Spring til indhold

Grønt regnskab for 2018 er grønt

PRESSEMEDDELELSE | Holbæk Kommune udledte sidste år 9.988 tons CO2. Det er knap 13 procent under den målsætning, der blev sat i 2009.
27.08.2019

Holbæk Kommune har i 2009 nemlig indgået en Klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening og har derigennem forpligtiget sig til at nedbringe kommunens egen CO2 udledning med 3 procent årligt.

Fra i 2009 at udlede 15.509 tons var målsætningen således, at der i 2018 skulle udledes 11.437 tons. Det har kommunen altså gjort bedre end ventet, da man landede på 9.988 tons i 2018.

Det glæder John Harpøth, der er formand for Udvalget for Klima og Miljø:

- Vi skal tage ansvar for en grøn og bæredygtig udvikling i Holbæk Kommune, og i Holbæk Kommune har vi i første omgang plukket de lavt hængende frugter. Det skal forstås, at vi har gennemført rigtig mange klimaskærmsprojekter, såsom isolering af ydervægge, tage, vinduer og døre. Så for at nedbringe Holbæk Kommunes CO2 udledning yderligere i de kommende år vil der blive fokuseret på konvertering af bl.a. varmekilder, lyskilder og begrænsning af fossile brændstoffer. Ét område, hvor forbruget nemlig er steget i 2018, er kørsel i kommunens egne biler. Dette område vil derfor indgå i vores arbejde med grøn mobilitet, der også er en del af kommunalbestyrelsens arbejdsprogram. Arbejdet på disse felter er allerede i gang og forventes at få en positiv effekt på Holbæk Kommunes grønne regnskab for 2019 og frem, fortæller John Harpøth.

Nogle af de kommende tiltag og fokusområder er bl.a.:

  • Gaskedler konverteres til varmepumper over en 3-årig periode. En udbudsstrategi ligger klar inden for de næste måneder.
  • Konvertering fra traditionel belysning til LED belysning. Der konverteres ca. 8 stk. lokationer i 2019, og det samme niveau forventes i 2020.
  • Administrationsbygning på Jernbanevej i Holbæk bliver energirenoveret, får bedre varmeforsyning, klimaskærm, belysning. Projektet løber over 2019 og 2020.
  • Styring af tekniske installationer er blevet mere databaseret, og det første møde for en opgradering af uddannelsesniveauet af servicefolk ude på lokationerne bliver afholdt i august måned. Effektiv styring giver besparelser.
  • Borgerne i Holbæk Kommune er allerede blandt landets bedste til at affaldssortere ift. de privates egen affaldssortering – nu skal kommunens egne matrikler, blandt andet skoler og daginstitutioner, med.

For at kunne følge udviklingen i udledningen, så skal der årligt udarbejdes et CO2 regnskab. Regnskabet afspejler kommunen som selvstændig virksomhed og dermed ikke som et geografisk afgrænset område. CO2 udledningen fra private husholdninger, erhvervsvirksomheder mm. indgår derfor ikke i opgørelsen.

Det grønne regnskab for 2018

Kommunalbestyrelses arbejdsprogram for 2020+Feedback

Sidst opdateret

15.06.2021

Ansvarlig redaktør

Mette Wallin