Spring til indhold

Krav om mundbind eller visir i al kollektiv transport

På baggrund af Sundhedsstyrelsens anbefalinger indfører regeringen fra lørdag d. 22. august krav om mundbind eller visir i al offentligt og privat kollektiv transport, taxi og færger.
20.08.2020

Fremover skal alle rejsende over 12 år i den kollektive trafik, færger og taxi bære mundbind eller visir. Kravet gælder også de ansatte, der har passagerkontakt.

Det har regeringen besluttet på baggrund af, at Sundhedsstyrelsen nu anbefaler krav om mundbind i den kollektive transport i hele landet og på alle tider af døgnet.

Reglerne træder i kraft lørdag den 22. august, og der vil blive udarbejdet en detaljeret bekendtgørelse inden da. Det er dog opfodringen, at man allerede nu bruger mundbind eller visir på sin rejse.

Når kravet træder i kraft, bliver det op til trafikselskaberne at håndhæve reglerne på samme måde, som de fører billetkontrol. Hvis ikke passagererne bærer mundbind eller visir, vil man ikke kunne komme med, eller man vil blive bortvist fra transportmidlet.

Sådan bruger du mundbind (film med gode råd).

Fakta

Kravet om mundbind eller visir gælder alle passagerer over 12 år. Nogle voksne vil af helbredsmæssige årsager kunne være undtaget fra kravet om mundbind eller visir. Kravet omfatter passagerer i busser, tog, metro, letbaner, samt flextrafik, flextur og på bus- og togstationer, metrostationer og ved letbanestoppesteder samt letbanestationer. Kravet omfatter også passagerer i den private kollektive trafik, herunder fjernbusser, færger og privat taxikørsel.

Kravet om enten mundbind eller visir gælder også for medarbejderne herunder buschauffører og billetkontrollører, når de er i kontakt med rejsende/kunder.

Befinder medarbejderne sig i et aflukke, hvor passagerne/kunderne ikke har adgang, fx i førerrummet på et tog, er der ikke krav om at bære værnemidler.

Transportvirksomhederne vil indføre rejseregler om, at rejsende skal bære mundbind eller visir i transportmidler og på stationer mv., og vil afvise passagerer der ikke lever op til kravet. Såfremt en passager skulle nægte at forlade transportmidlet, vil det blive håndteret af politiet.

Kilde: Transport- og Boligministeriet

 Feedback

Sidst opdateret

20.08.2020

Ansvarlig redaktør

Mette Wallin