbehandler. Få mere info som privat leverandør.

Socialstyrelsen opretter hotline

Ny hotline i regi af Socialstyrelsen, hvor kommuner, sociale tilbud og organisationer kan få socialfaglig vejledning til at opfylde sundhedsmyndighedernes anbefalinger. Den nye socialfaglige hotline-funktion kan kontaktes på telefon 72 42 40 00.Feedback

Sidst opdateret

12.05.2020

Ansvarlig redaktør

Mette Wallin

Center for Specialundervisning

På CSU Holbæk vil Ungdomsuddannelsen være i fuld drift fra mandag d. 18. maj. Indtil da kan du stadig kontakte din lærer.

Vi er ikke i normal drift

Du kan ringe til os på vores hovednummer 72 36 36 36

Hvis du har spørgsmål om corona, kan du ringe til Sundhedsstyrelsens hotline på 70 20 02 33

Find mere information om myndighedernes anbefalinger her