Spring til indhold

Brugerundersøgelser af Jobcenter og Ydelsesservice

Jobcenter Holbæk samt Ydelsesservice har netop gennemført to brugerundersøgelser: En undersøgelse henvendt til borgere og en til virksomheder. Her kan du læse om resultaterne af dem. Tak til alle jer, der har hjulpet jobcentret og Ydelsesservice ved at besvare på spørgeskemaet.
05.04.2019

Kerneområdet Alle Kan Bidrage gennemførte februar/marts 2019 to brugerundersøgelser henvendt til henholdsvis borgere og virksomheder. Baggrunden for undersøgelserne er 'Beskæftigelsesplan 2019', hvor en primær indsats er styrkelse af borgeres og virksomheders oplevelse af jobcentret. Undersøgelserne blev gennemført i form af elektroniske spørgeskemaer. 

Formand for Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse Lars Dinesen er glad for, at undersøgelserne er lavet og ser gode perspektiver i de tilbagemeldinger, som specielt er kommet fra borgerne.

”Besvarelserne fra borgerne giver os et godt øjebliksbillede af, hvordan vi løser vores opgaver. Endnu mere vigtig er det, at den giver en god grobund for at kunne gøre tingene bedre på en række områder. Det er dét, som vi gerne vil bruge undersøgelserne til. Så der skal vi nu i gang med at kigge på, hvor og hvordan vi kan sætte ind. Der er allerede afsat flere ressourcer til indsatser på området, og det vil medføre et kvalitetsløft, som borgerne gerne skal mærke i fremtiden. Desværre er der ikke så mange virksomheder, der har deltaget i undersøgelsen. Det er måske et signal til os om, at vi skal styrke vores dialog på det område,” fortæller Lars Dinesen.

Brugerundersøgelsen rettet mod borgere

Der blev sendt et spørgeskema til lidt over 5.000 borgere, som har haft kontakt med jobcentret og Ydelsesservice inden for de seneste tre måneder. Mere end 1.400 borgere valgte at svare på spørgeskemaet.

I spørgeskemaet blev borgerne bedt om at vurdere jobcentrets indsats generelt samt den seneste kontakt med dem. Hvor det var relevant, blev borgerne også bedt om at forholde sig til kontakten med Ydelsesservice, herunder Kontrolgruppen.

Her er hovedkonklusionerne fra besvarelserne

Jobcentrets og Ydelsesservices indsats generelt

 • 50-65 pct. erklærer sig enige eller meget enige i udsagn om, at indsats, service, informationsniveau og medarbejderkompetencer er gode.
 • Kun 25-30 pct. erklærer sig enige eller meget enige i udsagn om, at jobcentrets indsats bringer dem nærmere job.

Borgerens sidste møde med Jobcentret eller Ydelsesservice

 • 50 pct. er enige eller meget enige i, at mødet forløb på en tilfredsstillende måde.
 • To tredjedele af respondenterne er enige eller meget enige i udsagn om, at de blev mødt med respekt og tillid af en kompetent og forberedt medarbejder.
 • Kun hver femte kan erklære sig enig eller meget enig i, at mødet bragte dem tættere på et job.
 • Flertallet af borgerne har altså generelt haft en god oplevelse af jobcentret, men kun et mindretal har haft en oplevelse af, at indsatsen virker.

Borgernes kontakt med Ydelsesservice

 • 35 pct. af respondenterne svarende til 460 borgere har i perioden haft kontakt til Ydelsesservice.
 • Lige omkring 60 pct. af respondenterne erklærede sig enige eller meget enige i udsagnene, der gik på om borgeren er mødt med respekt og tillid og om medarbejderen var kompetent og lyttede til borgerens ønsker og behov.
 • Andelen af utilfredse respondenterne ligger på 14-18 pct.
 • På tværs af alle udsagn er ca. en femtedel af respondenterne hverken enig eller uenig i samtlige udsagn.

Kontrolgruppen

 • 69 respondenter melder, at de i perioden har haft kontakt til Kontrolgruppen.
 • Vi stillede de samme spørgsmål, som vi stillede vedr. Ydelsesservice, nemlig udsagn, der gik på, om borgeren blev mødt med respekt og tillid og om medarbejderen var kompetent og lyttede til borgerens ønsker og behov.
 • Svarmønstret minder meget om svarmønstret for Ydelsesservice generelt.
 • Besvarelserne giver et fingerpeg om, at flertallet af respondenterne har haft en positiv oplevelse af mødet med Kontrolgruppen.

Brugerundersøgelsen rettet mod virksomheder

Sammen med Holbæk Erhvervsforum blev der sendt en e-mail med et spørgeskema til 950 virksomheder baseret i Holbæk Kommune. I alt svarede 32 virksomheder, hvoraf kun 16 virksomheder skriver, at de har været i kontakt med jobcentret i 2018. Det er en meget lille svarprocent og danner et spinkelt grundlag at foretage konklusioner på.

Hovedkonklusioner i undersøgelsen

Konkrete spørgsmål om rekruttering, fastholdelse og opkvalificering til virksomheder, som har været i kontakt med jobcentret i 2018

 • Ca. 30 pct. er generelt tilfredse med jobcentret, og ca. 30 pct. er omvendt utilfredse.
 • 30 pct. er tilfredse med hjælp til rekruttering, mens 35 omvendt er utilfredse.
 • Kun 16 pct. erklærer sig tilfredse med hjælp til henholdsvis fastholdelse og opkvalificering af ledige.

Virksomheder, der ikke har været i kontakt med jobcentret

 • Flertallet har ikke oplevet et behov for kontakt
 • Halvdelen mener ikke, at jobcentret kan tilbyde noget, virksomheden har brug for
 • 17 pct. mener, at det er for besværligt at anvende jobcentret

Sådan vil vi bruge resultaterne fra spørgeskemaet

 • Ledere og virksomhedskonsulenter vil arbejde med resultaterne. Hvad oplever virksomhederne i som negativt og positivt? Hvad skal vi fastholde, og hvad skal vi arbejde på at ændre?
  Konkret arbejder jobcentret på at gøre det lettere at kontakte os. Blandt andet har vi åbnet en telefon-hotline rettet mod virksomheder. Desuden arbejder vi på en styrket informationsindsats, fx inden for rammerne af den partnerskabsaftale, vi har med Holbæk Erhvervsforum
 • Vi vil som minimum spørge borgerne én gang mere, nemlig i tredje kvartal af 2019. Spørgsmålene vil være de samme, muligvis med tilføjelse af enkelte yderligere spørgsmål.

Du kan læse brugerundersøgelserne herFeedback

Sidst opdateret

15.06.2021

Ansvarlig redaktør

Mette Wallin