Spring til indhold

Har din forening/klub lyst til at arrangere sommerferieaktivitet for børn og unge?

Så kom til et uforpligtende informationsmøde onsdag d. 28. februar kl. 19.00-20.30 og få mere at vide. Mødet afholdes på Holbæk Ungdomscenter, Bygning 6, Gl. Ringstedvej 32, 4300 Holbæk.
Sommerferieaktiviteter 2018 - ungholbaek.dk
21.02.2018

Sommerferieaktiviteter er et tilbud til alle børn og unge i Holbæk Kommune fra børnehaveklasse og op til 18 år.

Aktiviteterne vil finde sted i børnenes skoleferie, uge 27-32. Alt har interesse, så derfor hører vi meget gerne, hvad I kan tilbyde. I de tidligere år har vi haft mange forskellige aktiviteter bl.a. boldspil, brætspil, spejderliv, tegning, selvforsvar etc. Og I bestemmer selv, om I vil bruge ½, 1 eller flere dage på aktiviteterne.

Mødet er ikke bindende. Kom og få en snak med os og de andre repræsentanter. Vi byder på kaffe.

Vil du vide mere?

Kan I ikke deltage i mødet, MEN er interesseret: Så send en mail til Pia Madsen, phm@holb.dk, eller Marianne Hansen, mha@holb.dk, og få tilsendt mere info. 

Lidt nyttig information

KATALOG: De unge får udleveret et katalog før sommerferien med ALLE de tilbud, som I foreninger, klubber er med til at arrangere - vi sørger for at trykke og uddele det på skolerne.

UDGIFTER: I kan søge om penge til hjælp til dækning af udgifter I får ved at afholde aktiviteten – dog ikke til løn og honorarer. I har også mulighed for at lave egenbetaling. Mere herom på mødet.
Holbæk kommune afsætter penge til projektet, der gennemføres som en blanding mellem kommunale midler og ressourcer, private bidrag og frivillig arbejdskraft.

KORRESPONDANCE: Al korrespondance foregår på mail til jeres kontaktperson.

ØGET MEDLEMSTAL: Næsten alle arrangører fra tidligere år, melder om øget medlemstal i deres forening/klub efter deltagelse.Feedback

Sidst opdateret

22.02.2018

Ansvarlig redaktør

Mette Wallin