Spring til indhold

Isolationsfaciliteter

Er du testet positiv for COVID-19, eller er du nær kontakt til en smittet, og har du ikke mulighed for at isolere dig i eget hjem? Så kan du få tilbud om ophold gennem Holbæk Kommune i en såkaldt isolationsfacilitet.
07.08.2020

Er du testet positiv for COVID-19, og har du ikke mulighed for at isolere dig i eget hjem? Så kan du få tilbud om ophold gennem Holbæk Kommune i en såkaldt isolationsfacilitet.

Selvisolation på en ekstern isolationsfacilitet kan komme i betragtning, hvis du er testet positiv for COVID-19, er nær kontakt til en smittet, hvis du er selvhjulpen og:

  • Deler husstand med en eller flere personer, som er i øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb ved COVID-19, og som det er vanskeligt at sikre hensigtsmæssig afstand fra.
  • Deler husstand med andre personer, som risikerer at blive smittet, fordi de har vanskeligt ved at samarbejde med dig om at følge myndighedernes anbefalinger om isolation i hjemmet. Det kan for eksempel  skyldes, at de har sociale problemer eller en kognitiv funktionsnedsættelse.
  • Deler husstand med mange på et lille areal og/eller ikke har optimal rumadskillelse.

Børn og unge under 18 år, der er omfattet af målgruppen, kan kun visiteres til ophold på isolationsfaciliteten i følge med en voksen fra samme husstand.

Du kan få tilbudt et ophold på en isolationsfacilitet ved at ringe på telefon 72 36 36 34 mellem kl. 8.00 og 22.00.

Telefonen bliver besvaret af Vestsjællands Brandvæsen, som tilbyder servicen i samarbejde med Holbæk Kommune. Hvis det vurderes, at du opfylder et eller flere kriterier, kan du få tilbudt et ophold på en isolationsfacilitet i Holbæk Kommune.

Vi gør opmærksom på, at telefonsamtalen optages og slettes efter 3 mdr.

Du kan læse mere om kommunens behandling af dine oplysninger her 

Ophold på isolationsfacilitet

Ophold på en isolationsfacilitet er gratis for dig og omfatter indkvartering på eget værelse og begrænset adgang til udendørsareal, der kun er forbeholdt gæster smittet med COVID-19.

Hvis I er flere personer fra samme husstand, der er visiterede til et ophold på en isolationsfacilitet, kan I indkvarteres i samme værelse, såfremt værelset er indrettet til det pågældende antal personer.

Isolationsfaciliteten vil udlevere rengøringsmidler, håndsprit, sengelinned, håndklæder o. lign. ved indkvartering. Du kommer selv til at stå for den daglige rengøring under opholdet. Isolationsfaciliteten varetager slutrengøring.

Du tilbydes forplejning under opholdet i form af tre daglige hovedmåltider. Du er ikke forpligtet til at tage imod tilbud om forplejning. Såfremt du vælger en anden forplejning under opholdet, skal du selv betale for dette.

Til dig, der afventer svar på test

Personer, der i henhold til Sundhedsstyrelsens retningslinje for opsporing og håndtering af nære kontakter anses for at være nære kontakter til smittede, kan også benytte isolationsfaciliteterne, såfremt de i øvrigt er omfattet af målgruppen for tilbuddet. Disse personer skal holde sig isolerede i perioden, fra de bliver bekendt med at være nære kontakter til en smittet, til de har fået resultatet af de anbefalede test for COVID-19.

Hvornår du er en nær kontakt til en smittet, og hvor mange gange du skal testes, kan du læse mere om på Sundhedsstyrelsens hjemmeside: Nær kontakt og 'Anden kontakt'.

Til dig, der indrejser fra udlandet

Personer, der indrejser fra udlandet og som af hensyn til risiko for smittespredning skal lade sig teste og isolere, kan også benytte sig af isolationsfaciliteterne – forudsat at den pågældende i øvrigt er omfattet af målgruppen for tilbuddet.

Det bemærkes, at personer, der indrejser fra udlandet og i den forbindelse har behov for et tilbud om ophold på en kommunal isolationsfacilitet, selv skal afholde udgiften hertil, herunder for forplejning.

Retningslinjer og pjecer

Sundhedsstyrelsen har udgivet retningslinjer og informationsmateriale om frivillig selvisolation.

Til dig, der er testet positiv for COVID-19

Frivilligt isolationsophold uden for hjemmet

Information in other languages

Retningslinjer for isolation ved påvist COVID-19Feedback

Sidst opdateret

24.06.2021

Ansvarlig redaktør

Mette Wallin