Spring til indhold

Holbæk Kommune indgår partnerskab med Den Sociale Investeringsfond

Den Sociale Investeringsfond (DSI) har udvalgt de tre kommuner, som skal indgå i et udviklingspartnerskab med fonden. I Holbæk vil man øge beskæftigelsen for voksne sygedagpengemodtagere med psykiske lidelser.
01.07.2021

Med tre nye udviklingspartnerskaber vil Den Sociale Investeringsfond klæde kommunerne endnu bedre på til at bruge sociale investeringer som en løsning på komplekse velfærdsproblemer.

Den Sociale Investeringsfond (DSI) har udvalgt de tre kommuner, som skal indgå i et udviklingspartnerskab med fonden. Ud over Holbæk drejer det sig om kommunerne Guldborgsund og Svendborg, der alle tre har sendt en ansøgning med et problem, som er så komplekst, at sociale investeringer kan være svaret på en løsning. Fælles for de tre udviklingspartnerskaber er, at kommunerne har forsøgt flere forskellige indsatser for at hjælpe borgerne, men ingen af dem har hjulpet tilstrækkeligt eller varigt.

I Holbæk vil man øge beskæftigelsen for voksne sygedagpengemodtagere med psykiske lidelser.

Udvalgsformand i Holbæk, Lars R. Dinesen (S), siger:

 I Holbæk Kommune er vi optaget af at gøre en forskel for borgere og virksomheder. Vi ved, hvor afgørende det er for den enkeltes livskvalitet at være en del af det fællesskab, som arbejdsmarkedet er. Vi ved også, hvor vigtigt det er for virksomhederne, at de kan få den arbejdskraft, de har behov for. Allerede har vi indsatser, som er rettet mod de borgere, som er sygemeldte med psykiske lidelser. Samtidigt tyder alt desværre på, at vi går en fremtid i møde, hvor antallet af borgere, som er syge med psykiske lidelser, stiger. Derfor håber vi at samarbejdet med DSI kan hjælpe os med at udvikle flere og stærkere indsatser, som kan hjælpe netop disse borgere med at træde ind på arbejdsmarkedet igen. Til gavn for den enkelte borger, til gavn for virksomhederne og til gavn for os alle sammen som samfund.

Målet med partnerskaberne er at udvikle og implementere sociale investeringer, der kan bidrage til at løse kommunernes udvalgte problemer. DSI hjælper med at indkredse problemerne, identificere virksomme indsatser og designe en business case for den sociale investering.

Fondschef i Den Sociale Investeringsfond, Camilla Bjerre Damgaard, siger:

De tre partnerskaber er udvalgt, fordi de rummer et stort menneskeligt og budgetøkonomisk potentiale, og fordi alle har behov for en fælles indsats på tværs af forskellige afdelinger i kommunen, for at kunne lykkes. Det kræver en sammentænkning af løsning, samarbejde, gevinster og udgifter, og det er sociale investeringer et godt redskab til. Derfor har vi store forhåbninger til, at kommunerne vil lykkes med at hjælpe deres borgere godt videre i livet.

Fakta

Om sociale investeringer

I en social investering går en myndighed, en velfærdsleverandør og en investor sammen om at gennemføre en indsats, der både kan skabe sociale forandringer for den enkelte og på sigt kan skabe gevinster på et offentligt budget. For at iværksætte en investering skal parterne blive enige om, hvilke sociale forandringer, programmet skal skabe, og hvilken betaling opnåelse af målene skal udløse. Herefter stiller investoren kapital til rådighed, så kommunen kan påbegynde arbejdet med indsatsen. Hvis indsatsen har den aftalte effekt og dermed skaber social forandring, betaler myndigheden investoren tilbage plus et afkast. Det er altså investor, der bærer den økonomiske risiko for, at indsatsen virker.

Om udviklingspartnerskabet

Partnerskaberne forløber i tre faser og forventes at strække sig over seks til ni måneder. I første fase konkretiserer parterne i fællesskab kommunernes problemer og identificerer indsats og målgruppe for den sociale investering. Dernæst udvikler parterne business cases og opstiller resultatmål og betalingsmodeller for, hvordan investeringen kan leveres i kommunerne. Ønsker parterne at indgå investeringen, udvikler de et evalueringsdesign og indgår kontrakt, hvorefter investeringerne bliver sat i gang.

 

 

 Feedback

Sidst opdateret

01.07.2021

Ansvarlig redaktør

Mette Wallin