Spring til indhold

Isolationsfaciliteter

Er du testet positiv for COVID-19, og har du ikke mulighed for at isolere dig i eget hjem? Så kan du få tilbud om ophold gennem Holbæk Kommune i en såkaldt isolationsfacilitet.
07.08.2020

Selvisolation på en ekstern isolationsfacilitet kan komme i betragtning, hvis du er testet positiv for COVID-19, hvis du er selvhjulpen og:

  • Deler husstand med en eller flere personer, som er i øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb ved COVID-19, og som det er vanskeligt at sikre hensigtsmæssig afstand fra.
  • Deler husstand med andre personer, som risikerer at blive smittet, fordi de har vanskeligt ved at samarbejde med dig om at følge myndighedernes anbefalinger om isolation i hjemmet. Det kan for eksempel  skyldes, at de har sociale problemer eller en kognitiv funktionsnedsættelse.
  • Deler husstand med mange på et lille areal og/eller ikke har optimal rumadskillelse.

Børn og unge under 18 år, der er testet positiv med COVID-19 og i øvrigt omfattet af målgruppen, kan kun visiteres til ophold på isolationsfaciliteten i følge med en voksen fra samme husstand.

Du kan få tilbudt et ophold på en isolationsfacilitet ved at ringe på telefon 72 36 36 34 mellem kl. 8.00 og 21.00.

Telefonen bliver besvaret af Vestsjællands Brandvæsen, som tilbyder servicen i samarbejde med Holbæk Kommune. Hvis det vurderes, at du opfylder et eller flere kriterier, kan du få tilbudt et ophold på en isolationsfacilitet i Holbæk Kommune.

Vi gør opmærksom på, at telefonsamtalen optages og slettes efter 3 mdr.

Du kan læse mere om kommunens behandling af dine oplysninger her 

Ophold på isolationsfacilitet

Ophold på en isolationsfacilitet er gratis for dig og omfatter indkvartering på eget værelse og begrænset adgang til udendørsareal, der kun er forbeholdt gæster smittet med COVID-19.

Hvis I er flere personer fra samme husstand, der er visiterede til et ophold på en isolationsfacilitet, kan I indkvarteres i samme værelse, såfremt værelset er indrettet til det pågældende antal personer.

Isolationsfaciliteten vil udlevere rengøringsmidler, håndsprit, sengelinned, håndklæder o. lign. ved indkvartering. Du kommer selv til at stå for den daglige rengøring under opholdet. Isolationsfaciliteten varetager slutrengøring.

Du tilbydes forplejning under opholdet i form af tre daglige hovedmåltider. Du er ikke forpligtet til at tage imod tilbud om forplejning. Såfremt du vælger en anden forplejning under opholdet, skal du selv betale for dette.

Til dig, der afventer svar på test

Personer, som afventer svar på test i forbindelse med symptomer eller som led i smitteopsporing af nære kontakter, er ikke i målgruppen for isolationsophold uden for eget hjem.

Retningslinjer og pjecer

Sundhedsstyrelsen har udgivet retningslinjer og informationsmateriale om frivillig selvisolation.

Til dig, der er testet positiv for COVID-19

Frivilligt isolationsophold uden for hjemmet

Information in other languages

Retningslinjer for isolation ved påvist COVID-19Feedback

Sidst opdateret

04.01.2021

Ansvarlig redaktør

Mette Wallin