Spring til indhold

Forsikring af frivillige

Frivillige, der yder en indsats på kommunens institutioner, vil fremover været forsikret af Holbæk Kommune. Det besluttede kommunalbestyrelsen på deres seneste møde den 27. juni.
29.07.2018

Fra den 1. juli vil borgere, der yder en frivillig indsats for Holbæk Kommune, også være forsikret via kommunens forsikringsordning. Forsikringen dækker både ulykke og ansvar.

Indtil nu har frivilligt arbejde for Holbæk Kommune været dækket via den almindelige arbejdsgiverforsikring, og nu bliver frivillige indsatser også dækket. En frivillig indsats er for eksempel, når frivillige arrangerer aktiviteter på et plejecenter eller i en vuggestue. Frivilligt arbejde er for eksempel det frivillige korps af mentorer, der hjælper sårbare unge, og den frivillige gælds- og økonomirådgivning, der rådgiver borgere med økonomiske udfordringer.

Der skelnes mellem, om man er individuelt frivillig for Holbæk Kommune, eller om man er frivillige i en forening, der yder en frivillig indsats for Holbæk Kommune. Hvis man er frivillig via en forening, er det fortsat foreningen, der skal tegne en forsikring for sine frivillige.

Holbæk Kommunes forsikring af de frivillige træder i kraft pr. 1. juli 2018 og bliver evalueret efter to år. Herefter vil det blive besluttet, om forsikringsordningen skal fortsætte.

Spørgsmål

FrivilligCenter Holbæk svarer gerne på spørgsmål om forsikring af frivillige. 

Kontakt FrivilligCenter Holbæk Feedback

Sidst opdateret

29.07.2018

Ansvarlig redaktør

Mette Wallin