Spring til indhold

Gratis mundbind til udsatte personer

Fra på mandag d. 24. august vil socialt udsatte personer på eksempelvis kontanthjælp eller integrationsydelse i Holbæk Kommune kunne få udleveret gratis mundbind.
21.08.2020

Regeringen har aftalt med Kommunernes Landsforening, at borgere, hvor anskaffelse af mundbind vil være en væsentlig økonomisk udgift, kan henvende sig til kommunen og få udleveret et antal mundbind (typisk 5-10 stk.).

De pågældende borgere, der kan benytte tilbuddet, omfatter kontanthjælpsmodtagere, personer på integrationsydelse eller de mest socialt udsatte, som gør brug af lavtærskeltilbud (herberg, forsorgshjem mv.).

Borgere, der er visiteret til kørsel i kommunalt regi, får udleveret mundbind fra sit pågældende kommunale tilbud (det kan fx være elever på CSU (via lærere), unge i kontakt med UngeIndsatsen (via sagsbehandlere), ældres besøg på dagcentre, borgere til genoptræning mv.).

Info om mundbind til skoleelever over 12 år, der er bevilliget gratis transport (skolekørsel)

Børne- og Undervisningsministeriet har tilkendegivet, at kommunerne vederlagsfrit skal stille mundbind til rådighed for elever i folkeskolen, der:

  • Er over 12 år og omfattet af krav om mundbind i offentlig transport mm.
  • Er bevilliget vederlagsfri befordring mellem skole og hjem efter folkeskolelovens § 26 (skolekørsel i form af buskort eller taxa), eller
  • Modtager specialundervisning i specialskoler og specialklasser, hvor kommunen er forpligtet til befordring (flextransport eller taxa).

Rundt omkring i kommunen arbejdes der derfor på, at skolerne hurtigst muligt får leveret tilstrækkeligt med mundbind, som kan stilles til rådighed for de elever, der er omfattet af ordningen og hvor forældrene ønsker at gøre brug af den vederlagsfri ordning.

På nuværende tidspunkt har de fleste af skolerne et mindre lager af mundbind liggende, som i de kommende dage vil kunne udleveres til de elever/forældre, som måtte ønske det. Hvis skolen ikke kan dække behovet, vil forældrene undtagelsesvis kunne få udleveret mundbind til deres børns skolekørsel via de udleveringsteder, der er etableret andre steder i kommunen (se nedenfor).

Der vil via AULA blive udsendt nærmere info om ordningen til forældrene.

Herudover vil andre i målgruppen kunne få udleveret mundbind fra mandag d. 24. august følgende steder:

  • Borgerservice, Jernbanevej 6, 4300 Holbæk – i tidsrummet kl. 10-13 på hverdage. Vær opmærksom på at trækket et nummer på standeren i indgangspartiet. Der skal ikke bestilles tid til udlevering af mundbind.
  • Jyderup Bibliotek, Skarridsøgade 37, 4450 Jyderup - mandag kl. 12-17 og torsdag kl. 10-15.
  • Tølløse Bibliotek, Hjortholmvej 9, 4340 Tølløse - tirsdag kl. 12-17 og fredag kl. 10-15.
  • Svinninge Bibliotek, Hovedgaden 59, 4520 Svinninge - tirsdag kl. 10-15 og torsdag kl. 12-17.

Mundbind er et krav i kollektiv transport

Baggrunden for dette er, at det fra lørdag d. 22. august er et krav at bære mundbind eller visir, når man benytter kollektiv transport, herunder busser, tog, metro, letbaner, samt flextrafik, flextur og på bus- og togstationer, metrostationer og ved letbanestoppesteder samt letbane stationer. Kravet omfatter også passagerer i den private kollektive trafik, herunder fjernbusser, færger og privat taxikørsel.

Læs mere om brugen af mundbind i det offentlige rum

 Feedback

Sidst opdateret

23.08.2020

Ansvarlig redaktør

Mette Wallin