Spring til indhold

Europæisk badmintoncenter til Holbæk

Holbæk skal danne ramme om Badminton Europes "Centre of Excellence" frem til slutningen af 2020.
Per Farbøl, rektor på Stenhus Gymnasium, Jeroen van Dijk, manager i Badminton Europe, Carsten Damgaard, talsmand for Holbæk SportsBy, og borgmester Søren Kjærsgaard
24.02.2017

Med start fra august 2017 har det europæiske badmintonforbund, BEC, besluttet, at faciliteterne på henholdsvis Stenhus Gymnasium og i Holbæk SportsBy skal danne ramme om den hidtil største satsning i forbundets 50 årige historie.

”Med etableringen af vores Centre of Excellence går vi målrettet efter at styrke bredden i toppen af europæisk badminton, så spillere fra vores verdensdel kan blive mere konkurrencedygtige i forhold til deres asiatiske konkurrenter,” siger Brian Agerbak, generalsekretær i Badminton Europe Confederation.

Aftalen, der i første omgang løber frem til udgangen af 2020, skal dels sikre en styrkelse af træningskulturen hos de implicerede spillere, men BEC har også et klart mål om, at indsatsen skal have en stærkt afsmittende effekt på det generelle niveau i europæisk badminton.

”Det afgørende er naturligvis, hvad der sker i de enkelte europæiske lande,” siger Brian Agerbak videre, ”Og her kan det i vores øjne få vital betydning, at vi i centeret kan være i tæt dialog ved at arbejde intensivt med landenes største talenter. Navnlig i de verdensklasse-rammer, vi får stillet til rådighed her i Holbæk.”

Centre of Excellence skal de næste tre et halvt år huse i omegnen af 24 spillere, der skal bo ved Stenhus Gymnasium og træne i den nyopførte Stenhushal, indtil Holbæk SportsBy står klar senest 1. januar 2019.

”Hos Holbæk SportsBy er vi ekstremt stolte over, at vi har fået overdraget værtskabet for BEC’s Centre of Excellence i skarp konkurrence med flere andre seriøse budgivere,” siger Carsten Damgaard, bestyrelsesmedlem i og talsmand for Holbæk SportsBy.

”Det er en flot blåstempling af projektet omkring sportsbyen, at et så stort internationalt idrætsforbund har foretrukket os - og vi glæder os virkelig meget til samarbejdet. Samtidig vil vi understrege, at vi aldrig havde kunnet lande en så vigtig aftale uden et uvurderligt og tæt parløb med Stenhus Gymnasium. Så det bliver også spændende at kunne trække på den unikke ekspertise, der på flere niveauer findes på Stenhus.”

Også hos Holbæk Kommune er der begejstring at spore i forhold til den indgåede aftale, selv om kommunen ikke er direkte impliceret i Centre of Excellence hverken administrativt eller økonomisk.
”At den europæiske badmintonelite kommer til at træne og bo i Holbæk, får en bred vifte af afledt effekt på lokalt niveau,” siger borgmester Søren Kjærsgaard. ”Dels bliver der tale om et elite-lokomotiv i forhold træningsmiljøet i og omkring Holbæk SportsBy og dels får det også en yderst positiv indvirkning på den branding, der tilgår Holbæk Kommune med de enestående udviklingsmuligheder, der er her i området. Endelig må man heller ikke se bort fra den synergi, BEC’s tilstedeværelse vil have i forhold til arbejdet i Holbæk Badminton Klub. Til stor glæde og inspiration for de mange borgere, der dyrker sporten både nu og i fremtiden.”

På billedet fra venstre ses Per Farbøl, rektor på Stenhus Gymnasium, Jeroen van Dijk, manager i Badminton Europe, Carsten Damgaard, talsmand for Holbæk SportsBy, og borgmester Søren Kjærsgaard.Feedback

Sidst opdateret

23.01.2018

Ansvarlig redaktør

Mette Wallin