Spring til indhold

Nye udvalg på plads

PRESSEMEDDELELSE | Kommunalbestyrelsen har nu formelt besluttet en udvalgsstruktur og bemandet udvalgene.
Holbæk kommunes kommunalbestyrelse 2018-2021
18.01.2018

Holbæk Kommunes nye kommunalbestyrelse har rundet en vigtig milepæl.

Den 17. januar godkendte politikerne således en styrelsesvedtægt for Holbæk Kommune. Dermed ligger udvalgsstrukturen og bemandingen af udvalgene fast.

”Jeg er rigtig glad for, at vi kan arbejde videre på det grundlag, vi ønsker politisk. Blandt andet har vi fået et socialudvalg, der skal tage sig af de svageste borgere. Samtidig har vi udvidet antallet af medlemmer i Økonomiudvalget for blandt andet at lægge grunden for brede politiske aftaler. Jeg ser meget frem til at komme i gang med det praktiske arbejde”, siger borgmester Christina K. Hansen.

Udover nedsættelsen af de stående udvalg, som er fastholdt i styrelsesvedtægten, godkendte kommunalbestyrelsen også to projektudvalg.

”Projektudvalgene skal beskæftige sig med udvikling af lokalområderne samt unge og uddannelse. Det er to emner, som vi politisk vurderer, der er brug for ekstra fokus på. Jeg håber meget, at vi vil få nogle input til nye måder at gøre tingene på”, siger Christina K. Hansen.

De forskellige udvalg mødes i den kommende tid, og det er først her, at de formelt konstituerer sig med formand og næstformand.

Som man kan se af teksten her, betød vedtagelsen af den nye styrelsesvedtægt desuden, at den politiske ledelse af Holbæk Kommune nu formelt hedder kommunalbestyrelsen i stedet for byrådet.

Du kan læse mere om udvalgene her:

Økonomiudvalget

Tager sig af den overordnede styring og overvågning af kommunens økonomi.

Se medlemmerne af Økonomiudvalget

Udvalget for Børn og Skole

Tager sig af den samlede indsats på dagtilbuds- og skoleområdet herunder også sundhedstilbud til børn og unge.

Se medlemmerne af Udvalget for Børn og Unge

Udvalget for Ældre og Sundhed

Tager sig af den samlede indsats på ældre- og sundhedsområdet.

Se medlemmerne af Udvalget for Ældre og Sundhed

Socialudvalget

Udvalget skal varetage den samlede indsats på det specialiserede socialområde. Herunder både opgaver fra voksen- og børnespecialområdet.

Se medlemmerne af Socialudvalget

Udvalget for Klima og Miljø

Udvalget skal varetage den samlede indsats i forhold til miljø, natur og klima samt kommunens lokalplanlægning.

Se medlemmerne af Udvalget for Klima og Miljø

Udvalget for Kultur og Fritid

Tager sig af den samlede indsats på kultur- og fritidsområdet.

Se medlemmerne af Udvalget for Kultur og Fritid

Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse

Tager sig af den samlede indsats for at få borgere i beskæftigelse. Herudover har udvalget ansvaret for uddannelse til alle unge under 30 år.

Se medlemmerne af Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse

Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne

Læs kommissoriet for Projektudvalget for Udvikling af Lokalområder

Se medlemmerne af Projektudvalget for Udvikling af Lokalområder

Projektudvalget for Unge og Uddannelse

Læs kommissoriet for Projektudvalget for Unge og Uddannelse

Se medlemmerne af Projektudvalget for Unge og Uddannelse

 Feedback

Sidst opdateret

19.11.2018

Ansvarlig redaktør

Mette Wallin