Spring til indhold

Ekstra sommerferieaktiviteter for børn og unge

PRESSEMEDDELELSE | Den 9. juni 2020 indgik regeringen og en række partier i Folketinget en aftale, der skal sikre et bredt udbud af ekstra sommeraktiviteter for børn og unge i skolernes sommerferie. Holbæk Kommunes andel af puljen udgør 2,7 millioner kroner, som nu er udmøntet i en lang række sommeraktiviteter for de 6 til 25-årige rundt om i hele kommunen.
23.06.2020

PRESSEMEDDELELSE | Holbæk Kommunes andel af regeringens Sommerpakke til børn og unge er nu udmøntet i en lang række sommeraktiviteter for de 6 til 25-årige rundt om i hele kommunen.

Sommerferieaktiviteter for kommunens 6 til 25-årige

For en del børn og unge samt for udsatte grupper har situationen under covid-19-krisen været vanskelig. Mange har været isolerede og har stået uden sociale fællesskaber og normale hverdagsrytmer med fritidstilbud, skole og pauser fra hjemmet. Samtidig forventes, at mange børnefamilier og unge borgere vil holde sommerferie i Danmark.

Derfor har regeringen afsat en ekstra pulje til udvikling og gennemførelse af ekstra sommeraktivitetsforløb i skolernes sommerferie 2020 samt i direkte forlængelse af den. Lokalt kan kommunerne beslutte at udvide aldersspændet. Det har man valgt at gøre i Holbæk Kommune, hvor sommerferieaktiviteterne henvender sig til børn og unge i alderen 6 til 25 år.

Læs mere om puljen og dens formål her.

Fokus på fællesskab og trivsel

Aktiviteterne i Holbæk Kommune giver børn og unge i hele kommunen mulighed for at være med i nye fællesskaber og giver masser af muligheder for at prøve nye og anderledes aktiviteter.

Det er en tværfaglig arbejdsgruppe fra Holbæk Kommune, som sammen med foreninger og kulturinstitutioner på meget kort tid har fået etableret de ekstra sommeraktiviteter.

Der har været stor opbakning fra foreninger og kulturinstitutioner til at indgå i arbejdet med at etablere lærerige og spændende aktiviteter for kommunens børn og unge. På grund af den korte tidsfrist vil det dog ikke være muligt for alle kulturinstitutioner at byde ind med aktivitetstilbud.

Lige nu er foreninger, kulturinstitutioner og medarbejdere i kommunen i fuld gang med planlægningen, så aktiviteterne kan afholdes i skolernes sommerferieperiode, det vil sige fra den 29. juni til den 9. august.

Glade udvalgsformænd

Programmet kommer til at bestå af dels en række ekstra tilbud på tværs af hele kommunens geografi, som fx gratis entre til kulturoplevelser i kommunen og dels en række aktiviteter placeret rundt om i hele kommunen, som varetages af foreninger, kulturinstitutioner, UngHolbæk og de lokale SFO’er.

Formændene fra de tre udvalg, som har været med til at beslutte indholdet i sommerpakken til kommunens børn og unge, er alle glade og tilfredse med resultatet.

”Vi ved, at det her forår med fjernundervisning har betydet, at mange børn har savnet både skolen, vennerne og de voksne i SFO’en. Vi ved også at nogle børn føler sig alene i sommerferien, fordi vennerne er taget på ferie. Derfor er det så fint, at vi som kommune for eksempel kan skrue op for de ting, vores SFO’er kan lave henover sommeren, så rigtig mange børn kan opleve at få en sommerferie, som giver energi og mod på et nyt skoleår," siger Susanne Utoft, formand for Udvalget for Børn og Skole (A).

”Det glæder mig, at det på så kort tid er lykkes at sammensætte en masse aktiviteter, som retter sig mod børn og unge inden for hele aldersspændet og at der er god geografisk spredning på aktiviteterne. Det har været vigtigt for os i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse, at mange af de unge, som har haft et svært og måske rent ud sagt kedeligt forår, og som måske kunne se frem til en kedelig sommer, nu får mulighed for at få én på opleveren og for at være med i nogle konstruktive fællesskaber," siger formand for Udvalget for Beskæftigelse, Lars Dinesen (A).

”Det er virkelig dejligt, at vores kultur- og idrætsorganisationer med sommerpakken her i endnu højere grad kan bidrage til gode sommeraktiviteter for kommunens børn og unge. Jeg håber, at en sommer med gratis adgang for alle børn under 18 år til Oplevelsescenter Nyvang, Observatoriet og Ugerløse Friluftsbad og alle de gratis idrætsaktiviteter rundt om i hele kommunen er med til at give vores børn og unge en rar sommer med gode oplevelser," siger formand for Udvalget for Kultur og Fritid, Ole Hansen (A). 

Hvad er der i sommerpakken for børn og unge?

Sommerpakken for børn og unge i Holbæk Kommune betyder blandt andet, at:

 • Alle lokale SFO’er har ekstra aktiviteter og ture ud af huset hen over sommerferien.
 • Alle ungdomsklubber holder åbent hen over sommerferien
 • HGL - Holbæks Grønne Lunge har åbent hele sommeren og står for naturformidling og friluftsliv.
 • UngHolbæk står for ungdomsklubaktiviteter på Filmtorvet, ligesom UngHolbæk står for aktiviteter i Søbadet Venedig.
 • Der er lokale aktiviteter for børn og unge Ladegårdsparken og Agervang.
 • Der er gratis entré for børn under 18 år til Andelslandsbyen, Observatoriet, Ugerløse friluftsbad.
 • Der er aktiviteter med temaet kystliv på havnen, arrangeret af Kystlivscentret og Museum Vestsjælland, ligesom det bliver muligt at komme på sejlture med Hjalm.
 • Der bliver arrangeret naturvandringer i naturpark Åmosen.
 • Der vil være Pop-Up Museum rundt om i kommunen.
 • Man kan deltage i badmintonskole, cykelarrangement, MBT-event, pigefodbold, e-sport sommerskole, skateboardskole, parkour og redskabsgymnastik.
 • Man kan deltage i teaterworkshop, kreaworkshops, dans og bevægelse.
 • Der bliver aktiviteter i klatreparken med bl.a. klatreinstruktion
 • Cirkus Kæphøj holder ekstraordinært åbent i to sommerferieuger.
 • Tilskuddet til allerede planlagte sommeraktiviteter fordobles.

Her finder I information om Sommerpakken for børn og unge

Siden her er en oversigt over de i forvejen planlagte sommeraktiviteter for børn og unge. Den bliver løbende ajourført med de nye aktiviteter.

 Feedback

Sidst opdateret

12.06.2021

Ansvarlig redaktør

Mette Wallin