Spring til indhold

Holbæk får en sygeplejerskeuddannelse

Uddannelses- og Forskningsministeriet har i dag godkendt, at Professionshøjskolen Absalon opretter en ny sygeplejerskeuddannelse i Holbæk. Uddannelsen får et særlig fokus på at skabe bedre sammenhæng mellem sygeplejen på sygehusene og i kommunerne med patienten i centrum.
12.12.2017

Et hold på cirka 30 nye sygeplejerskestuderende vil fra september 2018 kunne kalde Holbæk for deres uddannelsesby. Deres uddannelse vil have en særlig profil, der skal sikre en langt bedre sammenhæng mellem det regionale og det kommunale sundhedsvæsen, end man hidtil har set på sygeplejerskeuddannelsen i Danmark.

Det vil de studerende blandt andet opleve i deres praktikforløb, der sammentænker praktik på sygehuset med praktik i kommunerne på en ny måde. Det er fx planen, at den studerende skal have mulighed for at følge den enkelte patient i begge systemer og dermed få en større helhedsforståelse for patientens samlede situation og behandlingsbehov.

Uddannelsen bliver en realitet, efter at Uddannelses- og Forskningsminister Søren Pind har godkendt en ansøgning fra Professionshøjskolen Absalon, der sammen med Holbæk Sygehus - og Holbæk, Odsherred, Kalundborg og Lejre kommuner – har lagt et stort arbejde i at udforme visionen og de overordnede rammer for uddannelsen. Uddannelsen placeres i Holbæk for at afhjælpe manglen på sygeplejersker i Nordvestsjælland.

Bestyrelsesformand for Professionshøjskolen Absalon Hans Stige siger:

”Bestyrelsen anser det for en kerneopgave for Absalon at være til stede i hele Region Sjælland og udbyde uddannelse, hvor der er behov. Vi er derfor utroligt glade for, at ministeren har taget godt imod det her nye tiltag i Holbæk, hvor vi har arbejdet tæt sammen med både sygehuset og de nærliggende kommuner for at finde en løsning på manglen på sygeplejersker. De unge i Nordvestsjælland får dermed endnu en uddannelsesmulighed ud over den diplomingeniøruddannelse i bioteknologi, som Absalon åbnede i Kalundborg i sommeren 2017”.

Sammenhængende sundhedssystem

Direktør i Center for Sundhed og Social på Professionshøjskolen Absalon Daniel Schwartz Bojsen ser et stort potentiale i uddannelsens nye tilgang til tværsektoriel praktik, der kan komme til at danne forbillede for et bedre samarbejde i sundhedsvæsenet med fokus på patientens behov.

“I dag er det en udfordring, at helhedssynet på den enkelte patient kan falde på gulvet mellem det regionale og kommunale sundhedsvæsen. Derfor skaber vi nu en helt ny kobling i kraft af en uddannelse, der i højere grad skal følge den enkelte patient. Ideelt set skal en studerende i praktik prøve at følge fru Hansen fra den medicinske afdeling på Holbæk Sygehus og hjem til plejeboligen i Lejre, hvor den studerende får et indblik i den kommunale pleje og de lokale muligheder for at deltage i aktiviteter og netværk”, siger direktøren, der forestiller sig, at andre sygeplejerskeuddannelser kommer til at bruge erfaringerne fra Holbæk aktivt i arbejdet for at skabe et stærkere sammenhængende sundhedsvæsen.

“Holbæk-modellen kan komme til at danne skole for fremtidens sygeplejersker, der i højere grad skal tilrettelægge individuelt tilpassede plejeforløb og kunne inddrage eksempelvis pårørende og lokale foreninger, der tilbyder netværk og aktiviteter, der har stor betydning for patientens samlede livskvalitet”.

Sygehus glæder sig

I Holbæk ventes en del af undervisningen kommer til at foregå på Holbæk Sygehus, der ser en stor fordel i at engagere en ny type af sygeplejersker i Nordvestsjælland. Vicedirektør for Holbæk Sygehus Aase Bjerring siger:

”Vi glæder os til at byde de nye sygeplejestuderende velkommen til vores forsknings- og læringsmiljø, hvor der er garanti for masser af faglige udfordringer. Efterspørgslen på sundhedsuddannelser, der fokuserer på sammenhæng i patientforløbet, vil stige de kommende år, og vi er sikre på, at Holbæk Sygehus’ erfaringer med at arbejde på tværs af sektorer vil komme de studerende til gode”, siger vicedirektøren, der også oplever opbakning fra de faglige organisationer, såsom Dansk Sygeplejeråd, der også er med i styregruppen for uddannelsen.

Kommunal begejstring

Fra kommunernes side er interessen for projektet meget stor. Lige nu er Holbæk, Odsherred,Kalundborg og Lejre kommuner med i styregruppen for projektet, og det ventes, at omkringliggende kommuner vil oprette praktikaftaler.

Ulrich Schmidt-Hansen, der er koncerndirektør i Holbæk Kommune siger: ”Vi er rigtig glade for, at der nu igen kommer en sygeplejeuddannelse i Holbæk. Det vil styrke uddannelsesmiljøet i hele Nordvestsjælland og give endnu flere unge mulighed for at tage deres uddannelse lokalt. Samtidig kan det imødekomme vores behov for også i fremtiden at kunne rekruttere dygtige medarbejdere til at løse kommunens velfærdsopgaver”.

Mange ansøgere ventes

Vil man søge uddannelsen, er der deadline for kvote 2 den 15. marts, mens kvote 1 skal søges senest 5. juli.

Daniel Schwartz Bojsen forventer, at der vil være mange interesserede ansøgere.

”Sygeplejerskeuddannelsen er i forvejen en af de mest søgte uddannelser, og mange fra Nordvestsjælland pendler i forvejen til enten Roskilde eller Slagelse for at studere”, siger direktøren, der understreger at lokal forankret uddannelse også er vigtig for at sygehus og kommuner i området:

”Har man taget sin uddannelse i Holbæk, er det også her i området, man får et netværk og måske bliver boende. Flytter man væk for at studere, vil det ofte medføre, at man ikke vender tilbage, og det er en væsentlig årsag til, at vi på Professionshøjskolen Absalon arbejder for at sikre, at uddannelse når ud i alle dele af regionen”.

Fakta: Dimensionering i Holbæk

Udbuddet i Holbæk er godkendt til 60 sygeplejerskestuderende årligt. De 60 studerende forventes at blive fordelt på et sommerhold og et vinterhold med hver 30 studerende.Feedback

Sidst opdateret

23.01.2018

Ansvarlig redaktør

Mette Wallin