Spring til indhold

Isolationsfaciliteter

Er du testet positiv for COVID-19, og har du ikke mulighed for at isolere dig i eget hjem? Så kan du få tilbud om ophold gennem Holbæk Kommune i en såkaldt isolationsfacilitet.
07.08.2020

Selvisolation på en ekstern isolationsfacilitet kan komme i betragtning, hvis du er testet positiv for COVID-19, hvis du er selvhjulpen og:

  • Deler husstand med en eller flere personer, som er i øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb ved COVID-19, og som det er vanskeligt at sikre hensigtsmæssig afstand fra.
  • Deler husstand med andre personer, som risikerer at blive smittet, fordi de har vanskeligt ved at samarbejde med dig om at følge myndighedernes anbefalinger om isolation i hjemmet. Det kan for eksempel  skyldes, at de har sociale problemer eller en kognitiv funktionsnedsættelse.
  • Deler husstand med mange på et lille areal og/eller ikke har optimal rumadskillelse.

Børn og unge under 18 år, der er testet positiv med COVID-19 og i øvrigt omfattet af målgruppen, kan kun visiteres til ophold på isolationsfaciliteten i følge med en voksen fra samme husstand.

Du kan få tilbudt en isolationsfacilitet ved, at du enten kontakter din egen praktiserende læge, eller ringer til vores Kontaktcenter på telefon 72 36 36 36 og bliver stillet om til Visitationen.

Hvis det vurderes, at du opfylder et eller flere kriterier, kan du visiteres til et isolationsophold på en ekstern isolationsfacilitet via kommunen.

Ophold på isolationsfacilitet

Ophold på en isolationsfacilitet er gratis for dig og omfatter indkvartering på eget værelse og begrænset adgang til udendørsareal, der kun er forbeholdt gæster smittet med COVID-19.

Hvis I er flere personer fra samme husstand, der er visiterede til et ophold på en isolationsfacilitet, kan I indkvarteres i samme værelse, såfremt værelset er indrettet til det pågældende antal personer.

Isolationsfaciliteten vil udlevere rengøringsmidler, håndsprit, sengelinned, håndklæder o. lign. ved indkvartering. Du kommer selv til at stå for den daglige rengøring under opholdet. Isolationsfaciliteten varetager slutrengøring.

Du tilbydes forplejning under opholdet. Egenbetaling for forplejning udgør 150 kr. pr. døgn og dækker tre daglige hovedmåltider, som tilbydes som en del af indkvarteringen. Du er ikke forpligtet til at tage imod tilbud om forplejning. Såfremt du vælger en anden forplejning under opholdet, vil dette være til egen fulde udgift.

Til dig, der afventer svar på test

Personer, som afventer svar på test i forbindelse med symptomer eller som led i smitteopsporing af nære kontakter, er ikke i målgruppen for isolationsophold uden for eget hjem.

Retningslinjer og pjecer

Sundhedsstyrelsen har udgivet retningslinjer og informationsmateriale om frivillig selvisolation.

Til dig, der er testet positiv for COVID-19

Frivilligt isolationsophold uden for hjemmet

Information in other languages

Retningslinjer for isolation ved påvist COVID-19



Feedback

Sidst opdateret

03.09.2020

Ansvarlig redaktør

Mette Wallin