Spring til indhold

Forsøgsordning med ensretning på Ahlgade udskydes

PRESSEMEDDELELSE | Et flertal i Kommunalbestyrelsen har på deres møde onsdag aften besluttet at udskyde en planlagt forsøgsordning på Ahlgade med et år.
16.05.2019

I marts måned besluttede et flertal i Kommunalbestyrelsen ellers, at der i juni-september i år skulle være gennemført et forsøg med ensretning af trafikken i en del af gaden. Baggrund for forsøgsprojektet skyldes en igangværende renovering af Ahlgade og et fælles ønske om en levende bymidte.

”Igennem de seneste par uger har dialog med de erhvervsdrivende i bymidten og Holbæk Byforum dog vist, at der er behov for at udvide inddragelsesprocessen. Ved at udsætte forsøgsprojektet til sommeren 2020 vil vi derfor have de samlede resultater fra parkeringsanalysen, borgernes og butiksejernes idéer og ønsker til byens liv og byrum og dermed et bedre grundlag for forsøgsprojektets udførelse og evaluering,” fortæller Christina Krzyrosiak Hansen, borgmester i Holbæk Kommune.

Ambitionen med forsøgsprojektet er at fastholde og styrke Ahlgade som attraktiv handelsgade. Gadens kvaliteter skal fremhæves ved at gøre den til en mindre trafikbelastet strækning. Gode betingelser for de bløde trafikanter samt gode muligheder for ophold, pauser og oplevelser er én af nøglerne til en attraktiv og levende bymidte. Opholdskvaliteterne er afgørende for, hvor længe man bliver i en bymidte, og Ahlgade skal derfor indrettes med midlertidige byrum, grønne oaser og møbler, hvor man kan gøre ophold.

Analyse af belægningsgrad

For at forsøgsprojektet kan gennemføres, forsvinder en del af de nuværende p-pladser i Ahlgade. Men med udskydelsen bliver det nu muligt at udarbejde en analyse af belægningsgraden for bymidtens p-pladser. Dermed vil der foreligge svar på nogle af de parkeringsproblematikker, der vil kunne opstå i forsøgsperioden.

”Det giver os mulighed for at undersøge en række initiativer, der kan forbedre bilisternes søgen efter p-pladser i bymidten. Specielt henvisningstavler til ledige parkeringspladser mangler, men kræver, at vi kan finde penge til det. Og herudover har de erhvervsdrivende nævnt, at der kan placeres informationstavler ved indfaldsvejene. Det må vi også kigge på,” siger John Harpøth, viceborgmester og formand for Udvalget for Klima og Miljø.Feedback

Sidst opdateret

15.06.2021

Ansvarlig redaktør

Mette Wallin