Spring til indhold

Kvikskranken holder lukket i uge 39

Kvikskranken i Hjælpemiddelafdelingen holder lukket for personlig betjening fra den 27/9 - 1/10 2021.
01.01.0001

Det er stadig muligt at kontakte Hjælpemiddelafdelingen på alle hverdage mellem kl. 8-13 på tlf.nr. 72 36 36 36.

Har du behov for at få kontakt til en sagsbehandler vedrørende et kropsbåret hjælpemiddel, så kan du kontakte dem på alle hverdage mellem kl. 8.30-10 på tlf.nr. 72 36 36 36.

 

Du kan få et hjælpemiddel til rådighed, hvis du har en varig funktionsnedsættelse af en vis sværhedsgrad, og det i væsentlig grad kan hjælpe/lette din daglige tilværelse.

Ydelser i Kvikskranken

  • Bevilling af hjælpemidler jf. §§112 og 113 i lov om social service. Ex. rollator, badebænk, transport kørestol (inkluderer generel tilpasning af hjælpemidler)
  • Udlevering og instruktion i brugen af bevilligede hjælpemidler
  • Returnering af hjælpemidler samt aflevering af høre- og synstekniske hjælpemidler
  • Ombytning af defekte standard hjælpemidler
  • Rådgivning, vejledning ift. hjælpemidler borgere selv skal indkøbe (forbrugsgoder, sædvanligt indbo)
  • Generel rådgivning, vejledning om hjælpemidler, boligindretning
  • Oprette ansøgningsskema til ansøgninger om hjælpemidler
  • Rådgivning, vejledning ift. sundhedsfremmende aktiviteter
  • Råd og vejledning når aktiviteter i dagligdagen/hverdagen bliver svære

Du vil også blive instrueret i brug af hjælpemidlet.

Det kræver ingen særlig henvisning at henvende sig til Kvikskranken, og der vil være en sagsbehandlende terapeut til stede for at hjælpe dig.

Du skal selv sørge for transporten dertil.Feedback

Sidst opdateret

24.09.2021

Ansvarlig redaktør

Mette Helmer-Ejlertsen