Spring til indhold

Corona: Seneste nyt

Et flertal i Folketinget har præsenteret en aftale om, hvordan genåbningen af samfundet kommer til at se ud på langt sigt. Se desuden gældende restriktioner og tiltag.
23.03.2021

Vaccine

Et lyspunkt er, at vaccinationerne er i fuld gang i Holbæk Kommune. 

Du får indkaldelse som brev i din e-Boks eller postkasse, når det er din tur til at blive vaccineret. Indtil da skal du ikke foretage dig noget. Det er Region Sjælland, der står for selve vaccinationen.

Vaccinationen sker ud fra en prioriteret rækkefølge, som Sundhedsstyrelsen har foretaget. Du kan i deres vaccinationskalender se, hvornår du kan forventes at kunne blive vaccineret.

Læs mere om vaccination.

Test

Du kan blive testet seks steder i Holbæk Kommune:

PCR-test (i halsen) udføres af Region Sjælland, og det kræver tidsbestilling på www.coronaprover.dk. Adressen er Rebslagervej 15, 4300 Holbæk.

Kviktest (i næsten) udføres af Falck, og det kræver ikke tidsbestilling (bemærk at indgangen til teststederne lukker 15-30 min. før). Adresserne er:

 • Musikhus Elværket, Gasværksvej, 4300 Holbæk.
  Åbent alle dage kl. 8.00-20.00.
 • Skarridsøsalen, Skarridsøgade 37, 4450 Jyderup.
  Åbent mandag, onsdag, torsdag og lørdag, kl. 9.00-19.00.

 • Tølløse Hallen, Sportsvej 2, 4340 Tølløse.
  Åbent mandag, onsdag, torsdag og lørdag, kl. 9.00-19.00.

 • Svinninge Forsamlingshus, Hovedgaden 97, 4520 Svinninge.
  Åbent tirsdag, fredag og søndag, kl. 9.00-19.00.

 • Vommevad Forsamlingshus, Søstrupvej 82, 4420 Regstrup.
  Åbent tirsdag, fredag og søndag, kl. 9.00-19.00.

Genåbningsaftale på plads d. 22. marts

Et flertal af partierne i Folketinget er enige om en samlet rammeaftale for genåbningen af Danmark. De løbende politiske drøftelser betyder, at planen både kan blive fremrykket og forskudt.

Uddrag af rammeaftalen

Coronapas

Fra ultimo marts vil appen ”MinSundhed” fungere som et funktionelt, men simpelt coronapas. Ultimo maj forventes en mere avanceret og brugervenlig app at blive lanceret. Coronapasset skal vise, om borgeren er færdigvaccineret, har overstået infektion eller er testet negativ indenfor 72 timer (både PCR- og antigen-test). Børn under 15 år vil være undtaget. Færdig-vaccinerede borgere, der ikke anvender de digitale løsninger, skal have en let adgang til at dokumentere deres vaccination. Det kan fx sikres ved, at vaccinationspasset tilsendes med fysisk post efter gennemført vaccinationsforløb. Ligeledes skal borgere, der ikke anvender de digitale løsninger, kunne anvende fysisk dokumentation for en negativ test.

Genåbner d. 6. april

 • 5.-8. klasse kan vende tilbage med 50 pct. fysisk fremmøde (dvs. hver anden uge).
 • På ungdomsuddannelser og voksenuddannelser åbnes for, at eleverne kan vende tilbage med 50 pct. fysisk fremmøde (dvs. hver anden uge).
 • På de videregående uddannelser kan afgangsstuderende på uddannelser med mange praksiselementer vende tilbage med 50 pct. fysisk fremmøde (dvs. hver anden uge). Alle øvrige studerende på de videregående uddannelser kan vende tilbage med 20 pct. fysisk fremmøde – uddannelsesinstitutionerne forudsættes i den forbindelse særligt at prioritere de studerende på første år.
 • De liberale serviceerhverv mv. kan genåbne. Der vil gælde krav om anvendelse af mundbind eller visir samt retningslinjer for smitteforebyggelse, som aftales nærmere i sektorpartnerskabet. Der vil endvidere være krav om anvendelse af coronapas.
 • Kommunerne får mulighed for sammen med kulturinstitutionerne at finde kreative løsninger for kulturtilbud til plejehjemsbeboerne, der for manges vedkommende har været isolerede gennem længere tid.

Genåbner d. 13. april

 • Almindelig handel i indkøbscentre, stormagasiner, arkader mv. med et areal på 15.000 m2 eller derunder kan genåbne. Genåbningen gælder ikke for biografer, restauranter og caféer mv., som er lokaliseret i indkøbscentret mv.

Genåbner d. 21. april

 • De store indkøbscentre og stormagasiner genåbner for almindelig handel mv.
 • Med coronapas åbnes for udendørsservering på restauranter og cafeer mv., museer, kunsthaller samt biblioteker.
 • Uden coronapas åbnes for indendørs idræt i organiseret regi for børn og unge under 18 år. Hvilke konkrete sportsgrene der er omfattet, og hvilke smitteforebyggende tiltag der skal tages, forhandles af aftalepartierne på baggrund af et fagligt oplæg fra myndighederne.

Genåbner 6. maj

 • Med coronapas åbnes for indendørs servering på restauranter og cafeer mv., konferencer, spillesteder, teatre, og biografer og lignende øvrige lokaler, hvor der udøves kulturaktiviteter.
 • Med coronapas åbnes for indendørs idræt for voksne over 18 år. Hvilke konkrete sportsgrene der er omfattet, og hvilke smitteforebyggende tiltag der skal tages, forhandles af aftalepartierne på baggrund af et fagligt oplæg fra myndighederne.
 • Sundhedsmyndighederne skal overveje, om anbefalingerne vedrørende hjemmearbejde kan lempes.

Genåbner d. 21. maj

 • Med coronapas åbnes de resterende idræts-, fritids- og foreningsaktiviteter, som ikke er åbnet i forrige faser. Herudover åbnes indendørsfaciliteter i forlystelsesparker, zoo mv. og legelande samt daghøjskoler og aftenskoler.

Læs hele rammeaftalen for genåbning af Danmark

Genåbning pr. 22. marts

Følgende gælder fra mandag d. 22. marts 2021:

 • Certifikatfag er i nogle erhvervsuddannelser helt centrale for uddannelsen. Undervisningen er ofte rent praktisk og kan ikke gennemføres virtuelt. Derfor gives mulighed for fuld genåbning og fuldt fremmøde for elever, der skal deltage i certifikatfag og for elever i skolepraktik i hele landet. Testmodel som hidtil.
 • Forsamlingsforbuddet hæves til 10 personer udendørs. Det bemærkes, at sundhedsmyndighederne stadig har de samme anbefalinger om max 5 personer i hjemmet og begrænsning af social kontakt mv.
 • Forsamlingsforbuddet hæves for udendørs idræt-, fritids- og foreningsaktiviteter i organiseret regi fra 25 til 50 personer.
 • Der åbnes for udendørs gudstjenester mv. med op til 50 personer. Dette ændrer ikke på de gældende regler for indendørs gudstjenester mv.

Genåbning pr. 15. marts

Følgende kan genåbne pr. 15. marts 2021:

 • Afgangselever i grundskoler samt på ungdoms- og voksenuddannelser i Østjylland, Sydjylland, Fyn samt Vest- og Sydsjælland kan vende tilbage med 50 pct. fremmøde (dvs. hver anden uge) efter samme model som åbningen i Nordjylland og Vestjylland.
 • Elever i 5.-8. klasse og ikke-afgangselever på ungdomsuddannelser i alle landsdele kan møde til udendørs undervisning én gang om ugen. I grundskolen vil der gælde en kraftig opfordring til, at personale og elever har et negativ testresultat ved fremmøde, der højst er 72 timer gammel, mens et tilsvarende negativ testresultat for personale og elever på ungdomsuddannelserne vil være et krav.
 • Grundskoler på ikke-brofaste øer kan vende tilbage med 100 pct. fremmøde.
 • Efterskoler mv.* og højskoler (lange kurser) åbner i hele landet.
 • Udvalgsvarebutikker på 5.000 m2 eller derover kan have op til 250 kunder, og tidsbestilling fjernes som krav for butikker på under 10.000 m2. Kravet om tidsbestilling kan fraviges, hvis der etableres en anden model, der reducerer risikoen for sammenstimling. Modellen vil blive drøftet i sektorpartnerskabet for detailhandlen.

*Efterskoler, frie fagskoler samt kostafdelinger på fri- og privatskoler. Elever, der bor på kostafdelinger på ungdomsuddannelser, kan komme fuldt tilbage på kostafdelingen, når der er genåbnet for deres uddannelse.

Forældre til børn i grundskolen vil få orientering om genåbning i Aula.

Genåbning pr. 1. marts

Følgende er et flertal af Folketingets partier blevet enige om kan åbne mandag d. 1. marts 2021 på nationalt niveau:

 • Udvalgsvarebutikker under 5.000 m2 (dog undtaget udvalgsvarebutikker i storcentre) genåbnes med midlertidigt skærpede kvadratmeterkrav.
 • Udvalgsvarebutikker på 5.000 m2 eller derover kan holde åbent for et meget begrænset antal kunder mod tidsbestilling (ændres pr. 15. marts, se ovenstående).
 • Udendørs kulturinstitutioner kan genåbne med krav om, at besøgende skal fremvise dokumentation for negativ test, der er højst 72 timer gammel.
 • Forsamlingsforbuddet hæves fra 5 til 25 personer for så vidt angår udendørs idræts- og foreningsaktiviteter i organiseret regi (ændres d. 22. marts til 50 personer).

Herudover er folketingspartierne bag genåbningsaftalen blandt andet enige om følgende:

 • At det er vigtigt, at sundhedsmyndighederne sikrer en koordineret og løbende udvikling og ibrugtagning af nye og bedre, herunder mere skånsomme, testmetoder, herunder spytprøver. Der iværksættes forsøg med spildevandsovervågning.
 • At der ses på muligheden for, at efterskoler og højskoler med yderligere smitteforebyggende foranstaltninger kan åbnes i hele landet 15. marts 2021, hvis smitteudviklingen tillader det.
 • Yderligere åbning af mindre øer overvejes tilsvarende.
 • At skoler og uddannelsesinstitutioner i endnu højere grad bør gøre brug af mulighederne for, at elever, der har vanskeligheder, kommer ind på skolen og modtager undervisning, og at elever, som mistrives, kan mødes i mindre grupper med læreren. Selvfølgelig udendørs og med afstand.

Øvrige tiltag, herunder forsamlingsforbud på max 5 personer (ændres d. 22. marts til 10 personer), krav om brug af mundbind og visir mv., forlænges frem til og med den 5. april 2021. 

Overblik over tiltag og restriktioner i Holbæk Kommune

Tiltag og restriktioner til og med d. 5. april i Holbæk Kommune

Arbejdspladser

 • Offentlige arbejdsgivere opfordres til at sende alle medarbejdere, der ikke varetager kritiske funktioner, hjem. De pågældende bør så vidt muligt arbejde hjemmefra.
 • Private arbejdsgivere opfordres kraftigt til at sikre, at medarbejdere, der har mulighed for at varetage deres arbejde uden fysisk fremmøde på arbejdspladsen, gør dette.

Sport og fritid

 • Lokaler, hvor der udøves idræts-, forenings- og fritidsaktiviteter, skal holdes lukket for offentligheden. Professionelle idrætsudøvere kan fortsat anvende lokaler, som er lukkede for offentligheden.
 • Lukningen gælder blandt andet lege- og badelande, idrætshaller, svømmehaller, trænings- og fitnesscentre, spillehaller og kasinoer, foreningslokaler mv.
 • Lokaler i forlystelsesparker, zoologiske haver, akvarier og lignende skal også holde lukket for offentligheden.

Kultur

 • Lokaler, hvor der udøves kulturaktiviteter, skal holdes lukket for offentligheden. Det gælder blandt andet teatre, koncertsale, spillesteder, museer, kunsthaller, kulturhuse, biografer, biblioteker (aflevering og udlån til forsknings- og undervisningsbrug undtages), aftenskoler, daghøjskoler, Folkeuniversitetet samt musik- og kulturskoler.

Videregående uddannelser

 • Omlægning til digital undervisning uden fremmøde på de videregående uddannelser.
 • Der kan være enkelte undtagelser i helt særlige tilfælde, hvor fremmøde er nødvendigt, herunder fx laboratorie-, klinik- og værkstedsundervisning, prøvesale mv.
 • Eksaminer er undtaget i det omfang, at omlægning til digitale eksaminer ikke er praktisk mulig.
 • Ved fremmøde skal der være skærpet opmærksomhed på ikke at møde op med symptomer på sygdom, håndhygiejne, rengøring, afstand og mundbind.

Restaurant, caféer mv. 

 • Serveringssteder (restauranter, caféer, barer mv.) skal holde lukket for servering til indtagelse på stedet.
 • Der er fortsat mulighed for take-away.

Indkøbscentre, stormagasiner, udsalgsvare-butikker mv.

 • Indkøbscentre, arkader og basarer skal holde lukket. 
 • Stormagasiner skal holde lukket. Afdelinger, der hovedsageligt sælger fødevarer, i stormagasiner må dog holde åbent for offentligheden. Stormagasiner må endvidere holde åbent for offentligheden, i det omfang det er nødvendigt for at give adgang til butikker, der hovedsageligt sælger fødevarer, men må ikke sælge produkter fra andre afdelinger. 
 • Desuden kan posthuse, pakkeshops, pakkeudleveringssteder, herunder også stormagasiner og butikker (fx udvalgsvarebutikker og kiosker), udlevere pakker, der er forudbestilt og forudbetalt ved fjernsalg, herunder e-handel. 
 • Lukningerne gælder ikke for dagligvarebutikker (herunder fx supermarkeder, bagere og tankstationer), apoteker og specialforretninger med medicinsk udstyr. 
 • Der opfordres til, at man planlægger sine indkøb, så man undgår at skulle i mange forskellige butikker. 

Liberale serviceerhverv

 • Visse liberale serviceerhverv, hvor den smitteforebyggende afstand ikke kan sikres, lukkes. Det gælder tatovør-, piercing-, spa-, kropspleje-, skønheds- og massageklinikker, frisører og øvrige lokaler, hvor der leveres tjenesteydelser, som efter deres karakter indebærer tæt fysisk kontakt til kunder samt solarier og køreskoler.

Andet

 • Krav om mundbind eller visir i offentlig transport, detailhandel og øvrige indendørs offentlige steder.
 • Forsamlingsforbud på maksimalt 5 personer med enkelte undtagelser (ændres d. 22. marts til at gælde 10 personer).
 • En generel afstandsanbefaling på to meter for alle.

Overblik over tiltag og restriktioner i Holbæk KommuneFeedback

Sidst opdateret

23.03.2021

Ansvarlig redaktør

Mette Wallin