Spring til indhold

Detailhandelsanalyse er landet

PRESSEMEDDELELSE | I forbindelse med en eventuel udvidelse af Megacentret i Holbæk er der nu kommet en detailhandelsanalyse. Den belyser, hvordan det foreslåede indkøbscenter BIG Holbæk vil påvirke handlen i Holbæk og det nordvestsjællandske område.
28.10.2019

Erhvervsudvikleren NPV har sendt et forslag til Holbæk Kommune om at udvide det nuværende Megacenter med et indkøbscenter med navnet BIG Holbæk.

En del af processen er, at der skal laves en detailhandelsanalyse. Den undersøgelse er nu landet. Det er analysefirmaet ICP, der står bag undersøgelsen, og overordnet viser den, at BIG Holbæk vil sikre bedre indkøbsmuligheder og forøge handelen i Holbæk Kommune med mange millioner kroner.

Sammenlagt mere handel i kommune

For de såkaldte udvalgsvarer – det kan være isenkram, hårde hvidevarer, møbelbutikker o.l. – vil der være tale om forøget handel for 144 millioner kroner.

På dagligvareområdet - det vil sige supermarkeder og lignende – vil der være en samlet gevinst i handelen på 11 millioner kroner, hvis udviklingsfirmaet NPV kan gennemføre det fulde projekt, som indeholder en dagligvarebutik på 1500 m2. Der vil herudover være en omfordeling af omsætningen primært indenfor Holbæk by, og i de nærmest beliggende byer til Holbæk, som påvirkes med en omsætningsnedgang.

ICP’s undersøgelse viser udover plusset på den samlede handel, hvordan centret på forskellig vis vil påvirke de omkringliggende byer i og udenfor kommunen, i det nuværende megacenter og i Holbæk bymidte.

I det nuværende Megacenter står man til at miste 67 millioner kroner ved en opførelse af det fulde forslag. Det svarer til 6 procent af handelen over de næste ti år. Omkringliggende byer som Tølløse og Jyderup står til at miste hver omkring 3 millioner i handel i den samme periode.

I Holbæk bymidte vil påvirkningen betyde en nedgang i omsætningen på omkring 3 procent frem mod 2029. Det svarer til omkring 21 millioner kroner. Bymidten vil altså samlet have nogenlunde den samme handel som nu. Det dækker dog over, at ICP forventer en vækst i bymidten de kommende år. Hvis BIG Holbæk opføres, vil bymidten altså miste noget af denne vækst til det nye center, og vil stort set blive på det nuværende niveau.

”Jeg mener, vi skal tænke os rigtig grundigt om. Vi står med et projekt, som vil løfte handelen med mange millioner kroner, som vil skabe jobs og sikre Holbæk Kommune en konkurrencemæssig fordel i fordel til nabokommunerne. Men der er en påvirkning af bymidten og det nuværende megacenter. Derfor vil jeg nu gå i dialog med partierne for om muligt at finde fælles fodslag. Måske kan vi sammen gå i forhandling med udvikleren og se, om vi kan finde løsninger," siger Christina Krzyrosiak Hansen.

Du kan læse selve detailhandelsanalysen nedenfor. 

Læs hovedrapporten

Læs notat om konsekvenser ved status quo

Læs notat om konsekvenser i år 2026

Læs notat med følsomhedsberegninger

Læs notat om butiksmix

Læs notat om butiksstørrelse Feedback

Sidst opdateret

15.06.2021

Ansvarlig redaktør

Mette Wallin