Spring til indhold

Midlertidig hjælpeordning til forældre

Forældre kan nu søge om dagpenge, hvis de skal passe deres børn under 14 år, der er sendt hjem efter at have været i nær kontakt med en eller flere personer, der er smittet med COVID-19, eller hvis barnet selv er smittet.
07.10.2020

Forældre kan nu søge om dagpenge, hvis de skal passe deres børn under 14 år, der er sendt hjem efter at have været i nær kontakt med en eller flere personer, der er smittet med COVID-19, eller hvis barnet selv er smittet.

 

Den midlertidige hjælpeordning gælder for børn, der er hjemsendt eller testet positiv i perioden fra den 29. september 2020 til og med den 31. december 2020.

Som forældre skal man kunne dokumentere, at ens barn er hjemsendt, når der søges om dagpenge. Forældrene kan skal selv skaffe dokumentation fx med en kopi af en besked på skolens hjemmeside eller fra Aula, hvor de nødvendige informationer fremgår.

Dokumentationen skal indeholde følgende oplysninger:

  • Navnet på dagtilbuddet/skole/institutionen.
  • Datoen for hjemsendelse.
  • At barnet er hjemsendt pga. nær kontakt til en smittet person, eller
  • At barnets klasse/årgang/stue mv. er hjemsendt sammen med oplysninger om, at barnet går i klassen/årgangen/stuen mv.

Kan du ikke selv skaffe dokumentation, kan du få hjælp i barnets dagtilbud/skole/institution.

Find flere svar og vejledninger på www.borger.dk/covid19-dagpenge

Reglerne gælder lønmodtagere og selvstændige erhvervsdrivende. Det er forudsat, at dagtilbuddene, skolerne og institutionerne m.v. følger sundhedsmyndighedernes til enhver tid gældende anbefalinger. Det er en betingelse for ret til dagpenge efter den foreslåede ordning, at ingen af forældrene har mulighed for hjemmearbejde (for selvstændige, at denne ikke kan drive sin virksomhed hjemmefra), og at lønmodtagere ikke har omsorgsdage eller afspadsering, der kan bruges til pasning af barnet, eller barnets 1. og 2. sygedag ved smitte.

Ordningen bliver administreret af Udbetaling Danmark.Feedback

Sidst opdateret

02.06.2021

Ansvarlig redaktør

Mette Wallin