Spring til indhold

Nyt samarbejde om skolestart

Dansklærerforeningen og bibliotekerne er gået sammen om et nyt nationalt tilbud for alle de voksne, som beskæftiger sig med skolestartsbørn.
04.04.2022

”Det kan man ikke – det er der ingen, som gør!”. Sådan lød det, da Holbæk Bibliotekerne sammen med Bibliotekernes Sprogspor undersøgte mulighederne for at skabe et produkt, som kunne nå både de ældste børnehavebørn og de yngste i grundskolen, så der kunne skabes en tryg overgang til skolen.

”Men netop derfor ville vi jo skabe noget nyt”, fortæller vicebiblioteksleder Rikke Rørbeck Drustrup. Heldigvis havde hun kontakt til Dansklærerforeningens Forlag, og sammen med Bibliotekernes Sprogspor gik de to parter i gang med at afdække, hvordan et helt nyt koncept kunne se ud.

Bibliotekernes Sprogspor er bibliotekernes fælles indsats for sproglig udvikling og tidlig læseforståelse. Her samles ressourcer og materialer til brug for både forældre, pædagogisk personale og biblioteksansatte med det formål at styrke et praksisfællesskab omkring det enkelte barn.

”Det var helt oplagt for Sprogsporet at gå med i et samarbejde omkring skolestarten og understøtte overgangen ved at lægge materialer på sprogsporet.dk, hvor vi i forvejen kommunikerer til alle barnets voksne”, siger programkoordinator Rikke Østergaard Hansen.

Samarbejde med forfatter Maj-Britt Westi

Takket være midler fra Slots- og Kulturstyrelsens udviklingspulje for folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre blev det muligt at invitere forfatter Maj-Britt Westi med i udviklingsprocessen. Westi er uddannet lærer, skolebibliotekar og læsevejleder (PD).

Hun har arbejdet som underviser og konsulent siden 1987, hvor hun skabte ordet LÆSE-FIDUSEN til et ministerielt støttet udviklingsarbejde om læselyst i Holbæk.

Via sit lokale engagement i Holbæk havde Westi allerede et samarbejde med bibliotekerne. I projektet har det derfor været muligt at bygge oven på mange gode praksiserfaringer, også med en privat medspiller som Bog & idé Holbæk.

Konceptet Sammen om Skolestart kan netop bruges til at skabe og udbygge et lokalt samarbejde, hvor biblioteket som frivilligt, lystbetonet sted mellem skole, hjem og dagtilbud opfordrer til, at de voksne tager børnehavebarnet i hånden og går med det ind i skolen.

De kommende skolebørn følges på vej med litteraturen som overgangsobjekt for at skabe en tryg overgangsrejse med sprogleg og læselyst.

”Med dette nye koncept kan du give børn en tryg og god skolestart, fordi det enkelte barn kan se en sammenhæng mellem det, barnet allerede mestrer – og alt det nye i skolelivet”, forklarer Maj-Britt Westi.

Sammen om skolestart med tre involverede personer

Stand og tre involverede i "Sammen om Skolestart".

Elementerne i Sammen om Skolestart

Pakken fra Bibliotekernes Sprogspor udgøres af en personlig bog fra Dansklærerforeningen, et online mødested og inspirationsrum med forløb baseret på i alt 4 værker og en værktøjskasse med aktiviteter til brug for biblioteker og andre med udgangspunkt i et årshjul.

Læsefidusens ABC kan støtte barnet på overgangsrejsen fra børnehavebarn til skolebarn, fordi bogen kan vokse i takt med barnets udvikling af skriftsprog via tegne- og skriveleg. Barnets skribletegninger er en tilgang til at forstå verden og sig selv.

Læsefidusen og Lillefidusen inviterer til samtaler om fokusord og fortællinger, der kan skabe sammenhæng, tryghed og nysgerrighed i forhold til skolestart. Bogen kan ses her.

Læsefidusens Årshjul er med til at skabe fællesskab ved at sætte fokus på begreber som ”Tid”, ”Stor og lille” og ”Yndlingsbøger”. Årshjulsaktiviteterne kan give barnet lyst til at lege og eksperimentere med bogstaver, tal, ord og fortællinger sammen med sine voksne. Aktiviteterne kan anvendes overalt – året rundt.

Læsefidusens Favoritter er fire værker, hvortil der er udarbejdet forløb til brug for både hjem, børnehave og børnehaveklasse, så barnet oplever genkendelse og mestring.

En klassisk fortælling, et moderne klyngeværk, en fagbilledbog og en spil-app, som med adventure-elementer foregår i et musikalsk univers.

  • Bettinas badekar af Flemming Qvist Møller m.fl. Forlaget Klim (2017)
  • Fyrtøjet af H.C. Andersen (1835). I forløbet henvises til udgaven fra Carlsen med Lars Gabels illustrationer (2018)
  • Livet i skoven - hvem bor her? Forlaget Globe (2019)
  • App fra Sangens Hus (vers. 2021)

Alt kan tilgås via konceptets hjemmeside, hvor man også kan oprette sig og finde lokale samarbejdspartnere, samt printe et personligt diplom til sin børnegruppe.

Sammen om Skolestart er et samskabelsesprojekt, som under projektledelse af Holbæk Bibliotekerne har fået støtte af Slots- og Kulturstyrelsen til udvikling, test og forankring i perioden 1. januar 2021 – 31. marts 2022. 

Alt materiale til brug for konceptet er fra foråret 2022 tilgængeligt via sprogsporet.dk, drevet af Bibliotekernes Sprogspor. Kommuner kan via deres folkebiblioteker indkøbe bogen til særpris ved samlet bestilling.

For nærmere information

Ønsker du at vide mere, kan du kontakte Rikke Rørbeck Drustrup fra Holbæk Bibliotekerne.

Du kan sende en mail til: sammen-om-skolestart@sprogsporet.dk.Feedback

Sidst opdateret

04.04.2022

Ansvarlig redaktør

Mette Wallin