Spring til indhold

Corona: Seneste nyt

Holbæk Kommune er omfattet af de skærpede restriktioner, der gælder indtil videre til 7. februar og af de generelle nationale tiltag, der gælder til 28. februar.
10.12.2020

Vaccine

Et lyspunkt i en tid, hvor smittetallene fortsat er alt for høje, er, at vaccinerne nu også er kommet til Holbæk Kommune. 

Du får indkaldelse som brev i din e-Boks eller postkasse, når det er din tur til at blive vaccineret. Indtil da skal du ikke foretage dig noget. Det er Region Sjælland, der står for selve vaccinationen.

Vaccinationen sker ud fra en prioriteret rækkefølge, som Sundhedsstyrelsen har foretaget. Du kan i deres vaccinationskalender se, hvornår du kan forventes at kunne blive vaccineret.

Læs mere om vaccination.

Skærpede tiltag

Smittetallene ligger fortsat højt, også i Holbæk Kommune. Det er nu, at vi igen skal stå sammen og hjælpe hinanden med at få smittetallene ned, så vi kommer sikkert gennem denne opblussen af smitten.

Der er indført skærpede tiltag, som trådte i kraft den 11. december kl. 16.00 og efter en forlængelse nu gælder til og med den 7. februar.

Læs pjecen om forlængelse af de skærpede tiltag

Derudover gælder de generelle nationale tiltag om forsamlingsforbud, mundbind og visir mv. til og med den 28. februar.

Herunder finder du information om begge dele.  

Overblik over de skærpede tiltag

 • Dagtilbud holder åbent.

Grundskole, ungdoms- og voksenuddannelser

 • Elever i grundskolen, herunder efterskoler mv., er som udgangspunkt sendt hjem og er overgået til fjernundervisning. Det gælder også SFO og klubtilbud. Der vil være mulighed for nødpasning af børn i 0.-4. klasse, når forældrene har behov for pasning for at passe deres arbejde
 • Elever og kursister på ungdoms- og voksenuddannelser, herunder ASF-klasser i gymnasiet og kostelever, er som udgangspunkt sendt hjem og er overgået til fjernundervisning
 • Elever på Forberedende Grunduddannelse er som udgangspunkt sendt hjem og overgået til fjernundervisning
 • Sårbare elever og kursister og uddannelser med særlig samfundsmæssig betydning, herunder certifikatkurser, er undtaget
 • Elever på efterskoler, folkehøjskoler, frie fagskoler og kostafdelinger på fri- og privatskoler samt elever og kursister på kostafdelinger og skolehjem på ungdoms- og voksenuddannelser er som udgangspunkt hjemsendt
 • Prøver og eksaminer aflyses som hovedregel til udgangen af januar 2021. Den centrale aflysning gælder ikke afsluttende prøver på erhvervsuddannelserne samt prøver og certifikatprøver på AMU
 • Folkehøjskoler, frie fagskoler og efterskoler i hele landet kan ikke opstarte nye korte kurser

Arbejdspladser

 • Offentlige arbejdsgivere opfordres til at sende alle medarbejdere, der ikke varetager kritiske funktioner, hjem. De pågældende bør så vidt muligt arbejde hjemmefra
 • Private arbejdsgivere opfordres kraftigt til at sikre, at medarbejdere, der har mulighed for at varetage deres arbejde uden fysisk fremmøde på arbejdspladsen, gør dette

Sport og fritid

 • Lokaler, hvor der udøves idræts-, forenings- og fritidsaktiviteter, skal holdes lukket for offentligheden. Professionelle idrætsudøvere kan fortsat anvende lokaler, som er lukkede for offentligheden.
 • Lukningen gælder blandt andet lege- og badelande, idrætshaller, svømmehaller, trænings- og fitnesscentre, spillehaller og kasinoer, foreningslokaler mv.
 • Lokaler i forlystelsesparker, zoologiske haver, akvarier og lignende skal også holde lukket for offentligheden
 • Muligheden for at være op til 50 personer til stede ved idræts- og foreningsaktiviteter for børn og unge op til 21 år finder ikke anvendelse. Der må som udgangspunkt kun være 5 personer til stede på samme sted samtidig ved sådanne aktiviteter.

Kultur

 • Lokaler, hvor der udøves kulturaktiviteter, skal holdes lukket for offentligheden. Det gælder blandt andet teatre, koncertsale, spillesteder, museer, kunsthaller, kulturhuse, biografer, biblioteker (aflevering og udlån til forsknings- og undervisningsbrug undtages), aftenskoler, daghøjskoler, Folkeuniversitetet samt musik- og kulturskoler.

Videregående uddannelser

 • Omlægning til digital undervisning uden fremmøde på de videregående uddannelser.
 • Der kan være enkelte undtagelser i helt særlige tilfælde, hvor fremmøde er nødvendigt, herunder fx laboratorie-, klinik- og værkstedsundervisning, prøvesale mv.
 • Eksaminer er undtaget i det omfang, at omlægning til digitale eksaminer ikke er praktisk mulig.
 • Ved fremmøde skal der være skærpet opmærksomhed på ikke at møde op med symptomer på sygdom, håndhygiejne, rengøring, afstand og mundbind.

Restaurant, caféer mv. 

 • Serveringssteder (restauranter, caféer, barer mv.) skal holde lukket for servering til indtagelse på stedet.
 • Der er fortsat mulighed for take-away.

Indkøbscentre, stormagasiner, udsalgsvare-butikker mv.

 • Indkøbscentre, arkader og basarer skal holde lukket. 
 • Stormagasiner skal holde lukket. Afdelinger, der hovedsageligt sælger fødevarer, i stormagasiner må dog holde åbent for offentligheden. Stormagasiner må endvidere holde åbent for offentligheden, i det omfang det er nødvendigt for at give adgang til butikker, der hovedsageligt sælger fødevarer, men må ikke sælge produkter fra andre afdelinger. 
 • Desuden kan posthuse, pakkeshops, pakkeudleveringssteder, herunder også stormagasiner og butikker (fx udvalgsvarebutikker og kiosker), udlevere pakker, der er forudbestilt og forudbetalt ved fjernsalg, herunder e-handel. 
 • Udvalgsvarebutikker skal holde lukket. Butikkerne kan fortsat udlevere pakker, der er forudbestilt og forudbetalt ved fjernsalg. Udvalgsvarebutikker må dog holde åbent for erhvervsdrivende med henblik på salg af varer til brug for de erhvervsdrivendes erhvervsmæssige virksomhed. Tilsvarende gælder for udvalgsvarebutikker beliggende i indkøbscentre, arkader og basarer. 
 • Lukningerne gælder ikke for dagligvarebutikker (herunder f.eks. supermarkeder, bagere og tankstationer), apoteker og specialforretninger med medicinsk udstyr. 
 • Der opfordres til, at man planlægger sine indkøb, så man undgår at skulle i mange forskellige butikker. 
 • Krav om skiltning i detailhandlen med henblik på kraftigt at opfordre familier m.v. til kun at foretage indkøb én person ad gangen. 
 • Krav om en medarbejder, der er ansvarlig for håndtering af COVID-19-tiltag i den enkelte butik. 
 • Der opfordres til at gennemføre en række adfærdsregulerende tiltag i detailhandlen med henblik på at mindske trængsel og højne efterlevelsen af sundhedsmyndighedernes anbefalinger.

Liberale serviceerhverv

 • Visse liberale serviceerhverv, hvor den smitteforebyggende afstand ikke kan sikres, lukkes. 
 • Det gælder tatovør-, piercing-, spa-, kropspleje-, skønheds- og massageklinikker, frisører og øvrige lokaler, hvor der leveres tjenesteydelser, som efter deres karakter indebærer tæt fysisk kontakt til kunder samt solarier og køreskoler.

Overblik over de skærpede tiltag

Nationale tiltag

De nationale tiltag gælder stadig. De skærpede tiltag ovenover går dog forud for de nationale tiltag, hvilket blandt andet gælder lukningen af restauranter/serveringssteder/caféer, og at indendørsaktiviteter og -arealer på idræts-, fritids- og kulturområdet lukkes.

De nationale tiltag er blandt andet krav om mundbind eller visir i offentlig transport, detailhandel og øvrige indendørs offentlige steder og et forsamlingsforbud på maksimalt 5 personer med enkelte undtagelser.

De nationale tiltag er gældende til og med d. 28. februar.

Overblik over de nationale tiltagFeedback

Sidst opdateret

22.01.2021

Ansvarlig redaktør

Mette Wallin