Spring til indhold

Holbæk Kommune udpeget til talentkommune

I dag har Slots- og Kulturstyrelsen sat navn på de seks kommuner, som får status af talentkommune. Èn af dem er Holbæk Kommune, som efter mange års målrettet indsats nu kan sætte turbo på talentudviklingen med sit projekt ”Talent Holbæk”.
13.02.2019

PRESSEMEDDELELSE | I Holbæk Kommune har de nu fået papir på, at de er én af landets seks talentkommuner. Sammen med titlen følger en million kroner i tilskud til kommunens projekt Talent Holbæk. I sin ansøgning til Slots- og Kulturstyrelsen har projekt Talent Holbæk lagt vægt på en vision om at udvikle et østdansk center for kunstnerisk talentudvikling på tværs af billedkunst, scenekunst og musik. En vision, som nu får optimale betingelser.

”Vi er virkelig glade for denne anerkendelse”, udtaler Christina Krzyrosiak Hansen, borgmester i Holbæk Kommune. ”Det er godt for de unge og det er godt for kommunen, når paletten af muligheder for at udvikle sig, er så bred som muligt”, slutter hun.

Målrettet indsats har givet resultater

Hun suppleres af formanden for talentrådet for Holbæk Kommune, Lars Petersson: ”Det er altid dejligt, når en målrettet indsats giver resultater. Jeg er sikker på, at det dedikerede arbejde, talentrådet har udført de senere år, har medvirket til at vi nu kan kalde os talentkommune. F.eks. har vi haft fokus på at udarbejde analyser af vores talentmiljøer. Der ligger derfor rapporter, som grundigt dokumenterer den kvalitet, de udfordringer og muligheder vi har indenfor billed- og scenekunst samt den nye Holbæk Sportsby. ”, siger Lars Petersson, og fortsætter: ”Som formand for talentrådet, vil jeg også gerne sige tak til Holbæk Kommune for deres løbende opbakning til talentarbejdet.”

Ole Hansen, Formand for udvalget for Kultur og Fritid i Holbæk Kommune, fortæller, at man fra kommunal side arbejder på at bakke op om den samlede strategiske udvikling med 500.000 kroner årligt. ”Vi gør det for at støtte talentmiljøerne i at sætte øget skub i den fælles koordination og udvikling på tværs af miljøerne.”, fortæller han. Og tilføjer, at han er virkelig glad for, at ønsket om at blive talentkommune er blevet imødekommet.

Har satset på talentudvikling siden 2012

Holbæk Kommune har fokuseret på talentudvikling siden 2012, hvor man nedsatte et talentråd. Her sidder repræsentanter fra både erhvervsliv, skoler og kulturinstitutioner. I foråret 2018 godkendte Holbæk Kommune en talentstrategi, som skulle skabe flere og mere produktive talentmiljøer i Holbæk Kommune. Desuden har kommunen søgt Slots- og Kulturstyrelsen om tilskud til udvikling af talentindsatsen via projektet Talent Holbæk. En ansøgning, som nu er blevet imødekommet. Ud over at skabe bedre rammer for talentudvikling, handler projektet også om at gøre talenternes arbejde mere synligt. Både lokalt rundt omkring i byrummene, ved et tættere samarbejde med erhvervslivet og ved at indgå i tværgående talentfællesskaber regionalt og nationalt.

Læs mere om talentrådet og arbejdet med talentstrategien 

 Feedback

Sidst opdateret

04.05.2020

Ansvarlig redaktør

Mette Wallin