Fremtidens læring og trivsel kræver mere bevægelse

Når man bytter en times undervisning om dagen ud med en times målrettet motion, så får man dygtigere og gladere elever ud af det. Nyt forskningssamarbejde mellem University College Sjælland, Katrinedalsskolen, Holbæk Kommune og Helene Elsass Center tyder på, at det betaler sig at fokusere mere på bevægelse i undervisningen.
08.07.2015

Gennem 12 uger har to 3.-klasser på Katrinedalskolen i Holbæk kommune taget en ekstra lektion af deres undervisningstid om dagen til at udføre specifikke fysiske aktiviteter. Samtidig er de blevet målt på deres læringsevne og deres trivsel og resultaterne er blevet sammenlignet med en kontrolklasse, der har kørt skoledagen som normalt.

Dans og Mitii-træning

De to udvalgte skoleklasser tog en lektion ud af deres normale skema hver dag for at følge hver deres træningsprogram; den ene klasse dansede og den anden trænede Mitii ("Move it to improve it"), som er en træningsform, hvor krop og hjerne trænes i sin helhed, så det er altså ikke alene hjernens tilstand, der forbedres, men hvor samspillet mellem hjerne og krop også ændres mærkbart.

Mitii er et onlinebaseret træningskoncept, der opgraderer de netværk i hjernen, som gør mennesker i stand til at lære specifikke færdigheder. Træningskonceptet, der superviseres af en fagperson, kan som udgangspunkt bruges af alle, som ønsker at effektivisere hjernens netværk.

Med individuel træning er det muligt at øge præcision og hastighed med en intensiv indsats. Det skyldes, at træningen drager fordel af hjernens såkaldte neuroplasticitet, som er dens evne til at ændres og udvikles på baggrund af træning, erfaring og læring. Nøjagtig som kroppen i øvrigt vil hjernen henfalde, hvis den ikke trænes.

Måling på otte parametre

De to testklasser blev målt på otte forskellige parametre, der hver især gav forskellige indikationer på bl.a. elevernes trivsel, selvopfattelse, deres kognitive læringsevner, deres konkrete færdigheder i dansk og matematik og deres fysiske form. Derudover blev både lærere, pædagoger, eleverne selv og elevernes forældre bedt om at udfylde observationsskemaer - og resultaterne er spændende:

For det første er det jo rigtig interessant, at vi har kunnet tage en lektion ud af de to test-klasser hver dag og bruge den på fysisk træning, uden at det har haft en negativ indflydelse på test-klassernes evner indenfor dansk og matematik,

siger Line Bjerg Funder, der er afdelingsleder og projektansvarlig på Katrinedalskolens afdeling i Svinninge, hvor de to test-klasser har deres dagligdag.

Bedre sociale relationer og styrket hukommelse

Resultaterne peger også i retning af, at især danse-klassen har fået styrket de sociale relationer, og især observationerne peger på nogle markante ryk hos enkelte elever, der både har åbnet sig mere op overfor de andre elever og er blevet mere rolige i timerne.

I Mitii-klassen var der ikke samme styrkelse af de sociale relationer at spore, hvilket måske heller ikke er så underligt, da Mitii-træning er en langt mere individualiseret træningsform. Mitii-klassen har haft en fysioterapeut fra Holbæk Kommunes sundhedsafdeling tilknyttet, som har tilpasset den enkelte elevs træningsprogram hver uge.

Det har vist sig, både i test og i selvevalueringerne, at de elever der har trænet Mitii, har forbedret hukommelse både i og udenfor skolen,

siger Peder Esben Bilde, direktør på Helene Elsass Center, der bl.a. arbejder for at skabe størst mulig aktivitet for mennesker med cerebral parese, en lidelse tidligere kendt som spastisk lammelse.

Det er interessant, for det viser, at et godt samspil mellem krop og hjerne er medvirkende til, at børns læring og hukommelse kan styrkes - ikke kun hos personer med et handicap som cerebral parese, men også hos andre børn.

Desuden har der vist sig en klar tendens i Mitii-klassen til, at eleverne, ifølge lærerne og pædagogernes observationer, er blevet hurtigere til at tage imod beskeder og handle derefter, og tager imod nye opgaver på en langt mere positiv måde.

Det peger på, at træningen også er god til at styrke disciplin og en positiv holdning hos eleverne,

siger Peder Esben Bilde, direktør på Helene Elsass Center.

Til projektet har også to psykologer været tilknyttet, ansat af Holbæk Kommune, som har medvirket i testudførelsen i samarbejde med Helene Elsass Center.

De data vi har fået ud af projektet peger på, at fokuseret træning kan styrke arbejdshukommelsen hos nogle børn med læringsvanskeligheder, hvilket kunne være rigtig interessant at kigge nærmere på, især i relation til hele inklusionstanken i Folkeskolen,

siger Agnete Hoffmeyer, projektleder i University College Sjællands projekter i KOSMOS - nationalt videncenter for børn og unges sundhed, kost og motion.

Men generelt kan vi jo sige på baggrund af dette projekt, at der er ræson i ideen om en halv times bevægelse hver dag, som blev indført med Folkeskolereformen i 2014 - og måske endda at skrue op til en hel time, som vores testklasser jo blev udsat for.

På Katrinedalskolen er de blevet rigtig glade for den fokuserede træning:

På Katrinedalskolen fortsætter vi med at tilbyde Mitii-forløb for udvalgte elever, ligesom dans står på skemaet. Vi har for et år siden etableret et træningscenter på skolen, hvor eleverne bl.a. har mulighed for at forbedre deres hukommelse gennem motorisk træning. Vi er meget begejstrede for al fysisk aktivitet, der kan være med til at styrke elevernes trivsel og lyst til læring og eleverne efterspørger det selv,

siger Line Bjerg Funder, afdelingsleder og projektansvarlig på Katrinedalskolen.

Katrinedalskolen, folkesundhed, Holbæk Kommune og University College Sjælland planlægger endnu et projekt, der skal sætte fokus på, hvordan man gennem leg kan støtte børn med motoriske vanskeligheder til udvikling. Samarbejdet vil betyde et større tværfagligt samarbejde mellem både lærere, pædagoger, fysioterapeuter, ergoterapeuter og forskere.

Læs hele rapporten her

 

 Feedback

Sidst opdateret

20.04.2017

Ansvarlig redaktør

Vivi Guldhammer

Kontakt

Line Bjerg Funder

Afdelingsleder og projektansvarlig Katrinedalskolen
Tlf.: 72 36 30 98
Mail: linbf@holb.dk

Peder Esben Bilde

Direktør
Helene Elsass Center 
Tlf.: 21 72 45 50
Mail: pe@elsasscenter.dk

Marie Schneekloth

Kommunikationskonsulent
University College Sjælland
Tlf.: 72 48 10 63
Mail: masc@ucsj.dk

Anne Juel Rasmussen

Chefkonsulent
Folkesundhed, Holbæk Kommune
Tlf.: 72 36 63 33
Mail: amr@holb.dk