Spring til indhold

Det specialiserede voksenområde skal styrkes

PRESSEMEDDELELSE | En rapport om det specialiserede voksenområde viser et behov for en bredt anlagt indsats for at styrke sagsbehandlingen og den økonomiske styring.
10.08.2021

Det specialiserede voksenområde har de seneste år været et indsatsområde i Holbæk Kommune. Der er dog fortsat udfordringer, og Socialudvalget har derfor bestilt en rapport, som BDO nu har afleveret.

”I Holbæk Kommune har vi samlet de sociale indsatser i en ny administrativ enhed, der er de seneste tre år afsat ekstra mange penge til socialområdet, og vi har styrket medarbejderne i deres rolle som rådgivere og visitatorer. Desværre viser BDO’s rapport, at det ikke er nok. Vi har stadig problemer på området, og det skal vi simpelthen have rettet op på. Til gengæld er det godt, at vi nu får nogle løsningsforslag, der giver os mulighed for at tage fat om roden på problemerne og sikre en bedre behandling til de handicappede”, siger Bente Juul Röttig, der er formand for Socialudvalget i Holbæk Kommune.

Medlem af Socialudvalget Rasmus Brandstrup Larsen er enig. Han har særligt noteret sig, at rapporten dokumenterer mangler i en stor del af sagsbehandlingen.

”Rapporten viser jo, at vi nogle steder i organisationen har problemer med sagsbehandlingen i rigtig mange tilfælde. Det må og skal vi gøre noget ved, for det er ganske enkelt ikke tilfredsstillende. Vi kan ikke vende bøtten på en weekend, men det skal gå hurtigere, end det gør nu. Vi skal simpelthen sætte ekstra skub i genopretningen af området udover ny organisering og de andre tiltag, vi har taget,” siger Rasmus Brandstrup Larsen.

Rapporten viser et behov for indsatser på en bred front både fagligt, økonomisk og strategisk.

”Rapporten vurderer, at vi har de rette kompetencer i organisationen og dermed også en god mulighed for at rette op. Men der er behov for langt mere systematik i sagsbehandlingen, budgetlægningen og økonomistyringen. Vi har også brug for flere medarbejdere, så vi kan få bugt med den pukkel, vi har opbygget på myndighedsområdet og samtidig skal vores faglige koordinatorer frigøres fra en del af sagsarbejdet, så de til gengæld kan forbedre kvalitetssikringen. Det er rigtig vigtigt, at vi nu får sat ind på en bred front”, mener Bente Juul Röttig.

Socialudvalget bestilte på sit møde den 9. august en handleplan fra administrationen med en beskrivelse af konkrete tiltag. Udvalget ønsker hurtig handling og vil følge arbejdet tæt.

Du kan læse rapporten fra BDO her

Fakta

BDO giver i alt 14 anbefalinger til området fordelt under tre overskrifter:

Faglig styring Økonomisk styring Strategisk styring
1. Der er behov for en samlet handleplan for styringen af myndighed med fokus på både sikker drift og løbende udvikling 7. Styrk den nuværende budgetproces, så den i højere grad sikrer validitet i budget og effektiviseringsforslag 12. Der er behov for en strategisk investering i myndighedsområdet
2. Styrkelse af sagsoplysningen 8. Styrk arbejdet med prognosticering og prognosemodeller 13. Den ledelsesmæssige retning skal tydeliggøres og målrettes, for at man kan løfte det samlede socialområde i ”Social Indsats og Udvikling”.
3. Styrkelse af sagsvurderingerne 9. Økonomi skal bringes tættere på myndighedsområdet og være en aktiv medspiller i udviklingen af området 14. Kommunens tilbudsvifte skal fremtidssikres og understøtte borgernes evne til at leve et selvstændigt liv
4. Styrket fokus på områdets visitation og udarbejdelse af et nyt og fælles visitationskoncept 10. Der er potentialer i en mere proaktiv økonomistyring, der inddrager hele organisationen.  
5. Styrkelse af sagsopfølgningen 11. Styrkede centrale og decentrale kompetencer og ressourcer som forudsætning for den økonomiske styring.  
6. Tydeliggør distinktionen mellem bostøtte efter § 85 og praktisk støtte efter SEL § 83    


Feedback

Sidst opdateret

10.08.2021

Ansvarlig redaktør

Mette Wallin