Spring til indhold

Lokal arbejdstidsaftale skal styrke folkeskolen

PRESSEMEDDELELSE| Holbæk Kommune og Holbæk Lærerkreds har indgået en aftale om lærernes arbejdstid for skoleåret 2018/19. Aftalen giver gode muligheder for forberedelse, samarbejde og lokale løsninger.

I forbindelse med budgetaftalen for 2018 vedtog det daværende byråd at arbejde for en lokal arbejdstidsaftale for lærerne. Holbæk Kommune og lærerkredsen har siden budgetvedtagelsen været i dialog om indholdet i en arbejdstidsaftale og er nu nået til enighed om en aftale, der bliver underskrevet i dag mandag og træder i kraft med det nye skoleår.

”Vores folkeskoler skal være forældre og elevers førstevalg, og gensidig tillid og ordentlige arbejdsforhold er afgørende for, at vi kan lykkes med det. Derfor er jeg rigtig tilfreds med, at vi nu har fået en aftale på plads, som alle kan bakke op om”, siger borgmester Christina Krzyrosiak Hansen.   

Aftalen præciserer, hvordan lærerne skal fordele deres timer og sikrer, at der er tid til ikke alene undervisning, men også forberedelse, efterbehandling, teamsamarbejde og eksternt samarbejde.

”Skal vi udvikle en endnu bedre folkeskole, er det nødvendigt at tage højde for lærernes behov, og derfor sætter jeg stor pris på, at Holbæk Kommune nu har lyttet til vores ønsker. Aftalen rummer de elementer, vi har savnet, siden de nuværende rammer blev lagt fast med et regeringsindgreb i 2013, og giver skolerne et godt grundlag for planlægning af næste skoleår og for arbejdet med at styrke elevernes læring og trivsel”, siger Jens Rohrberg, der er formand for Holbæk Lærerkreds. 

Forberedelse er afgørende

Den lokale arbejdstidsaftale betyder, at en fuldtidsansat lærer får, hvad der svarer til en halv time pr. undervisningstime til forberedelse. Der er sat timetal på både den individuelt tilrettelagte forberedelse og den fælles forberedelse.  

”Forberedelse er forudsætningen for god undervisning, og når vi ønsker, at børnene skal lære mere i skolen, bliver vi også nødt til at sikre lærerne tid til forberedelse. Elever og klasser kan være meget forskellige, og vi ønsker at give alle det bedst mulige tilbud. Det kan kun lade sig gøre med dygtige og engagerede lærere, der har nogle fleksible rammer at arbejde indenfor”, pointerer Sine Agerholm, der er formand for Udvalget for Børn og Skole.

Når de centrale overenskomstforhandlinger er afsluttet, vurderer lærerkredsen og kommunen, om aftaler herfra skal indarbejdes i den lokale arbejdstidsaftale.

Hvem er omfattet

Arbejdstidsaftalen gælder for lærere og børnehaveklasseledere på folkeskolerne, Børnespecialcenteret, undervisningstilbud under 10. klassecenteret samt Center for Specialundervisning i Holbæk Kommune.

Aftalen træder i kraft den 1. august 2018, og parterne har aftalt at evaluere den inden udgangen af det kommende skoleår med henblik på en forlængelse.

Læs arbejdstidsaftalen 

Læs bilagFeedback

Sidst opdateret

16.04.2018

Ansvarlig redaktør

Mette Wallin