Spring til indhold

Har du en god idé til dit lokalområde?

Du kan frem til d. 1. marts 2022 søge Lokalområdernes Udviklingspulje, hvis du ønsker at gennemføre et projekt, der giver udvikling eller forskønnelse i et af de 17 lokalområder uden for Holbæk by.
11.02.2022

Kommunalbestyrelsen ønsker gennem Lokalområdernes Udviklingspulje at støtte borgernes arbejde med udvikling og forskønnelse af lokalområderne uden for Holbæk by. Derfor har Kommunalbestyrelsen afsat 200.000 kroner til uddeling årligt. De uddeles i 4 lige store bevillinger a 50.000 kr.

”Lokalområdernes udviklingspulje er en god mulighed for at få sat skub i de større projekter i lokalområderne med budget på mindst 100.000 kr. Puljen har gennem årene støttet mange forskellige slags projekter, fra bålhytte over sauna til energirenovering. Fælles for projekterne er, at de er drevet af lokale ildsjæle, der arbejder for at styrke deres lokalområde til gavn for fællesskabet. Selvom ansøgningsskemaet er simpelt at udfylde online, så er det altid en god idé at vende projektet med områdets fælles-skaber. Puljen kan kun søges én gang årligt, senest den 1. marts, i modsætning til Fællesskabspuljen, der kan søges løbende. Fællesskabspuljen kan give op til 20.000 kr. i tilskud med hurtig respons fra fælles-skaberne. Vi er spændt på at se hvem, der i år kommer med de gode projekter. Sidste år dominerede Orø jo ansøgningsfeltet, men vil de også gøre det i år?,” fortæller Anders Sejerøe, der udover at være udviklingskonsulent i Holbæk Kommune er fælles-skaber for lokalområderne Tølløse og Svinninge.

Kriterier

Du kan søge penge til initiativer eller projekter, der:

 • bidrager til udvikling og/eller forskønnelse af lokalområderne uden for Holbæk by
 • kommer det lokale fællesskab til gavn
 • kommer en bred kreds af borgere til gavn

Desuden gælder det, at:

 • der ikke kan søges midler til projekter, der efterfølgende pålægger Holbæk Kommune driftsudgifter til vedligehold eller lignende, med mindre særlige forhold taler derfor; fx Hvis der er lavet en forudgående aftale eller kontrakt (spørg din fælles-skaber, hvis du er i tvivl)
 • der ikke gives puljemidler til alkohol, stoffer og tobak, eller til projekter med stødende, racistisk, uetisk eller ulovligt indhold
 • projektets samlede størrelse skal være på mindst 100.000 kr.
 • det i budgettet er muligt at medregne værdien af frivillig arbejdskraft i egenfinansieringen. Værdien af frivillig arbejdskraft fastsættes til 100 kr. i timen, og den må maksimalt udgøre 50 procent af egenfinansieringen svarende til 25.000 kr.

Læs mere om kriterier samt ansøgningsprocedure

Tidligere bevillinger

Bevillinger forår 2021

 • Orø Tennisklub: 50.000 kr. til nyetablering af tennis- og padelbaner på Orø
 • Orø Bådelaug: 50.000 kr. til bygning af sauna og omklædningsrum til vinterbadere og andre brugere af havnen
 • Øasen (Orø): 50.000 kr. til etablering af bålhus med borde og bænke som socialt samlingssted
 • Mørkøv handels-, håndværker- og borgerforening: 50.000 kr. til omlægning af varmesystemet i Multihuset

Bevillinger forår 2020

 • Fællesskab Tølløse: 75.000 kr. til etablering af Tølløse Fælled
 • Baptistspejderne i Tølløse: 75.000 kr. til bålhytte
 • Hørby Bådelaug; 75.000 kr. til aktivitetsbyggeri. Herunder anlæggelse af shelter med flydeplatform, overdækket grillterrasse samt slæbested for kajakker og småbåde.

Se fuld liste over tidligere bevillinger

Hvem er fælles-skaberne?

Har du lyst til at løse en konkret udfordring eller føre en god idé ud i livet? Så er man i Holbæk Kommune klar til at hjælpe dig videre - hvad enten du skal have hjælp fra en medarbejder, en anden borger eller ønsker at komme i dialog med en politiker.

Fælles-skaberne er kommunale medarbejdere, der har et særligt kendskab til frivillighed og lokal udvikling. Så hvis du er i tvivl om, hvem du skal have fat i, eller hvordan du kommer videre med din idé, er fælles-skaberne klar til at guide dig.
Hvert lokalområde har en 'fast' fælles-skaber, der følger ekstra med i, hvad der rører sig i det område, og alle kan søge sparring og hjælp hos fælles-skaberen, både etablerede foreninger, enkeltpersoner og mere løst organiserede grupper af frivillige.

Læse mere og find din lokale fælles-skaberFeedback

Sidst opdateret

16.11.2022

Ansvarlig redaktør

Mette Wallin