Spring til indhold

Tilskud til handicapaktiviteter

Det er nu muligt at søge om tilskud til handicapaktiviteter. Ansøgningsfristen er den 15. august 2020.
07.07.2020

Hvert år uddeler Handicaprådet midler til handicapaktiviteter. Tilskuddet bliver tildelt efter ansøgning og ud fra nedenstående kriterier, som ansøgerne skal leve op til for at kunne komme i betragtning.

Formuegrænsen for foreningen/klubben er på kr. 100.000, med evt. tildeling til ansøger med laveste formue.

Kriterierne er:

  • Foreningen/klubben er organiseret under Danske Handicaporganisationer (DH)
  • Foreningen/klubben er hjemhørende i eller har medlemmer bosiddende i Holbæk kommune
  • Tilskud tildeles i forhold til antal medlemmer i Holbæk kommune
  • Tilskud gives til specifikke aktiviteter (ikke til drift og/eller kørsel)

Ansøgningen SKAL vedlægges budget samt aktivitetsplan for indeværende år, organisationens vedtægter samt revideret regnskab for sidste år.

Ansøgningsfristen er den 15. august 2020

 

Ansøgningsskema 2020 - handicapaktiviteter

 Feedback

Sidst opdateret

07.07.2020

Ansvarlig redaktør

Susan Larsen