Spring til indhold

Annullering af puljer på kultur- og fritidsområdet i resten af 2017

På grund af kommunens pressede likviditet annulleres en række puljer på kultur- og fritidsområdet i resten af 2017.
13.06.2017

 Det drejer sig om følgende puljer:

• Frivilligheds- og Sundhedspuljen
• Puljen Kulturelle Arrangementer
• Udstyrspuljen
• Puljen Øvrige kulturelle opgaver
• Eventpuljen

Ansøgere, som allerede har modtaget tilsagn om tilskud fra puljerne, berøres ikke.

Baggrunden for besparelsen er en beslutning i byrådet den 19. april 2017 i forbindelse med behandlingen af budgetrevision 1.

Folkeoplysningsudvalget er orienteret om beslutningen.

Fra 2018 forventes det, at der igen vil være mulighed for at ansøge til puljen.

Ansøgere til de omfattede puljer, som har modtaget tilsagnsskrivelse fra puljerne, berøres ikke.

Ansøger, hvis ansøgning ikke har været behandlet, er informeret om, at deres ansøgning ikke kan behandles, fordi, at udbetalingerne fra puljerne er annulleret i resten af 2017.Feedback

Sidst opdateret

23.01.2018

Ansvarlig redaktør

Hans Henrik Nielsen