Spring til indhold

Borgmester: Vi sætter fokus på børneområdet nu

PRESSEMEDDELELSE | I den seneste tid har der været pressefokus på en række børnesager i Holbæk Kommune. Fra politisk side kan man ikke leve med sagerne og ønsker igangsat et kritisk praksiseftersyn af børneindsatsen og nye modeller for specialundervisningstilbud.
02.07.2018

Borgmester Christina Krzyrosiak Hansen og formændene for hhv. Udvalget for Børn og Skole, Susanne Utoft, og Socialudvalget, Bente Röttig, har bedt om nye, mulige løsningsmodeller fra administrationen. Og til det videre arbejde med dette bliver relevante råd og foreninger inviteret til dialog.

- Jeg kan på ingen måde leve med, at der er børn i Holbæk Kommune, der bliver svigtet. Jeg har derfor sammen med udvalgsformændene bedt om at vi får igangsat et kritisk praksiseftersyn af området. For vi skal have fundet en holdbar løsningsmodel, der kan styrke vores indsats. Det er klart, at de to sager, der allerede har været oppe i den seneste tid, er to for mange. Og det er et forløb, som vi skal lære af, så vi ikke begår samme fejl i fremtiden, fortæller borgmester Christina Krzyrosiak Hansen.

Initiativer er allerede iværksat

Sagerne, der henvises til, ligger på specialundervisningsområdet. Her har man allerede foretaget en analyse af tilbuddene, som man ønsker at bygge videre på.

- Vi har allerede sat en række skibe i søen, der skal være med til at styrke området, og som vi skal have bragt sikkert i havn. Vi skal have Holbæk Kommune tilbage på sporet og det er mere end bare at få røde regnskabstal til at blive sorte. Det er også, at vi får rettet op på områder som det her. Der foreligger en analyse af vores specialundervisningstilbud, hvor vi på den baggrund skal finde nogle nye modeller, som vi vil drøfte med alle relevante råd og foreninger i løbet af efteråret. Og for det andet igangsætter vi et praksiseftersyn af vores børneindsats og af samspillet mellem børneindsatsen og vores folkeskoler. Samlet set har jeg en forventning om, at det vil være med til at styrke vores tilbud. For det har vi brug for, fortæller Christina Krzyrosiak Hansen.Feedback

Sidst opdateret

01.05.2019

Ansvarlig redaktør

Mette Wallin