Spring til indhold

Næsten 8 millioner fra EU’s Socialfond til "Mod på uddannelse"

PRESSEMEDDELELSE | Med ”Mod til uddannelse” ønsker Holbæk Kommune at skabe et mere sammenhængende forløb for psykisk sårbare unge.
03.04.2019

Formålet med projekt "Mod på uddannelse" er at styrke psykisk sårbare unge, så de kan gennemføre en uddannelse, klare et arbejde og dermed indgå i arbejdsstyrken. Projektet har modtaget næsten 8 millioner kroner i støtte fra EU´s Socialfond. En støtte, som er en forudsætning for denne særlige samlede indsats for de sårbare unge. Det treårige projekt starter op i juni 2019.

Hjælp til at klare en uddannelse trods psykiske vanskeligheder

Hos Uddannelse til Alle Unge, som er Holbæk Kommunes ungeforvaltning, forventer de at omkring 120 unge vil kunne deltage i projektet, der starter i juni 2019. Unge, som ud fra en faglig vurdering ikke umiddelbart kan gennemføre en ungdomsuddannelse på grund af deres psykiske udfordringer. Det kan være unge, som f.eks. kæmper med angst eller lider af depression, skizofreni, autisme eller ADHD.

Projektet er blevet til på tværs i Ungeindsatsen i Holbæk Kommune. Projektets fire hovedaktiviteter er:

  • Udvælgelse af unge via screening og visitation
  • Et mentorforløb
  • Social færdighedstræning og udvikling af faglige kompetencer
  • Afprøvning til forskellige uddannelser og job.

Ved at tage udgangspunkt i den enkelte unges psykiske udfordringer vil projektet tilbyde et individuelt tilrettelagt forløb. Et forløb, hvor der tages hånd om den enkeltes særlige udfordringer i forhold til at kunne overskue og gennemføre en ungdomsuddannelse eller et praktikforløb.

 

Et skridt tættere på arbejdsmarkedet

”Det er fantastisk, at Holbæk kommune er udvalgt til dette projekt, der kommer vores mest udsatte unge til gode. Med ”Mod på uddannelse” får vi øget sårbare unges mulighed for at få en uddannelse og vi hjælper dem et skridt tættere på arbejdsmarkedet. Det er først og fremmest til gavn for den enkelte unge, men også for os som kommune. ”, siger borgmester i Holbæk Kommune, Christina Krzyrosiak Hansen.

Hun bakkes op af formand for Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse, Lars Roost Dinesen: ”Projekt ”Mod på uddannelse” ligger helt i tråd med vores fokus i udvalget på at prioritere de unge i beskæftigelsesindsatsen. Med dette projekt kan vi løfte en målgruppe, der har brug for støtte til f.eks. at begynde på den forberedende grunduddannelse (FGU), der starter efter sommerferien.”, siger han. Desuden lægger han vægt på, at Holbæk Kommune med dette projekt kan hjælpe nogle sårbare unge til på sigt at blive selvforsørgende og på den måde opnå en højere livskvalitet.

 

Om Uddannelse til Alle Unge

Uddannelse til Alle Unge svarer til Holbæk Kommunes ungeforvaltning. Her er kerneopgaven at hjælpe det enkelte unge menneske til at tage en uddannelse, så den unge kan forsørge sig selv og skabe et godt liv. Uddannelse til Alle Unge har ansvar for alle kommunens opgaver i forhold til unge, som endnu ikke har en kompetencegivende uddannelse. Og løser alle kommunale opgaver fra de unge forlader folkeskolen til de fylder 30 år med udgangspunkt i både arbejdsmarkeds- og sociallovgivningen.

 

 

Om EU’s Socialfond

Projekt ”Mod på uddannelse” har modtaget 7.860.160 kroner fra EU’s Socialfond. Et beløb, som primært skal dække udgifter til ansatte i projektet, psykolog, mentorer/undervisere/virksomhedskonsulent, projektleder og administrativ medarbejder.

Læs mere om EU’s Socialfond her.Feedback

Sidst opdateret

04.05.2020

Ansvarlig redaktør

Mette Wallin