Spring til indhold

Efteråret byder på vaccinationer mod covid-19

Sundhedsstyrelsen forventer en ny bølge af covid-19 til vinter og at se betydeligt mere influenza end de seneste to vintre, hvor der var smitteforebyggende restriktioner.
23.06.2022

Fremover vil det primære formål med covid-19 vaccinationsprogrammet være at forebygge alvorlig sygdom, indlæggelser og død, men ikke at forebygge smitte. Derfor planlægger Sundhedsstyrelsen, at efterårets vaccination mod covid-19 skal målrettes:

  • personer på 50 år og ældre
  • personer yngre end 50 år, som har en særlig risiko for et alvorligt forløb med covid-19, for eksempel personer med svært nedsat immunforsvar.

”Høj alder er den altoverskyggende risikofaktor for at blive alvorligt syg med covid-19, og risikoen stiger særligt fra omkring de 60-70 år. Men fordi vi ikke helt kan forudsige epidemiudviklingen og ikke præcist kan vide, hvor sygdomsfremkaldende den dominerende variant vil være, så har vi valgt at anlægge et forsigtighedsprincip og anbefale vaccination allerede fra 50 år,” siger direktør i Sundhedsstyrelsen Søren Brostrøm.

Sundhedsstyrelsen har over de seneste måneder været i gang med at planlægge efterårets udrulning af vaccinerne og fremlægger nu det foreløbige planlægningsgrundlag for, hvem der skal vaccineres, med hvilke vacciner, hvornår og hvor. Omdrejningspunktet er stadig regionale vaccinationscentre i de store byer kombineret med lokale tilbud hos for eksempel lægehuse og private vaccinationscentre.

Hvornår kan du blive vaccineret?

Sundhedsstyrelsen planlægger at starte vaccinationsprogrammet for både covid-19 og influenza den 1. oktober 2022. Nogle af de alle mest sårbare grupper, som for eksempel plejehjemsbeboere og de allerældste, kan dog få tilbuddet om covid-19 vaccination allerede fra midt i september. Og hele covid-19 vaccinationsprogrammet kan rykkes frem, hvis der er tegn på, at vinterbølgen sætter ind tidligere end forventet.

Samtidig vil Sundhedsstyrelsen følge smitteudviklingen tæt over sommeren for at vurdere, om der skal laves fokuserede vaccineindsatser over sommeren til de allermest sårbare, og/eller om der skal ske en fremrykning af den planlagte bredere efterårsudrulning af vacciner.

Bruger de vacciner, som vi kender

Sundhedsstyrelsen planlægger at tilbyde de to mRNA-vacciner – Comirnaty® fra BioNTech-Pfizer og Spikevax® fra Moderna – som langt de fleste i Danmark er blevet vaccineret med. De to vacciner er både sikre og meget effektive til at forebygge alvorlig sygdom, indlæggelse og død. Variantopdaterede versioner af de to vacciner er under udvikling, og hvis de bliver godkendt og leveret, så vil Sundhedsstyrelsen hurtigt vurdere data for fordele og ulemper med henblik på, om vi skal bruge dem i Danmark og til hvilke målgrupper.

Læs mere på Sundhedsstyrelsens hjemmesideFeedback

Sidst opdateret

23.06.2022

Ansvarlig redaktør

Mette Wallin