Spring til indhold

Flere lærere på vej

PRESSEMEDDELELSE | En ny samarbejdsaftale skal sikre flere studerende på Professionshøjskolen Absalons læreruddannelse og flere dygtige, nyuddannede lærere på Holbæk kommunes skoler.
14.03.2019

Holbæk Kommune har stigende udfordringer med at rekruttere lærere til kommunens skoler. Professionshøjskolen Absalon har ledige pladser på læreruddannelsen. Derfor har parterne nu underskrevet en samarbejdsaftale for at ændre på den situation.

Professionshøjskolen Absalon og Holbæk Kommune vil blandt andet udvikle de studerendes praktik, samarbejde med ungdomsuddannelserne for at rekruttere til lærerstudiet og sikre en bedre overgang mellem studie og job. Tilsammen skal disse og en række andre indsatser udvikle både læreruddannelsen og læringen på skolerne.

”Vi har underskrevet en ambitiøs aftale, hvor vi vil forbedre læreruddannelsen ved at knytte studiet tættere til den praksis, som foregår ude i skolerne. Vi vil stå sammen om at få flere til at tage en af verdens vigtigste uddannelser. Derfor ser jeg også meget frem til samarbejdet med Holbæk Kommune og med kommunens folkeskoler”, siger Jens Stenbæk, der er formand for bestyrelsen på Professionshøjskolen Absalon.

En ekspert-evaluering af den nye læreruddannelse, der udkom i december 2018 anbefaler netop, at professionshøjskolerne indleder partnerskaber med skoler og kommuner og arbejder for at knytte uddannelsen tættere til praksis.

Der var thumbs up fra ungerne i Afdeling Tølløses SFO til Jens Stenbæk

Uddannelsesaktiviteter i Holbæk

Den nye aftale består af tre overordnede temaer: Rekruttering, styrket læreruddannelse og styrket modtagelse af nye lærere.

Ét af dem handler om, at Absalon og Holbæk Kommune i fællesskab vil arbejde på at skabe et grundlag for læreruddannelsesaktiviteter i Holbæk Kommune – hvor de studerende er tæt knyttet til praksis i skolerne. Det glæder borgmesteren.

”Holbæk Kommune er ved at blive en uddannelsesby igen, og det her er et vigtigt skridt i den rigtige retning. Vi har brug for at kunne rekruttere flere lærere, og vi skal skabe den tætte sammenhæng mellem uddannelse og praksis. Ledelsen og medarbejderne på vores skoler kommer til at arbejde tæt sammen med underviser og forskere fra Professionshøjskolen Absalon. Det vil betyde endnu bedre muligheder for udvikling af undervisning og pædagogisk praksis på skolerne i Holbæk Kommune,” siger Christina Krzyrosiak Hansen.

Jens Stenbæk fra Absalon og borgmester Christina K. Hansen underskriver samarbejdsaftalen i Kildedamsskolen, Afdeling Tølløses SFO

Bedre praktik og overgang til job

Netop den tætte forbindelse mellem uddannelsen og praksis går igen i flere af indsatserne i samarbejdsaftalen. For eksempel skal de studerendes praktikforløb udvikles ved at give praktikvejlederne et kompetenceudviklende forløb og skolerne en mere aktiv og central funktion i forhold til de studerendes praktikopgaver.

”Vi ved, at springet fra uddannelsen til et job på en skole ofte er meget udfordrende for vores studerende. Derfor handler de forbedringer, vi gerne vil opnå, i høj grad også om, at hverdagen i en skole kommer tættere på i selve uddannelsen”, siger Jens Stenbæk.

I Holbæk Kommune er man bevidst om ansvaret for både en bedre praktik og en bedre modtagelse af unge nyuddannede lærere. Konkret vil Holbæk Kommune i forhold til det sidste tilrettelægge et særligt forløb for nyuddannede lærere for at gøre starten på arbejdslivet lettere.

”Det er jo os, der har lærere i praktik. Det er os, der ansætter dem efter endt uddannelse. Når vi gerne vil kunne rekruttere dygtige lærere, der kan udvikle vores børn og vores skole, er vi nødt til at sætte barren højt. Så med den her samarbejdsaftale i hånden går vi i gang med at blive landets bedste praktikkommune og de bedste til at tage imod nyuddannede lærere. Intet mindre,” siger Christina Krzyrosiak Hansen.

Både folkeskolerne i Holbæk Kommune og den lokale lærerkreds er involveret og med til at realisere aftalen.

Du kan læse hele samarbejdsaftalen her

Fakta

Samarbejdsaftalen har følgende indhold:

Styrket rekruttering

1. Systematisk kompetenceløft af nuværende ikke-læreruddannede ansatte i folkeskolen
2. Styrket rekrutteringsindsats
3. Alternative udbudsformater for læreruddannelsen

Bedre læreruddannelse

1. Kvalitetsløft af praktikken
2. Systematisering af samarbejdet om praksistilknytning
3. Systematisering af samarbejdet om ’bachelorlaboratorier’

Bedre overgang fra uddannelse til profession for nyuddannede lærere

1. Introduktionsforløb for nyuddannede lærereFeedback

Sidst opdateret

04.05.2020

Ansvarlig redaktør

Mette Wallin