Udbud på specialområdet

PRESSEMEDDELELSE | For første gang er der gennemført et udbud for bosteder til autister og domsanbragte udviklingshæmmede over 18 år.
17.02.2015

Holbæk Kommune har været tovholder på et udbud for bosteder på specialområdet. Udbuddet omfatter i alt otte sjællandske kommuner.

"Vi er gået sammen med syv andre kommuner i Fællesudbud Sjælland om et udbud af botilbudspladser for voksne autister og domsanbragte udviklingshæmmede. Det er første gang, at man på den måde har udbudt botilbudspladser til denne gruppe af borgere", siger Kenn Thomsen, der er direktør i Holbæk Kommune.

Konkret betyder udbuddet, at sagsbehandlerne i kommunerne får lettere ved at vurdere kompetencerne på og udgifterne til de ni bosteder, der har vundet udbuddet.

"Vi har vægtet pris og kvalitet ligeligt i udbuddet. Det betyder, at budgiverne har skullet vise, hvad de kan tilbyde borgerne, og sætte en fast pris. Den gennemsigtighed betyder, at vi bedre kan matche borgerne med det helt rette tilbud. Samtidig er vi sikre på, hvad vores udgift er som kommune", siger Kenn Thomsen.

Direktøren understreger, at det er borgernes behov, der afgør valget af botilbud.

"Nu som tidligere er det borgernes behov, der kommer først. Derfor er man heller ikke forpligtet til at bruge de ni leverandører, hvis ikke de har de rette kompetencer. Forskellen er, at man altid skal beskrive baggrunden, hvis man vælger et alternativ", siger Kenn Thomsen.

Aftalen skal udelukkende bruges fremover, og vil derfor ikke have betydning for borgere, der i dag bor på andre botilbud.

De otte kommuner, der har gennemført udbuddet på nuværende tidspunkt er Solrød Kommune, Odsherred Kommune, Lejre Kommune, Slagelse Kommune, Køge Kommune, Faxe Kommune, Næstved Kommune og Holbæk Kommune.

Der vil i kontraktperioden være mulighed for, at flere af de i alt 16 kommuner i Fællesudbud Sjælland kan tilslutte sig udbuddet.Feedback

Sidst opdateret

20.04.2017

Ansvarlig redaktør

Webmaster