Spring til indhold

Følg frihedsforsøget på børnenesskole.dk

Folkeskolerne i Holbæk Kommune er en del af Folketingets frihedsforsøg. Skolerne er i fuld gang med forsøget, og du kan følge med på www.børnenesskole.dk.
26.04.2021

De næste tre år kan folkeskolerne i Holbæk Kommune blive fritaget fra en række nationale og kommunale regler på området. Målet er at skabe endnu bedre undervisning og trivsel for eleverne.

Frihedsforsøget har i Holbæk Kommune fået navnet Børnenes Skole – Frihed, Faglighed og Fællesskab.

Under det navn er skolerne allerede i fuld gang med at tænke kreativt og gå i dialog med elever og forældre om drømmeskolen.

Der er i forbindelse med Børnenes Skole oprettet en hjemmeside, hvor man kan følge frihedsforsøget både overordnet og lokalt på de enkelte skoler.

Hjemmesiden hedder www.børnenesskole.dk og henvender sig både til forældre, medier og andre, der er interesseret i frihedsforsøget. 
På hjemmesiden vil man løbende kunne læse nyheder fra projektet, se eksempler på de lokale processer og resultater samt få konkret information om aktiviteterne på de enkelte skoler.

I Holbæk Kommune er frihedsforsøget i høj grad lagt ud til skolerne selv. Målet er, at ledelse, medarbejdere, elever og forældre i fællesskab finder ud af, hvordan netop deres skole kan skabe endnu bedre faglighed og trivsel for eleverne.

Det handler med andre ord ikke bare om frihed fra den enkelte regel eller ramme, men mere bredt om frihed til at skabe en skole, der passer bedst muligt til eleverne, forældrene og det lokalområde, skolen er en del af.

Derfor vil skolerne også kunne gå i mange forskellige retninger. Det er håbet, at www.børnenesskole.dk kan formidle de forskellige resultater af frihedsforsøget.Feedback

Sidst opdateret

08.06.2021

Ansvarlig redaktør

Mette Wallin