Spring til indhold

Gratis mundbind til udsatte personer og studerende

Socialt udsatte personer og studerende på en ungdoms- eller videregående uddannelse kan få udleveret gratis mundbind.
21.08.2020

Regeringen har aftalt med Kommunernes Landsforening, at borgere, hvor anskaffelse af mundbind vil være en væsentlig økonomisk udgift, kan henvende sig til kommunen og få udleveret et antal mundbind (10 stk.).

De pågældende borgere, der kan benytte tilbuddet, omfatter kontanthjælpsmodtagere, personer på integrationsydelse eller de mest socialt udsatte, som gør brug af lavtærskeltilbud (herberg, forsorgshjem mv.).

Borgere, der er visiteret til kørsel i kommunalt regi, får udleveret mundbind fra sit pågældende kommunale tilbud (det kan fx være elever på CSU (via lærere), unge i kontakt med UngeIndsatsen (via sagsbehandlere), ældres besøg på dagcentre, borgere til genoptræning mv.).

Udleveringssteder (opdateret d. 14. januar 2021)

Der er indført nye, skærpede tiltag i en række kommuner. Derfor er der ændrede åbningstider for afhentning af mundbind.

Du kan få udleveret mundbind ved indgangene i følgende tidsrum her:

  • Borgerservice, Jernbanevej i Holbæk: Alle hverdage kl. 10- 13
  • Holbæk Bibliotek: Alle hverdage, kl. 15-17
  • Jyderup Bibliotek: Mandag og torsdag, kl. 15-17
  • Svinninge Bibliotek: Tirsdag og torsdag, kl. 15-17
  • Tølløse Bibliotek: Tirsdag og fredag, kl. 15-17

Mundbind til studerende (tilføjet d. 29. oktober)

Studerende på ungdomsuddannelser og videregående uddannelser, der ikke selv har økonomi til at indkøbe mundbind, og hvor det på deres uddannelsessted er et krav at bære mundbind, vil kunne få udleveret mundbind (10 stk.). Udleveringssteder og åbningstidspunkter findes længere nede på denne side.

Info om mundbind til skoleelever over 12 år, der er bevilliget gratis transport (skolekørsel)

Børne- og Undervisningsministeriet har tilkendegivet, at kommunerne vederlagsfrit skal stille mundbind til rådighed for elever i folkeskolen, der:

  • Er over 12 år og omfattet af krav om mundbind i offentlig transport mm.
  • Er bevilliget vederlagsfri befordring mellem skole og hjem efter folkeskolelovens § 26 (skolekørsel i form af buskort eller taxa), eller
  • Modtager specialundervisning i specialskoler og specialklasser, hvor kommunen er forpligtet til befordring (flextransport eller taxa).

Rundt omkring i kommunen arbejdes der derfor på, at skolerne hurtigst muligt får leveret tilstrækkeligt med mundbind, som kan stilles til rådighed for de elever, der er omfattet af ordningen og hvor forældrene ønsker at gøre brug af den vederlagsfri ordning.

På nuværende tidspunkt har de fleste af skolerne et mindre lager af mundbind liggende, som i de kommende dage vil kunne udleveres til de elever/forældre, som måtte ønske det. Hvis skolen ikke kan dække behovet, vil forældrene undtagelsesvis kunne få udleveret mundbind til deres børns skolekørsel via de udleveringsteder, der er etableret andre steder i kommunen (se nedenfor).

Der vil via AULA blive udsendt nærmere info om ordningen til forældrene.

Læs mere om brugen af mundbind i det offentlige rum

 Feedback

Sidst opdateret

02.06.2021

Ansvarlig redaktør

Mette Wallin