Spring til indhold

Indstilling til handicapprisen i Holbæk Kommune

Kender du en person, en forening, en organisation eller en del af erhvervslivet, der har gjort en forskel for at øge eller bevare livskvaliteten for mennesker med handicap? Så kan du indstille dem til handicapprisen i Holbæk Kommune.
20.09.2017

Holbæk Kommunes Handicapråd indstiftede i 2011 en handicappris på 10.000 kr., som i 2017 bliver uddelt tirsdag den 5. december. Modtageren får samtidig et diplom og et kunstværk.

Hvem kan indstilles som kandidat til året handicappris?

  • Borgere som har ydet en særlig indsats i Holbæk Kommune, til gavn for handicappede børn og/eller voksne i kommunen
  • En handicappet borger, der på trods af et eller flere svære handicap, har bevaret et aktivt liv og bidrager med humør og livsglæde til at hjælpe andre
  • En privatperson, forening eller organisation, som har skabt forhold, der kan bidrage til at forøge livskvaliteten hos handicappede
  • En kommunal eller privat institution der i særlig grad tilgodeser handicappedes behov
  • En forretning eller virksomhed i Holbæk Kommune, der er indrettet, så den i særlig grad tilgodeser handicappedes behov

Hvad kan være baggrund for indstillingen?

  • En særlig indsats i forhold til en enkelt borger eller familie
  • En særlig indsats fra en ildsjæl i en forening, organisation eller lignende
  • En særlig indsats i forbindelse med aktiviteter for handicappede
  • En særlig indsat ydet af en virksomhed i forbindelse med handicappede i erhverv
  • En særlig indsats ydet af en forretning eller virksomhed med henblik på handicaptilgængelighed

Hvem kan indstille?

Borgere, organisationer eller foreninger med bopæl i Holbæk Kommune på baggrund af opslag i lokalaviserne, på Facebook og på kommunens hjemmeside.

Medlemmer af Handicaprådet kan IKKE indstilles.

Indstillingen skal være skriftlig begrundet og sendes til Handicaprådet, Kanalstræde 2, 4300 Holbæk eller pr. mail til Palle Kristensen, palkr@holb.dk senest den 8. oktober 2017.

Indstiller skal opgive navn, adresse, tlf. samt mail.

Handicapprisen

Handicapprisen består af et kunstværk, et diplom samt en pris på 10.000 kr.

Handicapprisen uddeles den 5. december 2017. Feedback

Sidst opdateret

23.01.2018

Ansvarlig redaktør

Susan Larsen

Handicapprisen 2018

Handicapprisen 2018 blev tildelt IF Ryttergården.

IF Ryttergården tilbyder forskellige idræts- aktiviteter til psykisk sårbare i Holbæk Kommune.

Idet der tilbydes så mange forskellige aktiviteter, så er det muligt for så godt som alle, at deltage i en idrætsgren, som de magter og som de har lyst til at deltage i.

IF Ryttergården har mange frivillige tilknyttet foreningen.

Foreningen har været parat til at uddanne de frivillige, hvilket er en forudsætning for, at foreningens arbejde lykkedes.