Spring til indhold

Corona: Seneste nyt

Et flertal af Folketingets partier er enige om en gradvis genåbning af Danmark fra 1. marts 2021 samt forlængelse af øvrige tiltag til og med 5. april 2021.
24.02.2021

Vaccine

Et lyspunkt i en tid, hvor smittetallene fortsat er lidt for høje, er, at vaccinationerne er i fuld gang i Holbæk Kommune. 

Du får indkaldelse som brev i din e-Boks eller postkasse, når det er din tur til at blive vaccineret. Indtil da skal du ikke foretage dig noget. Det er Region Sjælland, der står for selve vaccinationen.

Vaccinationen sker ud fra en prioriteret rækkefølge, som Sundhedsstyrelsen har foretaget. Du kan i deres vaccinationskalender se, hvornår du kan forventes at kunne blive vaccineret.

Læs mere om vaccination.

Test

Du kan blive testet to steder i Holbæk Kommune:

 • PCR-test (i halsen) udføres af Region Sjælland, og det kræver tidsbestilling på www.coronaprover.dk. Adressen er Rebslagervej 15, 4300 Holbæk.
 • Kviktest (i næsten) udføres af Falck, og det kræver ikke tidsbestilling. Adressen er Musikhus Elværket, Gasværksvej, 4300 Holbæk.

Genåbning pr. 1. marts

Følgende er et flertal af Folketingets partier blevet enige om kan åbne mandag d. 1. marts 2021 på nationalt niveau:

 • Udvalgsvarebutikker under 5.000 m2 (dog undtaget udvalgsvarebutikker i storcentre) genåbnes med midlertidigt skærpede kvadratmeterkrav.
 • Udvalgsvarebutikker på 5.000 m2 eller derover kan holde åbent for et meget begrænset antal kunder mod tidsbestilling.
 • Udendørs kulturinstitutioner kan genåbne med krav om, at besøgende skal fremvise dokumentation for negativ test, der er højst 72 timer gammel.
 • Forsamlingsforbuddet hæves fra 5 til 25 personer for så vidt angår udendørs idræts- og foreningsaktiviteter i organiseret regi.

Herudover er folketingspartierne bag genåbningsaftalen blandt andet enige om følgende:

 • At det er vigtigt, at sundhedsmyndighederne sikrer en koordineret og løbende udvikling og ibrugtagning af nye og bedre, herunder mere skånsomme, testmetoder, herunder spytprøver. Der iværksættes forsøg med spildevandsovervågning.
 • At der ses på muligheden for, at efterskoler og højskoler med yderligere smitteforebyggende foranstaltninger kan åbnes i hele landet 15. marts 2021, hvis smitteudviklingen tillader det.
 • Yderligere åbning af mindre øer overvejes tilsvarende.
 • At skoler og uddannelsesinstitutioner i endnu højere grad bør gøre brug af mulighederne for, at elever, der har vanskeligheder, kommer ind på skolen og modtager undervisning, og at elever, som mistrives, kan mødes i mindre grupper med læreren. Selvfølgelig udendørs og med afstand.

Øvrige tiltag, herunder forsamlingsforbud på max 5 personer, krav om brug af mundbind og visir mv., forlænges frem til og med den 5. april 2021. 

Overblik over tiltag og restriktioner i Holbæk Kommune

Tiltag og restriktioner til og med d. 5. april i Holbæk Kommune

Grundskole, ungdoms- og voksenuddannelser

 • Elever i grundskolen (0.-4. klasser undtaget), herunder efterskoler mv., er som udgangspunkt sendt hjem og er overgået til fjernundervisning. 
 • Elever og kursister på ungdoms- og voksenuddannelser, herunder ASF-klasser i gymnasiet og kostelever, er som udgangspunkt sendt hjem og er overgået til fjernundervisning
 • Elever på Forberedende Grunduddannelse er som udgangspunkt sendt hjem og overgået til fjernundervisning
 • Sårbare elever og kursister og uddannelser med særlig samfundsmæssig betydning, herunder certifikatkurser, er undtaget
 • Elever på efterskoler, folkehøjskoler, frie fagskoler og kostafdelinger på fri- og privatskoler samt elever og kursister på kostafdelinger og skolehjem på ungdoms- og voksenuddannelser er som udgangspunkt hjemsendt

Arbejdspladser

 • Offentlige arbejdsgivere opfordres til at sende alle medarbejdere, der ikke varetager kritiske funktioner, hjem. De pågældende bør så vidt muligt arbejde hjemmefra.
 • Private arbejdsgivere opfordres kraftigt til at sikre, at medarbejdere, der har mulighed for at varetage deres arbejde uden fysisk fremmøde på arbejdspladsen, gør dette.

Sport og fritid

 • Lokaler, hvor der udøves idræts-, forenings- og fritidsaktiviteter, skal holdes lukket for offentligheden. Professionelle idrætsudøvere kan fortsat anvende lokaler, som er lukkede for offentligheden.
 • Lukningen gælder blandt andet lege- og badelande, idrætshaller, svømmehaller, trænings- og fitnesscentre, spillehaller og kasinoer, foreningslokaler mv.
 • Lokaler i forlystelsesparker, zoologiske haver, akvarier og lignende skal også holde lukket for offentligheden.

Kultur

 • Lokaler, hvor der udøves kulturaktiviteter, skal holdes lukket for offentligheden. Det gælder blandt andet teatre, koncertsale, spillesteder, museer, kunsthaller, kulturhuse, biografer, biblioteker (aflevering og udlån til forsknings- og undervisningsbrug undtages), aftenskoler, daghøjskoler, Folkeuniversitetet samt musik- og kulturskoler.

Videregående uddannelser

 • Omlægning til digital undervisning uden fremmøde på de videregående uddannelser.
 • Der kan være enkelte undtagelser i helt særlige tilfælde, hvor fremmøde er nødvendigt, herunder fx laboratorie-, klinik- og værkstedsundervisning, prøvesale mv.
 • Eksaminer er undtaget i det omfang, at omlægning til digitale eksaminer ikke er praktisk mulig.
 • Ved fremmøde skal der være skærpet opmærksomhed på ikke at møde op med symptomer på sygdom, håndhygiejne, rengøring, afstand og mundbind.

Restaurant, caféer mv. 

 • Serveringssteder (restauranter, caféer, barer mv.) skal holde lukket for servering til indtagelse på stedet.
 • Der er fortsat mulighed for take-away.

Indkøbscentre, stormagasiner, udsalgsvare-butikker mv.

 • Indkøbscentre, arkader og basarer skal holde lukket. 
 • Stormagasiner skal holde lukket. Afdelinger, der hovedsageligt sælger fødevarer, i stormagasiner må dog holde åbent for offentligheden. Stormagasiner må endvidere holde åbent for offentligheden, i det omfang det er nødvendigt for at give adgang til butikker, der hovedsageligt sælger fødevarer, men må ikke sælge produkter fra andre afdelinger. 
 • Desuden kan posthuse, pakkeshops, pakkeudleveringssteder, herunder også stormagasiner og butikker (fx udvalgsvarebutikker og kiosker), udlevere pakker, der er forudbestilt og forudbetalt ved fjernsalg, herunder e-handel. 
 • Lukningerne gælder ikke for dagligvarebutikker (herunder fx supermarkeder, bagere og tankstationer), apoteker og specialforretninger med medicinsk udstyr. 
 • Der opfordres til, at man planlægger sine indkøb, så man undgår at skulle i mange forskellige butikker. 

Liberale serviceerhverv

 • Visse liberale serviceerhverv, hvor den smitteforebyggende afstand ikke kan sikres, lukkes. Det gælder tatovør-, piercing-, spa-, kropspleje-, skønheds- og massageklinikker, frisører og øvrige lokaler, hvor der leveres tjenesteydelser, som efter deres karakter indebærer tæt fysisk kontakt til kunder samt solarier og køreskoler.

Andet

 • Krav om mundbind eller visir i offentlig transport, detailhandel og øvrige indendørs offentlige steder.
 • Forsamlingsforbud på maksimalt 5 personer med enkelte undtagelser.
 • En generel afstandsanbefaling på to meter for alle.

Overblik over tiltag og restriktioner i Holbæk KommuneFeedback

Sidst opdateret

25.02.2021

Ansvarlig redaktør

Mette Wallin