Spring til indhold

Nye midlertidige besøgsrestriktioner på plejecentre

Der er i dag, fredag d. 6. november, trådt nye besøgsrestriktioner i kraft på plejecentrene i Holbæk Kommune. Det sker som følge af et påbud, som Styrelsen for Patientsikkerhed har udstedt.
06.11.2020

De nye midlertidige restriktioner gælder for besøg af pårørende på plejecentre. Det sker på baggrund af et stigende smittetryk i Holbæk Kommune, og påbuddet er foreløbigt gældende til d. 15. december 2020, men at det kan blive ophævet tidligere, hvis forholdende i kommunen ændrer sig.

Restriktionerne medfører, at alle besøg som udgangspunkt skal foregå udendørs. Der kan dog gøres undtagelser i kritiske situationer, ligesom besøg kan foregå indendørs, hvis den besøgende er den nærmeste pårørende til beboeren.

John Harpøth, formand for Udvalget for Ældre og Sundhed, ser de nye restriktioner som nødvendige skridt i en situation, hvor vi skal beskytte beboerne på plejecentrene bedst muligt mod smitte med corona.

“Vi har de seneste uger desværre kunnet se, hvordan smittetrykket i vores kommune, i lighed med resten af Danmark, er steget. Det har fået Styrelsen for Patientsikkerhed til at indføre restriktionen, som skal være med til at beskytte de mest sårbare borgere, blandt andre vores ældre på plejecentrene, mod corona,” fortæller John Harpøth.

Han tilføjer: “Der er selvfølgelig ingen tvivl om, at det er svært for vores beboere og for deres pårørende igen at skulle forholde sig til nye restriktioner. Og ikke mindst til at undvære noget af den sociale kontakt, som de måtte undvære meget længe i foråret. Men vi må gøre alt, hvad vi kan for at forhindre, at corona igen får foden indenfor på vores plejecentre,” fortæller John Harpøth.

På de kommunale plejecentre opsættes opvarmede telte med fast gulv til udendørs besøg pr. 11. november. Det vil være muligt at booke tid til udendørs besøg fra d. 10. november. Det kan du læse mere om i retningslinjerne for besøg.

Påbuddet betyder ligeledes, at vores caféer lukker for muligheden for at spise i caféerne og over går til take-away pr. 11. november. De enkelte borgere bliver kontaktet i forhold til det praktiske. Aktiviteterne på De aktive centre lukker også, og sygeplejeklinikkerne lukker som følge af, at aktiv centrene lukker. For sygeplejeklinikkerne vil de enkelte borgere blive kontaktet for nærmere aftaler.
Visiterede borgere til et dagcenter vil fortsat få et tilbud.

Læs påbuddet fra Styrelsen for Patientsikkerhed.Feedback

Sidst opdateret

10.11.2020

Ansvarlig redaktør

Mette Wallin