Spring til indhold

Tilskud til handicapaktiviteter

Det er nu muligt at søge om tilskud til handicapaktiviteter. Ansøgningsfristen er den 12. maj 2019.
10.04.2019

Handicaprådet uddeler hvert år midler til handicapaktiviteter. Midlerne bliver tildelt efter ansøgning.

Handicaprådet har vedtaget nedenstående kriterier, som ansøgerne skal leve op til for at kunne komme i betragtning til midlerne.

Formuegrænsen for foreningen/klubben er på kr. 100.000, med evt. tildeling til ansøger med laveste formue.

Kriterierne er:

  • Foreningen/klubben er organiseret under Danske Handicaporganisationer (DH)
  • Foreningen/klubben er hjemhørende i eller har medlemmer bosiddende i Holbæk kommune
  • Tilskud tildeles i forhold til antal medlemmer i Holbæk kommune
  • Tilskud gives til specifikke aktiviteter (ikke til drift og/eller kørsel)

Ansøgningen SKAL vedlægges budget samt aktivitetsplan for indeværende år, organisationens vedtægter samt revideret regnskab for sidste år.

Ansøgningsfristen er den 12. maj 2019.

 

Ansøgningsskema 2019 - handicapaktiviteter

 Feedback

Sidst opdateret

17.06.2019

Ansvarlig redaktør

Susan Larsen