Spring til indhold

Aktivitetsmålinger giver bedre udnyttelse af idrætsfaciliteter

PRESSEMEDDELELSE | På Holbæk Kommunes hjemmeside kan du nu følge med i, hvornår idrætsfaciliteterne i dit lokalområde bliver brugt.
16.09.2020

PRESSEMEDDELELSE | På Holbæk Kommunes hjemmeside kan du nu følge med i, hvornår idrætsfaciliteterne i dit lokalområde bliver brugt.

Idrætsfaciliteterne i Holbæk Kommune er booket næsten hele tiden, men de bliver kun brugt to tredjedele af tiden. Det har en undersøgelse, lavet af Syddansk Universitet og Idrættens Analyseinstitut, vist. For at få en bedre udnyttelse af kommunens idrætsfaciliteter, sørger en række aktivitetskameraer nu for at registrere, om der er aktivitet i hallen.

Nu kan du som borger også følge med aktivitetsmålingerne hjemme fra din skærm. På siden her kan du nemlig følge med i registreringerne fra aktivitetskameraerne. 

Øget fokus på den faktiske udnyttelse

Sidste år udgav Idrættens Analyseinstitut rapporten ”Fremtidens Idrætsfaciliteter”. Den anbefaler blandt andet et øget fokus på, hvor meget idrætsfaciliteterne faktisk bliver udnyttet. Derfor er Holbæk Kommune begyndt at registrere aktiviteten i kommunens idrætsfaciliteter ved hjælp af særlige aktivitetskameraer. Det sker med støtte fra Lokale- og Anlægsfonden.

“Lokale og Anlægsfonden har støttet op om Holbæk kommunes stærke initiativ med aktivitetsmåling af flere årsager. For det første for at få et bedre sammenlignings- og evalueringsgrundlag, når vi skal bygge nye faciliteter, og have en bedre behovsanalyse inden vi beslutter og bygger. For det andet for at understøtte en stærk bæredygtighed, som først og fremmest sker ved at vi udnytter de eksisterende rammer og mødesteder for vores fritidsliv bedst muligt. Vi tror at Holbæk er ved at sætte nye standarder med sit arbejde her.”, siger Esben Danielsen, direktør i Lokale og Anlægsfonden.

Sund fornuft at udnytte idrætsfaciliteterne bedre

Også fra politisk side er der tilfredshed med aktivitetsmålingerne og udsigten til at kommunens idrætsfaciliteter bliver udnyttet endnu bedre. ”Det er sund fornuft at vi går ind og ser på, om vores faciliteter bliver brugt i det omfang, de er booket”, siger Ole Hansen, formand for udvalget for Kultur og Fritid i Holbæk Kommune. ”Det giver simpelthen ikke mening, hvis vi har ledig tid og kapacitet samtidig med at vi har borgere, som har svært ved at få en tid til deres holdaktivitet”, siger han. ”Ved at sikre, at alle vores idrætsfaciliteter udnyttes fuldt ud, er vi også med til at sikre, at så mange borgere som muligt får glæde og gavn af de penge, vi bruger på vores idrætsfaciliteter.”, siger han.

Lettere at fordele ledige tider

Aktivitetsmålingerne viser hvordan og hvornår idrætsfaciliteterne bliver benyttet af de forskellige brugere og hvor og hvornår, der er ledige tider. Med denne viden i hånden bliver det nemmere at fordele de ledige tider til de brugere, der måtte ønske dem. Hvis der for eksempel tegner sig et billede af, at der ofte er ledige tider i dagtimerne hver onsdag i sommerhalvåret, fordi den lokale skole har det meste af deres idrætsundervisning udendørs, så kan der måske være plads til en idrætsforening for seniorer i stedet.

”I Folkeoplysningsudvalget er vi glade for den mulighed kortlægningen af udnyttelsen af vores idrætshaller giver for at få en mere optimal benyttelse. Jeg håber, at der kan blive mere plads til forskellige fysiske aktiviteter for seniorer i dagtimerne,” udtaler Margrethe Bjerre, der er formand for Folkeoplysningsudvalget. Hun ser aktivitetskameraerne som et godt tiltag, der giver alle interesserede en mulighed for at kunne forholde sig til udnyttelsen af de lokale idrætsfaciliteter.

I Mørkøv Hallen, der var nogle af de første til at få monteret de nye aktivitetskameraer, er både halbestyrelsen og brugerne glade for den nye teknologi.

”Alle vores brugere har taget godt imod kommunens nye tiltag og har på ingen måde følt sig overvåget. Vi er glade for at kunne bidrage positivt til, at vores idrætsfaciliteter bruges mest muligt,” fortæller Casper Larsen, der er formand for Mørkøv Hallens bestyrelse. 

Alle kan følge med i aktivitetsmålingerne

Alle de data, der bliver registreret af aktivitetskameraerne, bliver løbende offentliggjort, så alle interesserede kan følge med. Der er derfor ikke tale om, at det alene er de lokale idrætsfaciliteter, der kan kigge på de nye data – det kan alle.

Du kan læse meget mere om aktivitetskameraerne her på Holbæk Kommunes hjemmeside.

På siden her kan du følge med i registreringerne fra aktivitetskameraerne.   

Hvis du vil læse rapporten Fremtidens Idrætsfaciliteter, kan du finde den på siden her.

 

Baggrund: Sådan virker aktivitetskameraerne

Aktivitetskameraer virker på den måde, at de tager et billede hvert kvarter. Billedet sløres straks og samtidig tælles der automatisk, hvor mange personer, der er til stede i idrætsfaciliteten. Hver time udregnes der så et gennemsnit af, hvor mange der har deltaget i aktiviteterne. Disse sammentællinger sammenholdes med de bookinger, der er foretaget i idrætsfaciliteten, hvorved det er muligt at registrere om bookingerne bliver udnyttet.

 

 

 Feedback

Sidst opdateret

19.09.2023

Ansvarlig redaktør

Mette Wallin