Spring til indhold

Holbæk Kommune indgår velfærdsalliance med DBU

Via tværgående indsatser i Holbæk Kommune vil kommunen og foreningslivet forøge deltagelsen i pige-/kvindefodbold, bruge fodbold til sundhedsfremme og øge beskæftigelsen via en særlig indsats med fodbold som omdrejningspunkt.
12.12.2019

Kommunalbestyrelsen i Holbæk Kommune har godkendt en aftale om en DBU Velfærdsalliance mellem Holbæk Kommune, DBU og DBU Sjælland. Velfærdsalliancen indeholder tre overordnede temaer: pige-/kvindefodbold, sundhed og beskæftigelse.

Tværkommunale indsatser
Velfærdsalliancen bygger på et tæt samarbejde med de lokale fodboldklubber, der skal være med til at føre indsatserne ud i livet støttet af DBU’s konsulentkorps. Men velfærdsalliancen er også bygget på et tværgående samarbejde i Holbæk Kommunes egen organisation. Sundhedscenteret vil bruge projektet Fodbold for Hjertet som et tilbud om sygdomsforebyggelse til borgere med hjerterelaterede sygdomme. Dette projekt tilbydes i samarbejde med en lokal fodboldklub. Beskæftigelsesområdet vil bruge projektet Fælles Fodslag som et tilbud til en gruppe af 25-35 årige borgere på offentlig forsørgelse, så deres chancer for at opnå fast beskæftigelse øges. Også dette projekt tilbydes i samarbejde med en lokal fodboldklub.

Flere piger til fodbold
Statistikkerne viser, at andelen af pige- og kvindespillere i fodbold er en del lavere i Holbæk end i resten af landet. Det vil der de næste fire år blive sat ekstra fokus på at ændre. DBU vil i samarbejde med udvalgte lokale fodboldklubber sætte gang i konkrete udviklingsprojekter, der blandt andet skal forbedre pigemiljøerne i klubberne, så der kan tiltrækkes flere piger til fodbolden. DBU vil desuden udvikle tilbud om Fodbold Fitness i en række klubber, så kvinderne lokalt fatter interesse for fodbolden som et alternativ til andre motionsformer.

- Fodbold kan mere end at underholde. Legen med den runde læderkugle skaber et unikt fællesskab og er en god katalysator for sundhed og inklusion. Med denne velfærdsalliance vil vi blandt andet skabe aktiviteter i Holbæk Kommune for at få flere piger og kvinder ind i fodboldklubberne. Desuden vil der være fodboldfællesskaber, der skal give mere trivsel, sundhed og social sammenhængskraft for flere grupper af vores borgere, siger Holbæks borgmester Christina Krzyrosiak Hansen.

Landskampe i Holbæk Sportsby
En del af velfærdsalliancen med DBU omfatter desuden én eller to ungdomslandskampe i Holbæk Sportsby. Såfremt DBU bliver tildelt værtskab for en UEFA-miniturnering, så vil Holbæk Sportsby også blive vært for denne.

- Vi er glade for, at vores landshold i fremtiden også får glæde af Holbæk Sportsbys flotte faciliteter. Det glæder os, når landsholdsspillerne, dansk fodbolds ambassadører, kan komme ud i landet og være med til at inspirere børn og unge til at drømme stort – noget, Holbæk Kommune og DBU har til fælles, siger DBU’s formand Jesper Møller.

DBU Velfærdsalliancen er et godt eksempel på, hvad Holbæk Kommune kan få ud af at arbejde sammen på tværs med både interne afdelinger og eksterne samarbejdspartnere. Samarbejder og projekter, der kommer en bred skare af foreninger, frivillige og borgere til glæde og gavn.

DBU's omtale af velfærdsalliancenFeedback

Sidst opdateret

04.05.2020

Ansvarlig redaktør

Jens Albagaard