Spring til indhold

Aftenklubtilbud vil bestå i Vipperød

PRESSEMEDDELELSE | Der skal fortsat være aftenklubtilbud til de unge i Vipperød. Det besluttede Kommunalbestyrelsen på deres møde onsdag aften. UngHolbæk vil skulle stå for klubvirksomheden i byen.
11.04.2019

Det foreningsdrevne klubtilbud ’Viften’, der har modtaget kommunalt tilskud, har valgt at lukke sine dag- og aftentilbud med udgangen af juni 2019. Der er dog allerede et kommunalt SFO-tilbud, som kan træde i stedet for i dagtimerne. Derfor har spørgsmålet været, om de unge skal tilbydes et ugentlig aftentilbud som hidtil. Det har kommunalbestyrelsen besluttet, at der skal være.

”Der opleves behov for et aftenklubtilbud til de unge i Vipperød. Og det vil der forsat skulle være, og det er jeg utrolig glad for, at kommunalbestyrelsen har bakket op om. I dagtimerne har vi et kommunalt SFO-tilbud, der kan stå i stedet for. Og med aftentilbuddet kan vi sikre, at de unge får de samme muligheder som i dag. Det bliver bare med andre kompetente folk ved roret,” fortæller Lars Dinesen, formand for Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse.

UngHolbæk skal drive nyt tilbud

Viftens hidtidige kommunale tilskud på 200.000 kroner årligt overgår fra årsskiftet til UngHolbæk, der fremadrettet skal stå for klubvirksomheden i Vipperød. UngHolbæk driver ungdomsklubber andre steder i kommunen.

”UngHolbæk vil fra 2020 bruge de kr. 200.000, som Viften har modtaget i driftstilskud til aftenklubben, til etablering og drift af en ungdomsklub med en ugentlig aftenåbning. Ligesom det har været tilfældet i de seneste mange år. Og jeg har stor tiltro til, at UngHolbæk kan skabe et tilbud, der også vil være attraktivt for de unge i Vipperød. Det har medarbejderne i UngHolbæk erfaring med fra de klubber, som de driver andre steder i kommunen. Så jeg håber, at de får en chance for at bevise dette og løfte den tunge arv fra Viften over for både forældre og unge, og ikke er dømt ude på forhånd,” fortæller Lars Dinesen.

Baggrund

I Vipperød har der med kommunaltilskud eksisteret et foreningsdrevet klubtilbud 'Viften'. Det består af en dagklub for de 10-14-årige og en fritidsklub/aftenklub for de 13-18-årige. Det daværende byråd besluttede i oktober 2017 med budgetaftalen for 2018-21, at Viften fra 2019 og frem skulle modtage et kommunalt tilskud på 200.000 kroner om året fra Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse. Dette var en reduktion på 200.000 kroner i forhold til tidligere år, hvor tilskuddet kom fra Udvalget for Kultur og Fritid. Viftens bestyrelse har på baggrund af reduktionen af det kommunale tilskud besluttet at lukke såvel dag- som aftentilbuddet med udgangen af juni måned 2019.Feedback

Sidst opdateret

15.06.2021

Ansvarlig redaktør

Mette Wallin