Spring til indhold

Flere uddannelser til Holbæk

PRESSEMEDDELELSE Tirsdag blev det offentliggjort, at der fra 2018 skal være en sygeplejerskeuddannelse i Holbæk. Holbæk Kommune arbejder på at få endnu flere uddannelser til.
Holbæk Uddannelses- og Studiecenter

Tirsdag godkendte Uddannelses- og Forskningsministeriet, at Professionsskolen Absalon kan oprette en sygeplejerskeuddannelse i Holbæk. De første studerende rykker ind i september 2018, og når uddannelsen er fuldt indfaset, vil cirka 200 studerende kunne tage deres uddannelse på Holbæk Uddannelses- og Studiecenter, i daglig tale HUSC, der hører til på den tidligere Østre Skole.  

”Vi har gennem lang tid og i et forbilledligt samarbejde med både Holbæk Sygehus, Professionsskolen Absalon og vores nabokommuner arbejdet på at få sygeplejerskeuddannelsen til Holbæk. Det er derfor meget tilfredsstillende at se, at dette arbejde nu for alvor bærer frugt”, fortæller borgmester Søren Kjærsgaard.

Studerende kan søge optagelse i marts og juli, og Holbæk Kommune sætter sammen med professionshøjskolen, ungdomsuddannelserne, sygehuset og nabokommunerne alle sejl til for at gøre opmærksom på de nye muligheder i Holbæk.

HUSC som samlingspunkt

HUSC huser i dag faciliteter, som studerende kan bruge til forberedelse, gruppearbejde og lignende. Foreløbig benytter 60 studerende fra otte forskellige uddannelsesudbydere faciliteterne i HUSC.

”Det er ambitionen, at HUSC skal være samlingspunkt for en lang række uddannelser målrettet både det offentlige og det private arbejdsmarked. Det er en langsigtet indsats, hvor vi aktuelt arbejder på at tiltrække uddannelsesmuligheder for blandt andre lærere og finansøkonomer samt efteruddannelse indenfor byggeri og håndværksfag”, forklarer borgmesteren.

Når de statslige arbejdspladser bliver flyttet fra København til Holbæk, skal de ligeledes høre hjemme ved HUSC på den tidligere Østre Skole. Det gælder Danmarks Evalueringsinstitut, Akkrediteringsinstitutionen og Danida Fellowship Centre, som alle beskæftiger sig med uddannelse.       

Tættere på arbejdspladserne

De seneste årtier er mange uddannelser blevet samlet i få, store byer, hvilket trækker uddannelserne længere væk fra mange af de arbejdspladser, der skal uddannes til, og længere væk fra mange uddannelsessøgende. Hele Nordvestsjælland er således stærkt underrepræsenteret, når det gælder antal studiepladser set i forhold til befolkningsstørrelse. Samtidig er der mangel på sygeplejersker, et problem der kun ser ud til at vokse i de kommende år, medmindre der bliver gjort noget.

”Der er brug for kvalificeret arbejdskraft i Nordvestsjælland, så det giver rigtig god mening at gå imod tendensen og i stedet placere uddannelser i Holbæk. Det vil være godt for de uddannelsessøgende, godt for arbejdspladserne og godt for hele området”, siger Søren Kjærsgaard.

Læs mere om HUSC

 Feedback

Sidst opdateret

14.03.2018

Ansvarlig redaktør

Mette Wallin