Sofielund skifter bøger ud med værktøj

Udskolingen på Sofielundskolen i Holbæk har siden september været med i et stort nationalt projekt i samarbejde med EUC Nordvestsjælland. Det skal give eleverne et bedre indblik i erhvervsuddannelsernes mange muligheder.
10.12.2015

Lærere fra EUC har sammen med Sofielundskolens fysik- og matematiklærere undervist 7. og 8. klasse i det teoretiske arbejde, der ligger bag udformningen af forskellige produkter som f.eks. en grill-starter. Ved en event på EUC i Holbæk onsdag den 9. december skulle eleverne producere og præsentere deres produkter.

Samarbejde med KL og DLF

Projektet er en del af et stort nationalt samarbejde mellem KL og Danmarks Lærerforening (DLF), der har titlen Udsyn i udskolingen. Projektet tager udgangspunkt i, at de ældste elever har store udfordringer med at overskue erhvervsuddannelsessystemet. Ved at skabe konkrete møder med erhvervslivets arbejde er håbet, at de unge bedre kan reflektere over deres muligheder og dermed blive bedre til at vælge den rette uddannelse.

Projektet bliver desuden understøttet og fulgt af forskere fra Aarhus Universitet, der gennem såkaldte forskningscirkler skal bidrage til at underbygge og videreformidle resultaterne.

Bedre udgangspunkt for valg af uddannelse

Målet med projektet er at give bedre forståelse for sammenhængen mellem skole og erhvervsliv samt viden om erhvervsuddannelserne. Derigennem kan man nemlig give eleverne og deres familie og venner et bedre udgangspunkt for kommende uddannelses- og erhvervsvalg.

For at se om projektet har haft den ønskede effekt, vil der blive gennemført både kvalitative og kvantitative effektmålinger blandt elever, lærere og forældre.

Koncentration og samarbejde

Eleverne var fordelt på forskellige værksteder, og alle gik til opgaven med ildhu. For at opgaven kunne løses, var der dog brug for masser af koncentration og ikke mindst samarbejde.

     

    

 

 

 

 

 Feedback

Sidst opdateret

20.04.2017

Ansvarlig redaktør

Kia Riedel Jensen