Spring til indhold

Kan uddannelse forme den digitale fremtid?

Der blev kigget intenst i krystalkuglen og den digitale fremtid, da der var konference på Værftet i Holbæk.
26.10.2017

Omkring 70 mennesker fra uddannelsesområdet på hele Sjælland var den 25. oktober samlet til konference på Værftet i Holbæk.

Her stillede Uddannelsesnetværket Nordvestsjælland spørgsmålet, hvordan uddannelse kan forme den digitale fremtid, og den digitale fremtid kan forme uddannelsesområdet. Der var med andre ord fokus på nogle af tidens helt store spørgsmål på uddannelsesområdet.

Blandt oplægsholderne var blandt andet en lokal virksomhed Neurons Inc., der rådgiver virksomheder ud fra den nyeste viden om neurovidenskab. Mike Storm fra firmaet fortalte om hvilke teknologiske færdigheder, der kræves i en digital verden.

Sune og Kenneth fra Slotshaven Gymnasium viste på konferencen en 3D-printer frem, som de bruger i undervisningen.

Også repræsentanter fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) og Danmarks Akkrediteringsinstitution – to af de statslige virksomheder, der har fået til huse i Holbæk som følge af regeringens udflytningsreform – var på talerstolen.

Områdechef Rune Heiberg fra Danmarks Akkrediteringsinstitution, der understøtter arbejdet med kvalitet på de videregående uddannelser i Danmark, fortalte i sit oplæg om, hvordan man via data og teknologi kan udvikle uddannelser i fremtiden og skabe læringsmiljøer som er tilpasset den enkelte studerende, baseret på viden som trækkes ud af meget store mængder af data om studerendes adfærd.

Chefkonsulent Britta Carl fra EVA leverede budskabet til tilhørerne om, at vi skal bruge teknologien i hverdagen og havde specielt fokus på dagtilbudsområdet. Børns digitale dannelse begynder allerede i 0-6 års alderen.

- iPad’en er ikke kun en spillekonsol. Det er også et læringsredskab. Langt størstedelen af de danske børn er digitale medieforbrugere, før de begynder i skolen. Men de udvikler ikke af sig selv et normsæt for, hvad der er godt digitalt teknologiforbrug eller en kritisk tilgang til digitale redskaber. Det skal vi som voksne hjælpe dem med, sagde Britta Carl.

Også lokale input

To lokale input af praktisk karakter blev det også til på konferencen. Her kunne e-lærer Rikke Jakobsen fra Holbæk By Skole, Afdeling Bjergmarken, fortælle om, hvordan de bruger digitale læringsredskaber i hverdagen, hvor fokus bl.a. er på, hvordan en idé bliver realiseret. Og det er både med til at udfordre elevernes og lærernes traditionelle læringsforståelse. Her handler det ikke kun om at blive en kritisk bruger af IT, men også om selv at kunne skabe digitale løsninger og produkter.

Også på Slotshaven Gymnasium fylder det digitale mere og mere, kunne rektor Malene Grandjean fortælle.

- Vi har et digitaliseringsteam, der har fokus på det digitale i undervisningen. Og det er vigtigt for os, for vi er et gymnasium med elever på både HTX og HHX, og det digitale er en væsentlig del af deres fremtid. Eleverne har brug for at udvikle deres digitale kompetencer og slippe kreativiteten løs, sagde Malene Grandjean.

Dagen sluttede med en paneldebat om, hvad der er det vigtigste at tage fat på, hvis uddannelse kan forme den digitale fremtid. Nogle af pointerne fra panelet var, at når uddannelse skal gøre børn og unge til digitale skabere – og dermed mere end blot digitale brugere – er der brug for at skabe nye samarbejdsflader fx mellem statslige institutioner, uddannelsesinstitutioner, skoler og erhvervsliv.

Fakta

Dagens konference var arrangeret af Uddannelsesnetværket Nordvestsjælland. Det er et netværk for kommunale, private og statslige aktører, der deler viden om uddannelse, evaluering, kvalitetsstyring og forskning.

Holbæk Kommune og Holbæk Uddannelsescenter (HUSC)samt Roskilde Universitet, EVA, Professionshøjskolen Absalon og Danmarks Akkrediteringsinstitution er med i netværket, som får økonomisk støtte fra Vækstforum i Region SjællandFeedback

Sidst opdateret

23.01.2018

Ansvarlig redaktør

Mette Wallin