Spring til indhold

Information til alle frivillige foreninger, sportshaller og kulturinstitutioner

Haller, kulturhuse og andre kultur- og fritidsinstitutioner i Holbæk Kommune følger alle retningslinjer og anbefalinger.
12.03.2020

Opdatering 6. maj

Indendørs idræt- og foreningsliv åbnes yderligere
Den 6. maj ophæves en række restriktioner. Dette betyder at:

 • Indendørs idræt genåbner for personer over 18 år. Der skal fremvises coronapas og aktiviteten er underlagt forsamlingsforbud på 25 personer. Der åbnes IKKE for kontaktsport. Kulturministeriet arbejder i øjeblikket på en liste over kontaktsportsgrene.
 • For personer under 18 år og over 70 år åbnes al indendørs idræt, herunder også idræt, som ikke foregår i organiseret regi. Det indendørs forsamlingsforbud på 25 vil være gældende.
 • For udendørs idræt gælder et forsamlingsforbud på 75 personer. Både udøvere og trænere mm. tæller i det samlede antal.

De yderligere tiltag i genåbningen kan du læse mere om i aftaleteksten fra justitsministeriet.

 

Opdatering 26. februar

Genåbning af udendørs idræts- og foreningsliv samt kulturinstitutioner

Den 1. marts lempes nogle af de restriktioner, som har påvirket kulturlivet siden december. Dette betyder at:

 • Udendørs kulturinstitutioner genåbnes med krav om, at besøgende skal fremvise dokumentation for negativ test, der er højst 72 timer gammel.
 • Forsamlingsforbuddet hæves fra 5 til 25 personer for så vidt angår udendørs idræts- og foreningsaktiviteter i organiseret regi.

Du kan finde mere info om genåbningsplanen i aftaleteksten om genåbning.

Har du spørgsmål, så kontakt gerne Kultur- og Fritidssekretariatet på kulturogfritid@holb.dk eller på telefon 72 36 36 36.

 

Opdatering 14. januar

FORLÆNGELSE AF RESTRIKTIONER

Den 29. december blev de nationale restriktioner, som blev indført i alle landets kommuner i december, forlænget til og med den 7. februar. Dette betyder at:

 • Forsamlingsforbuddet på 5 personer fastholdes
 • Idræts- og foreningslokaler skal holdes lukket. Herunder svømmehaller, idrætshaller, foreningslokaler, trænings- og fitnesscentre mm.
 • Lokaler, hvor der udøves kulturaktiviteter, fortsat skal holdes lukket. Dette gælder fx spillesteder, teater, biblioteker, biografer mm.

Har du spørgsmål, så kontakt gerne Kultur- og Fritidssekretariatet på kulturogfritid@holb.dk eller på telefon 72 36 36 36.

 

Opdatering pr. 10. december

DELVIS NEDLUKNING AF FORENINGSLIVET

Grundet udviklingen af Covid-19 lukkes yderligere 30 kommuner ned, heriblandt Holbæk Kommune. Dette har stor betydning for foreningslivet i kommunen.

Der indføres fra 11. december kl. 16 følgende nye retningslinjer og restriktioner. Disse gælder til og med den 3. januar. Dette betyder:

 • Al indendørs idræt lukkes ned i Holbæk Kommune.
 • Udendørs idræt er stadig åbent og kan afvikles når øvrige retningslinjer følges. Da omklædningsrum holdes lukkes, skal al omklædning ske hjemmefra.
 • Forsamlingsforbuddet på max 10 personer gælder alle uanset alder.


Har du spørgsmål så kontakt gerne Kultur og Fritidssekretariatet på kulturogfritid@holb.dk eller på telefon 72 36 36 36.


Opdatering pr. 27. oktober

NYE KRAV OM MUNDBIND OG ET NEDSAT FORSAMLINGSFORBUD

Fra den 29. oktober og til 2. januar vil der være krav om mundbind på alle indendørs kulturinstitutioner og idrætsfaciliteter, hvor offentligheden har adgang. Kravet gælder både kunder, besøgende og personale. Kravet gælder IKKE, når man sidder ned. Det gælder heller IKKE for optrædende og udøvere når der optrædes eller dyrkes sport.

Fra mandag den 26. oktober 2020 nedsættes forsamlingsforbuddet fra 50 til 10 personer. Der er dog indført en vigtig undtagelse for idrætsaktiviteter for børn og unge under 21 år. Her bevares forsamlingsforbuddet på 50 personer, hvilket betyder, at børn og unge forsat vil kunne dyrke idræt i foreningerne som de gør i dag. For alle over 21 år betyder forbuddet, at man ikke må samles mere end 10 personer.

 

Opdatering pr. 22. september

NYT PR. 19. SEPTEMBER OM  FORSAMLINGSFORBUD OG BRUG AF MASKER VED SERVERINGSSTEDER

På baggrund af stigende smittetal, har Statsministeriet meddelt, at forsamlingsforbuddet bliver nedsat til 50 personer.  Det betyder at der højst være 50 personer samlet til træningsaktiviteter og lignende.  Der gælder fortsat særlige regler for siddende arrangementer. Der må være op til 500 mennesker til kulturelle arrangementer, hvor man primært sidder ned (fx teaterforestillinger, koncerter, foredrag, banko mv.).

Til alle arrangementer gælder fortsat at både arrangører og deltager skal følger de generelle retningslinjer og anbefalinger fra både sundhedsmyndighederne og fra eget idrætsforbund. Derfor gælder kravene om rum-størrelse også fortsat.  Ved stående arrangementer skal der være mindst 4 m2 pr. deltager, ved siddende arrangementer skal der være mindst 2 m2 pr. deltager.

Et nyt tiltag er, at der skal bæres masker på serveringssteder. Kulturministeriet har udarbejdet et notat, som forklarer hvad dette tiltag betyder i forhold til idrætshaller, teatre, museer og lign. som har serveringsområder.

 

Opdatering pr. 14. august

Alle kommunale lokaler og idrætshaller er nu klar til at tage imod foreninger! 

Som forening skal man dog stadig følge retningslinjer og anbefalinger fra både sundhedsmyndighederne og fra eget idrætsforbund.

Nogle af de vigtigste retningslinjer at være opmærksom på er, at der må højst være 100 personer samlet på samme sted. Desuden skal foreningerne være ekstra opmærksom på, hvor mange kvadratmeter, der skal være tilgængeligt pr. deltager, så der ikke er for mange i lokalet.

 

Opdatering pr. 17. juni

På grund af den aktuelle Corono-situation skal ALLE personlige fremmøder hos Kultur- og Fritidssekretariatet aftales på forhånd. Ring (72 36 36 36) eller skriv (kulturogfritid@holb.dk) inden fremmøde.

 

Opdatering pr. 8. juni

Regeringen har meldt ud, at de indendørs idrætter og anden foreningsliv igen kan åbne op for deres aktiviteter. Holbæk Kommune er derfor i fuld gang med at planlægge genåbningen af de indendørs faciliteter.

 

Opdatering pr. 7. maj

Regeringen har på dagens pressemøde meldt ud, at bibliotekerne fra den 18. maj kan åbne op for ind- og udlån. Ved samme lejlighed bebudede regeringen, at man kan genoptage udendørs idrætsliv. Regeringen vurderer, at der under de gældende regler, kan gennemføres sundhedsmæssigt forsvarlige aktiviteter udendørs.

Som en del af tiltagene til bekæmpelse af coronasmitte har alle indendørs kulturinstitutioner og fritidstilbud (herunder sportshaller) været lukkede til og med mandag den 8. juni 2020 - men er nu i gang med at genåbne.

Udendørs aktiviteter kan genoptages:

Det er igen blevet tilladt at deltage i udendørs aktiviteter, så længe man overholder retningslinjerne fra sundhedsmyndighederne samt de anbefalinger, der er givet fra de forskellige idrætsforbund. Holbæk Kommune har derfor genåbnet de udendørs idrætsfaciliteter.

 

Indendørs aktiviteter kan genoptages:

Det er igen blevet tilladt at deltage i indendørs aktiviteter, så længe man overholder retningslinjerne fra sundhedsmyndighederne samt de anbefalinger, der er givet fra de forskellige idrætsforbund. Holbæk Kommune er derfor i gang med at genåbne de indendørs idrætsfaciliteter.

 

I Holbæk Kommune har vi planlagt en række kurser i marts-juni måned for vores frivillige foreninger. De kurser er blevet udskudt og vil blive genudbudt på et senere tidspunkt, når der igen er mulighed for at mødes i større forsamlinger.

I en række foreninger vil der være behov for at udskyde planlagte generalforsamlinger. Derfor udskydes fristen for oploading af foreningsregnskaber på foreningsportalen fra 4 måneder efter regnskabsaflæggelse til 6 måneder efter regnskabsaflæggelse. Øvrige frister for tilskud, ansøgninger til puljer og tider fastholdes uændret.

Stor tak for den omsorg, som I allerede udviser

Mange foreninger har allerede på eget initiativ aflyst deres aktiviteter. Fra Holbæk Kommunes side vil vi gerne takke for den omsorg og empati, som vi allerede kan se udvises mange steder fra i forhold til vores mest udsatte borgere.

Større arrangementer, begivenheder mv. aflyses frem til den 31. august. Dermed aflyses blandt andre SKVULP-festivalen og andre lignende arrangementer.

Her kan du holde dig opdateret på udviklingen

Myndighedernes retningslinjer opdateres løbende. Vi anbefaler derfor, at du til enhver tid følger med på www.coronasmitte.dk, så du får de helt aktuelle anvisninger.Feedback

Sidst opdateret

12.01.2023

Ansvarlig redaktør

Mette Wallin

Seneste nyt

Genåbning af idrætsfaciliteter

I takt med at sundhedsmyndighederne anbefaler og tillader en genåbning af idrætsfaciliteter og -aktiviteter, bliver der også åbnet i Holbæk Kommune.

Følg med i den gradvise genåbning her.

 

Kontakt

Du kan ringe til Holbæk kommune på vores hovednummer 72 36 36 36

Hvis du har spørgsmål om corona, kan du ringe til Sundhedsstyrelsens hotline på 70 20 02 33

Find mere information om myndighedernes anbefalinger her

 

 

Mere information om Corona

Vi har samlet informationen fra de forskellige områder og de seneste anbefalinger i forhold til Corona. Find det hele her.