Få ”Individuel støtte” til talentudvikling

Har du et særligt talent indenfor sport, musik, teater eller billedkunst? Hvis svaret er ja, giver ”Talentrådet i Holbæk kommune” nu mulighed for, at der kan søge om individuel talentstøtte.
10.04.2017

Ansøgningen skal været talentrådet i hænde senest tirsdag den 18. april 2017. Herefter behandles ansøgningerne efter følgende tidsplan:

 • 18. april 2017 kl. 12.00 er fristen indsendelse af ansøgning
 • 2. maj 2017 behandler Talentrådet de indkomne ansøgninger
 • 29. maj 2017 behandler Udvalget "Kultur, Fritid og Fællesskab" Talentrådets indstillinger. 
 • Primo juni gives besked til imødekomne ansøgninger

Ansøgninger skal fremsendes via nedenstående link 

Ansøgning om talentstøtte skal søges via dette link der åbner ansøgningsskema.

Hvilke krav skal opfyldes?

For at kunne komme i betragtning til individuel talentstøtte skal man:

 • Primært være mellem 13 og 22 år, dog kan yngre under særlige omstændigheder komme i betragtning.
 • Være bosiddende i Holbæk Kommune på tildelingstidspunktet.
 • Besidde specielle evner inden for det ansøgte felt og samtidig vise vilje og evne til at udvikle disse potentialer yderligere
 • Være indstillet på at indgå i et udviklingsperspektiv som rækker 2-3 år frem.
 • Indstilles til støtte af træner/fagperson/coach (man kan ikke indstille sig selv eller sine børn)
 • Medsende en udtalelse fra lærer/skole/uddannelsesinstitution mv.
 • Redegøre for, hvordan man tænker at kunne inspirere andre i forhold til sit talent og dermed bidrage og indgå aktivt i kommunens kulturelle/sportslige liv eller på anden måde understøtte kommunens talentstrategi.

Hvad kan man få støtte til?

 • Betaling af undervisning og andre udviklingstilbud.
 • Bidrag til rejser i forbindelse med særlige forløb/masterclasses/stævner
 • Bidrag til indkøb af nyt nødvendigt udstyr som for eksempel et instrument eller et sportsredskab
 • Deltagelse i konkurrencer/koncerter/udstillinger mm.
 • Deltagelse i kurser eller uddannelse.
 • Frikøb til træningstid.
 • Mentor-ordning.

På dette link kan du få yderligere oplysninger om Talentrådet, Talentstrategi og mødereferater.Feedback

Sidst opdateret

20.04.2017

Ansvarlig redaktør

Hans Henrik Nielsen