Spring til indhold

Dagtilbud og SFO takster 2018

Her kan du se takster for forældrebetaling i kommunale dagtilbud, SFO og klubtilbuddet Cirkus Kæphøj samt tilskud til privat pasning og privatinstitutioner gældende fra 1. januar 2018.
29.11.2017

Her kan du se takster for forældrebetaling i kommunale dagtilbud, SFO og klubtilbuddet Cirkus Kæphøj samt tilskud til privat pasning og privatinstitutioner gældende fra 1. januar 2018.

Takster for de kommunale tilbud i 2018

Taksterne for forældrebetalingen i dagtilbud, SFO og klubtilbuddet Cirkus Kæphøj fastsættes af kommunalbestyrelsen. Den årlige betaling for en plads i dagpleje og daginstitutioner må maksimalt udgøre 25 % af kommunens udgifter til drift af pladsen.

Betalingen for pladser i dagpleje og daginstitutioner (med og uden frokost) samt skolefritidsordninger og Cirkus Kæphøj opkræves i 11 rater. Det betyder, at der ikke opkræves betaling i juli måned.

Fra 1. januar 2018 er følgende takster gældende:

Dagtilbud

Opkræves i 11 måneder, der opkræves ikke betaling i juli måned

 Pr. rate

Dagpleje

2.811 kr.

Daginstitution: 0-2 år og 8 mdr.

3.339 kr.

Daginstitution: 2 år og 9 mdr. til 6 år 

1.947 kr.

Frokost

620 kr.

SFO og Kæphøj

Opkræves i 11 måneder, der opkræves ikke betaling i juli måned

 Pr. rate

SFO1 (0-3 klasse)

1.714 kr.

SFO2 (4-7 klasse) 

870 kr.

Cirkus Kæphøj 

1.548 kr.

     

 

Tilskud til private pasningsordninger, - institutioner og før SFO ved private skoler.

I tilknytning til beregningen af tilskud og takster for de kommunale tilbud fastsættes takster for tilskud til private pasningsordninger, private institutioner m.fl. Disse tilskud udbetales i 12 rater om året. Du kan læse mere om vilkårene for private pasningsordninger her.

Bemærk at tilskud til privat pasning og privat institution er fastsat på grundlag af udgiften til fuldtidstilskud. Til deltidspasning nedsættes tilskuddet forholdsmæssigt i forhold til den tid, barnet passes.

Private pasningsordninger

Tilskuddet udbetales til forældre, der benytter en privat pasningsordning som et alternativ til en plads i dagpleje eller daginstitution. Kommunen yder 75% af de dokumenterede udgifter, dog max nedenstående:

Tilskud til privat pasning i 2018 (pr. måned i 12 mdr.) 

Pr. måned

Tilskud til privat pasning pr. barn, 0 - 2 år max. 

5.799 kr.

Tilskud til privat pasning pr. barn, 3 - 5 år max.

3.678 kr.

Tilskuddet er fastsat på grundlag af udgiften til fuldtidstilskud

Tilskuddet falder til den første i den måned, hvor barnet fylder 3 år. Tilskuddet udbetales altid bagud.

Forældre skal indgå en skriftlig pasningsaftale med den person eller privat pasningsordning, som skal passe barnet. Kommunens godkendelse af denne pasningsaftale er en forudsætning for udbetaling af tilskud. Du kan søge om tilskud digitalt via Borger.dk og Børn i Holbæk (NemPlads). Ansøgningen skal modtages senest en måned før barnet starter i ordningen.

Der ydes ikke tilskud til pasning af eget barn. Ønsker du at skifte fra en privat pasningsordning til dagpleje eller daginstitution, kan du gøre det via NemPlads. Husk at give Pladsanvisningen besked om ophøret. 

 

Private daginstitutioner

Tilskuddet udbetales til godkendte private daginstitutioner. Der gives tilskud til børn bosat i Holbæk Kommune. Tilskuddet udbetales pr. måned i 12 måneder.

Tilskud til private daginstitution i 2018

Pr. måned

Samlet tilskud pr. barn under 3 år

9.691 kr. 

Heraf driftstilskud 

8.951 kr.

Heraf administrationsbidrag (2,1% af samlet bruttodriftsudgift pr. barn) 

251 kr.

Heraf bygningstilskud (4,1% af samlet bruttodriftsudgift pr. barn)

489 kr.

Samlet tilskud pr. barn over 3 år  

5.000 kr.

Heraf driftstilskud  

4.670 kr. 

Heraf administrationsbidrag (2,1% af samlet bruttodriftsudgift pr. barn)  

131 kr.

Heraf bygningstilskud (3,2% af samlet bruttodriftsudgift pr. barn) 

199 kr.

     

 

Før-SFO ved private skoler

Tilskuddet svarer til tildelingen til kommunale skolefritidsordninger.

Tilskud til privat før-SFO pr. måned i 2018

 

3.069 kr.

 

Fripladser

Pr. 1. januar 2018 ændres indtægtsgrænsen for bevilling af økonomisk tilskud til daginstitutioner, kommunal dagpleje og klubber/skolefritidsordninger (SFO).

Indtægtsgrænsen er herefter

Under 173.801 kr.                           

udgør egenbetalingen 

                         0% 

Over   539.800 kr.

udgør egenbetalingen 

                      100% 

Fripladsskalaens indtægtsgrænser forhøjes med:

  • 7.000 kr. for hvert barn under 18 år ud over det første barn i hjemmet hos forældrene eller den forælder, der har retten til pladsen og til fripladstilskuddet.
  • 60.801 kr. når den forælder, der har retten til pladsen og fripladstilskuddet, er enlig forsørger.

Yderligere oplysninger omkring økonomisk friplads, fås ved henvendelse til Pladsanvisningen.Feedback

Sidst opdateret

20.03.2018

Ansvarlig redaktør

Katja Frost Jespersen