Spring til indhold

Søg om støtte til frivilligt socialt arbejde

Den 1. oktober 2018 er der ansøgningsfrist til, at frivillige sociale organisationer, foreninger, grupper eller enkeltpersoner kan søge støtte til frivilligt, socialt arbejde i Holbæk Kommune efter § 18 i Lov om social service.
20.09.2018

Holbæk Kommune afsætter hvert år penge til en pulje til frivilligt socialt arbejde i henhold til Lov om social service § 18.

Frivillige sociale organisationer/foreninger, grupper og enkeltpersoner kan søge om tilskud, såfremt de er hjemmehørende i Holbæk Kommune, har aktiviteter i kommunen og har borgere i Holbæk Kommune som målgruppe. Der lægges vægt på, at det er den frivillige sociale indsats, der er hovedformålet. Den frivillige indsats er kernen i projektet, og støtten er specifikt til den indsats.

Ansøgning om tilskud i henhold til § 18 sendes til paragraf18-puljen@holb.dk

Nærmere oplysninger fås ved henvendelse til frivillighedskoordinator Christina Hvalsø Hansen, tlf. 72 36 46 92.

Ansøgningsfrist er den 1. oktober 2018

Find ansøgningsskemaet til § 18 - puljen

 

 Feedback

Sidst opdateret

20.09.2018

Ansvarlig redaktør

Susan Larsen