Spring til indhold

Beskæftigelsesindsats på rette vej

PRESSEMEDDELELSE | Holbæk Kommunes Jobcenter er rykket op blandt de bedste i landet, når det handler om at bruge de mest effektive redskaber til de ledige.
05.04.2019

Beskæftigelsesministeren Troels Lund Poulsen har den seneste tid undersøgt kommunernes aktivitet for borgere på offentlig forsørgelse. De mest effektive værktøjer er hyppige samtaler og aktive tilbud – gerne på virksomheder.

Ministerens seneste afrapportering på områderne viser et stort spring fremad i Holbæk Kommune:

• Samlet set placerer Holbæk Kommune sig i de seneste tal på en 9. plads på tværs af alle målgrupper i forhold til at give borgerne de samtaler, som de har ret til og krav på

• Samlet set er passivandelen (borgere, der ikke har modtaget et tilbud inden for de sidste 12 måneder) for dagpengemodtagere nede på 1 pct., og Holbæk Kommune er placeret som landets 3. bedste kommune

• Samlet set er passivandelen for kontanthjælpsmodtagerne 10 pct., hvilket placerer Holbæk Kommune på en 12. plads i hele landet.

”Det er en fornøjelse, at der gennem det sidste år er arbejdet så stærkt og fokuseret med kerneopgaven. Det betyder, at Holbæk Kommune ved udgangen af 2018 var blandt de 10 kommuner i landet, som gør mest af det, som erfaringsmæssigt hjælper flest tilbage på arbejdsmarkedet. Det glæder mig meget, særligt i lyset af, at vi eksempelvis i december 2017 lå på en 85. plads hvad angår samtaler”, siger Lars Dinesen, der er formand for Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse i Holbæk Kommune.

De positive tal er udtryk for en målrettet indsats i Jobcenteret gennem hele 2018. Her har man arbejdet for at understøtte den enkelte i at komme i job og med et særligt fokus på inddragelse af virksomhederne.

At det virker, viser de øvrige resultater i forhold til borgernes tilknytning til arbejdsmarkedet. For eksempel er 465 flere kommet i job inden for det seneste år. Ledigheden for forsikrede ledige er markant lavere end i resten af landet og er helt nede på 1,6 procent. Samtidig er der et fald i antallet kontanthjælpsmodtagere, selvom Holbæk Kommune fortsat har flere end landsgennemsnittet.

”Når vi klarer os bedre på det her område, er det jo først og fremmest godt for den, der kommer i job eller uddannelse. Men det har jo også en betydning i familien, hvor husstandsøkonomien forbedres, og ofte betyder det også en bedre trivsel i familien. For virksomhederne er det helt afgørende for den fortsatte vækst, at de kan få den nødvendige arbejdskraft. Så det her er bare godt og viser, at vores beskæftigelsesindsats er på helt rette vej”, siger Lars Dinesen.

Rykket fra offentlig forsørgelse til beskæftigelse påvirker også kommunens økonomi – faktisk fra to sider. Dels giver flere beskæftigede flere skatteindtægter, og dels har kommunen færre udgifter til forsørgelse. Nettopåvirkningen er godt 165.000 kr. hver gang en person går fra at være fuldtid på offentlig forsørgelse til at være fuldtid i job.

Faktaark

Nøgletal fra kommunens beskæftigelsesresultater:

• 465 flere er kommet i job inden for det sidste år. Hermed er 59,6 pct. af befolkningen mellem 16-66 år i job over det sidste år.
• Andelen af forsikrede ledige udgør 1,6 pct. af befolkningen i Holbæk mod 2,1 pct. i landet som helhed.
• Der er også færre 16-66-årige, som modtager kontanthjælp, men andelen af befolkningen på kontanthjælp i Holbæk er fortsat højere end i resten af landet
• 100 færre modtager integrationsydelse, men andelen er fortsat lidt højere i Holbæk end i resten af landet.
• Flere visiteres til fleksjob og får et fleksjob
• Der er flere Holbæk borgere på sygedagpenge end i landet som helhed, og her har udviklingen i Holbæk været modsat den på landsplan. Antallet af personer, der modtager sygedagpenge er steget i Holbæk, mens gennemsnittet for landet er faldet.
• Færre er på førtidspension, men andelen af personer, der modtager førtidspension i Holbæk Kommune ligger fortsat højere end i landet som helhed.

Ministeriets seneste afrapportering på udvalgte områder:

Se tallene fra ministeriets måling af beskæftigelsesindsatsen i Holbæk Kommune herFeedback

Sidst opdateret

04.05.2020

Ansvarlig redaktør

Mette Wallin